Európa a polgárokért - a polgárok Európáért

2013. október 16.

A Tempus Közalapítvány konferenciája

Helyszín: Benczúr Hotel, Budapest, VI. Benczúr u. 35.


Hogyan éljük meg az európaiságunkat? Mit jelent az Európai Unió polgárának lenni a mindennapokban? Jogokat? Lehetőségeket? Közös történelmi és kulturális gyökereket? A demokrácia gyakorlását?

Milyen válaszokkal szolgálnak ezekre a kérdésekre az Európa a polgárokért projektek résztvevőinek tapasztalatai?

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja a polgárok részvételének biztosítása Európa alakításában, az európai identitás erősítése, a tolerancia és egymás kölcsönös megértésének erősítése.

A program elsősorban önkormányzatok és nonprofit, civil szervezetek számára nyújt támogatást olyan nemzetközi együttműködések megvalósításához, melyek lehetőséget teremtenek a különböző országokban, különböző körülmények között élő emberek számára a találkozásra, az őket érintő európai uniós kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. A legfontosabb témák között szerepelnek az Unió értékei, a részvétel és a demokrácia, az interkulturális párbeszéd, az európai jólét (munka, társadalmi kohézió és fenntarthatóság), valamint az EU politikák hatása a társadalomra.

A konferencia célja, hogy a széles közönség számára is bemutassuk a projektekben zajló munkát, megosztva a mások számára is értékes eredményeket és tapasztalatokat. A jó példák megismerését, adaptálását gyakorlatias szemléletű beszélgetések, műhelymunkák segítik, ahol számítunk a közönség hozzászólásaira, aktív részvételére.

A rendezvény a Polgárok Európai Évének kiemelt eseménye.

A konferenciára várjuk önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények, önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselőit, az európai uniós kérdések iránt érdeklődő aktív polgárokat.

A rendezvényen a regisztrált, a jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást kapott vendégeinket tudjuk fogadni.

A rendezvényre való regisztráció lezárult.

 

PROGRAM

10:00-10:15    Megnyitó
dr. Gálffy Kolos főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Nemzetközi Főosztály

10:15-10:30    Köszöntő
Király Tamás osztályvezető, Külügyminisztérium, EU-kommunikációs osztály

10:30-10:40    Köszöntő
Tordai Péter igazgató - Tempus Közalapítvány

10:40-11:40    Kerekasztal: asszociációk és beszélgetés az aktív polgárságról
A beszélgetést vezeti: Bakos Piroska

Résztvevők:
dr. Marján Attila, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Perger István, kommunikációs osztályvezető, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
Lackfi János, költő-műfordító, a Polgárok Európai Évének nagykövete

11:40-12:00    A közönség kérdései

12:00-13:00    Ebédszünet

13:00-16:00    Műhelymunkák: „Európa a polgárokért” projektbemutatók és beszélgetések

A)    Az aktív részvétel formái – mit lehet tenni az EU-szkepticizmus ellen?

Moderátor: Hámori Zoltán

 • Harc az euroszkepticizmus ellen, az aktív európai állampolgárság népszerűsítése – Republikon Alapítvány

A projekt azt vizsgálja, hogy milyen összefüggés van az európai gazdasági és politikai válság és az emberek demokratikus értékekhez való viszonya és a radikális nézetek terjedése között, illetve, hogy az euroszkepticizmus milyen különböző formában jelenik meg a Közép-Kelet-európai országokban.

 • Feladatok, generációk - Az önkéntesség aspektusai a múltban és a jövőben – Gödöllő

Önkéntesség, uniós szakpolitikák, uniós polgárság kérdéskörének megvitatása a fiatalok bevonásával.

 • Közösségi cselekvés: az állampolgári részvételért a szegénység ellen – Nyílt Társadalmi Intézet

Alulról építkező grassroots szervezetek szerepének erősítése, szakmai fejlődésük, érdekérvényesítésük, szakpolitikai döntéshozatalban való részvételük támogatása.

B)    Szolidaritás és esélyegyenlőség

Moderátor: Szebenyi Marianna

 • Együttes növekedés nem az európai roma lakosság nélkül – Dél-alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

Szolidaritás, kölcsönös megértés, tolerancia erősítésén keresztül elősegíteni az inkluzív növekedést, különös tekintettel az Európai Unió roma polgáraira. Romák helyzetére vonatkozó EU szakpolitikák és az EU 2020 stratégia elemei vonatkozó részeinek vizsgálata.

 • Szolidaritás építése a közösségen belül – Diósd Önkormányzata

Közösségi szolidaritás kérdéskörének vizsgálata minden generációs szint bevonásával, kiemelt témák: generációk közötti szolidaritás, aktív időskor, önkéntesség.

 • Az Európai Unióban élő, vidéki, hátrányos helyzetű csoportok, szegénységben élők és romák életfeltételeinek javítása – Republikon Alapítvány

Hátrányos helyzetű kelet-magyarországi település nemzetközi kapcsolatainak kiépítése. Hátrányos helyzetű alacsony minőségű infrastruktúrával élő emberek élethelyzete, munkanélküliségből kivezető utak keresése.

C)    Aktív időskor, generációk közötti együttműködés

Moderátor: Szabó Csilla

 • Inter-aktív generációk –Tata Város Önkormányzata

„Gyerekbarát város” program keretében fiatalokkal és gyerekekkel foglalkozó szervezetek nemzetközi eszmecsere-sorozata.

 • Nemzetközi tapasztalatcsere-fórum a generációk közötti együttműködés előmozdítására – Gyula Város Önkormányzata

Időskorúak helyzetének javítása. Kutatás Gyula időskorú lakosságának helyzetéről, testvérvárosok „jó gyakorlatainak” megismerése.

 • Aktív generációk tudáscsere hálózata – Mátraderecske Önkormányzata

Hogyan kerülhető el, hogy a fiatalok elvándoroljanak a faluból a városba? Erre is kereste a választ a program, mely időskorúak bevonásával és tudáscseréjével igyekezett rábírni a fiatalságot a maradásra.

D)    Fenntartható életforma, megújuló energiák, településfejlesztés

Moderátor: Tóth Péter

 • Megújuló energiák, megújuló kapcsolatok – Majsa Alapítvány

Az Európai Unió klímapolitikájához illeszkedő programok. Különböző országok megújuló energia hasznosításának lehetőségei, jó gyakorlatok megosztása.

 • Megújuló energiákkal Európa kistelepülésének megújulásáért - Cserfa Közhasznú Egyesület

Integrált, több szektor együttműködésére alapozott helyi fejlesztési stratégiák megvitatása az ifjúság és az idősebb korosztály aktív részvételével.

 • Fejlesztések, válaszok a válságra – Zalaegerszeg

Tapasztalatcsere az elmúlt évtizedekben lezajlott gazdasági szektorátalakulásról, valamint az utóbbi évek gazdasági válsága hatásainak enyhítésében tett intézkedésekről.

* * *

English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Európa a polgárokért - a polgárok Európáért

Küldés