Módszertani ötletgyűjtemény

Ötlet beküldése
Témakör:
Célcsoport:
Kulcskompetencia:
Munkaforma:
Keresett kifejezés:

201-220 listázása az összesen 686 ötlet közül

Szópárbaj

2012.08.27

Résztvevők minimum 8-10 fő, több is lehet, akkor több "játék" folyik egyszerre. Életkor 10-12 évt...

Beszédkészség-fejlesztés

2012.08.27

A tanár párokra osztja a diákokat, a diákok A, B felosztás szerint megkapják A vagy B (tehát külön...

Sétáló hangsúly és hangsúlyfutam

2012.08.27

Szint: kezdőtől haladóig Idő: nem több mint 10-15 perc Cél: a hangsúlyos és hangsúlytalan szótag...

Szomszédok

2012.08.27

Egy kartonlapra rajzoljunk egy emeletes házat, és találjuk ki, hogy hány lakója legyen, a lakások ...

Pizza game

2012.08.27

Nyelvi szint: Kezdő csoport, kevés előzetes ismerettel. Cél: Do you like... szerkezet és ételneve...

Improvizáció két körben

2012.08.27

Nyelvi szint: közép- és felsőfok Létszám: min. tíz fő, de mindenképpen páros szám Életkor: 16 év...

Függő beszéd gyakorlása

2012.08.27

A feladat az, hogy a tanulóknak úgy kell tolmácsolniuk a tanárunk mondatait, hogy közben nem haszn...

Napi hírek, aktualitások

2012.08.27

Számomra új elemet jelentett a kurzuson a napi hírek, aktualitások felhasználása a tanórákon. Kivá...

Graffiti

2012.08.27

Egy nagyméretű papírlap közepére felírjuk a téma szempontjából fontos kulcsszót vagy kifejezést (l...

Feladatlapos játék

2012.08.27

Egy játékformát szeretnék itt bemutatni, mert akár felső tagozatban, akár középiskolában, de felnő...

Vocab Race (Fussunk versenyt szavakkal)

2012.08.27

A tábla bal oldalára felírunk egy szólistát magyarul. (Célszerű az ismétlésre szánt szavakat gyako...

Földműves vetőmagja

2012.08.27

Fejlesztési terület: megfigyelőkészség, szabálytudat, beszédfegyelem, Kellék: egy nagy takaró ...

Lecture in Chunks / Előadás darabokban

2012.08.27

A tanár két sorba ülteti a diákokat úgy, hogy mindenkinek az előtte (mögötte) ülő a párja. Ha pára...

Kártyajáték

2012.08.27

Eszköz: bármilyen kártya és a lapoknak megfelelő számú kép Diákok életkora: pre-intermediate szi...

Munka az állomásokon

2012.08.27

Szükséges eszközök: a tanár által készített társasjáték, dobókocka, bábuk; játékos feladatlapok; d...

Diktálás - másképpen

2012.08.27

Témakör: Idegen nyelv, hallás-, olvasás és íráskészség, scan reading, helyesírás, játék Célcsopor...

Animációs film készítése

2012.08.27

Eszközök: számítógép, interaktív tábla, internet Szint: kezdőtől a haladóig Szükséges létszám: l...

Speed Writing

2012.08.27

A ' Speed Writing' -ot órai munkaként alkalmazhatjuk, és különösen jó azoknak a diákoknak, akiknek...

Drei-Wort-Spiel

2012.08.27

Szükséges létszám: 16-ig Eszközök: előkészített kártyák, melyeken főnevek találhatóak, kép is leh...

Szövegdiktálás párban

2012.08.27

A feladatot az íráskészség gyakorlására és fejlesztésére lehet használni, emellett alkalmas a figy...

Elakadt óratervének összeállításánál? Színesítené tanóráját? Valami újat keres?
Erre a linkre kattintva további jó ötleteket találhat. 

www. tka.hu > Tudásközpont > Módszertani ötletgyűjtemény

English European Commission - Education & Training Emberi Erőforrások Minisztériuma

Oldal küldése emailben

Módszertani ötletgyűjtemény

Küldés