Marie Curie pályázatok

Utolsó módosítás dátuma: 2010.11.15.

People / Emberek program: Marie Curie pályázatok

Az Európai Unió 7. keretprogramjában a Marie Curie pályázatok a People / Emberi erőforrások nevet viselő alprogramban találhatók meg. A People program 7 éves időszakára (2007 - 2013)  tervezett költségvetése 4,7 milliárd euró.  

A Marie Curie pályázatok aktuális pályázati felhívásai

A People / Emberek program:

A program a kutatói mobilitás és a kutatók továbbképzésének középpontba állításával négy főbb területre összpontosít:

  1. Kezdő kutatók továbbképzése: a Marie Curie hálózatok pályázat keretében (Marie Curie Networks), amelyek a tudás- és technológia-transzfer útján egy adott kutatási tématerületen képeznek tovább kutatókat. Ez a pályázattípus a korábbi EST (Early-Stage Training) és a RTN (Research Training Network) pályázat típusokat ötvözi.
  2. Élethosszig tartó tanulás (LLL) és karrierfejlesztés: az egyéni ösztöndíjak keretében európai  kutatóintézetekben van lehetőség kutatásokat folytatni és a kutatási időszak után visszatérni a küldő intézménybe. Újításként kerül bevezetésre a kiegészítő nemzeti forrásokra való építés, melynek értelmében lehetőség lesz igénybe venni egyéb nemzeti támogatásokat is az adott kutatási mobilitás megvalósításához.
  3. Az ipari szféra hatékonyabb bevonása a kutatási együttműködésekbe a humánerőforrás-fejlesztés területén. (A 6. keretprogramban még TOK (Transfer of knowledge) nevet viselő pályázattípusból az ipar-akadémia együttműködést megvalósító projektek tartoznak ide, valamint a konferenciák és kurzusok (SCF) megszervezését célzó pályázatok.)
  4. Nemzetközi dimenzió megerősítése kiváló, EU-n kívüli (ún. harmadik) országokból származó kutatók meghívásával (korábban: IIF egyéni pályázat) vagy EU-beli kutatók küldésével  harmadik országbeli laboratóriumokba, kutatóintézetekbe (korábban OIF pályázat). Újdonság, hogy nagyobb hangsúlyt kap a partnerségek kialakítása, melynek keretében a kurzusok és konferenciák pályázatokat (SCF) is meghirdetnek.

A Marie Curie akciók célja továbbá, hogy a tehetséges kutatók továbbképzésén keresztül népszerűsítse a kutatói életpályát, és ösztönözze mind a fiatal, mind a tapasztalt kutatókat az Európán belüli és nemzetközi tapasztalatcserében való aktív részvételre. A Marie Curie hálózatok keretében létrehozott szellemi termékek hasznosítása a Közösség versenyképességének növeléséhez járul hozzá.

Kereshető Marie Curie Adatbázis
Az adatbázisban a Marie Curie intézményi pályázatokon keresztül meghirdetett kutatói helyek között tématerület és ország szerint lehet keresni. Az egyéni pályázatokat közvetlenül az intézményekhez lehet benyújtani.
English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Marie Curie pályázatok

Küldés