Szakpolitikai együttműködés és innováció

Utolsó módosítás dátuma: 2009.11.20.

Az egész életen át tartó tanulás terén zajló szakpolitikai együttműködés és innováció kulcstevékenységei a következő tevékenységeket támogatják:

 • Egyéni mobilitás, beleértve a tanulmányutakat a nemzeti, regionális és helyi hatóságok által kijelölt szakértők és tisztviselők, az oktatási és képzési intézmények, valamint értékelési és akkreditációs központok vezetői, valamint a
  szociális partnerek számára. A Szakértői tanulmányutak programról bővebben itt olvashat. 
 • Többoldalú projektek, amelyek az egész életen át tartó tanulás terén a közösségi szinten kialakított politikai javaslatok előkészítésére és vizsgálatára, valamint az innovációra irányulnak
 • Politikai kérdésekkel kapcsolatban együttműködő szakértők és/vagy intézmények alkotta többoldalú együttműködési hálózatok. Az ilyen hálózatok között a következők szerepelhetnek:
  • Az egész életen át tartó tanulás tartalmához vagy módszertanához és politikáihoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó tematikus hálózatok. Az ilyen hálózatok megfigyelhetik, kicserélhetik, meghatározhatják és elemezhetik a bevált gyakorlatot és az innovációt, továbbá javaslatokat tehetnek az ilyen gyakorlatok tagállamokban történő, jobb és szélesebb körű alkalmazására
  • Az egész életen át tartó tanulás stratégiai kérdéseiről tartott fórumok
 • A politikák és rendszerek megfigyelése és elemzése az egész életen át tartó tanulás területén, amelyek között a következők szerepelhetnek:
  • Tanulmányok és összehasonlító kutatás
  • Mutatók és statisztikai felmérések kidolgozása, beleértve az egész életen át tartó tanulás terén az Eurostattal együttműködésben végzett munka támogatását
  • Támogatás az Eurydice hálózat működtetéséhez és a Bizottság által létrehozott Eurydice Európai Egység finanszírozása
 • A képesítések és kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének támogatására irányuló tevékenység, tájékoztatás és tanácsadás az oktatási célú mobilitással
  kapcsolatban, valamint a minőségbiztosítás terén való együttműködés, amelyek között a következők szerepelhetnek:
  • A mobilitást és elismerést elősegítő szervezetek hálózatai, mint például a Euroguidance és a Felsőfokú Tanulmányok és Oklevelek Elismerésével Foglalkozó Nemzeti Információs Központok (NARIC)
  • A webalapú transznacionális szolgáltatások – például a Ploteus – támogatása
  • A Europass kezdeményezés keretében folytatott tevékenységek az Európai Parlament és a Tanács – a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről szóló – 2241/2004/EK határozatával összhangban
 • Egyéb kezdeményezések („kiegészítő tevékenységek”), beleértve a kulcstevékenység célkitűzéseinek előmozdítására irányuló, az egymástól való tanulásra épülő tevékenységeket

A Szakpolitikai együttműködés és innováció az egész életen át tartó tanulás terén kulcstevékenység felsorolt tevékenységei között több olyan szerepel, amely meghatározott szervekre, intézményekre vagy szervezetekre vonatkozik, és amelyre
nem terjed ki az általános pályázati felhívás. Ezekre külön pályázati felhívás vagy a kérdéses célcsoporttal kapcsolatos egyéb megoldás vonatkozik.

A pályázat centralizált, azokat közvetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani. További információt a programról a Bizottság honlapján talál: http://ec.europa.eu/llp

English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Szakpolitikai együttműködés és innováció

Küldés