Az Erasmus+ pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felnőttkori tanulás területén.

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek

Innovációt támogató partnerségek

 A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.

2018-ban több mint 1 930 000  EUR-s támogatási keret (felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípus) 65%-a innovációt támogató projektek, 35%-a pedig jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára lesz elkülönítve. Ez lehetővé teszi több jó minőségű, de kisebb volumenű  projekt támogatását is.

A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2017-es, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek

A pályázásra jogosultak köre

Támogatható tevékenységek

- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;

Prioritások

A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások

Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:

A prioritások további részletes leírását lásd a 2018-as Erasmus+ Útmutatóban.

Lehetséges projekt témakörök - tippek, javaslatok, ötletek

A támogatás mértéke, önrész kérdése

A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).

Általános szabály:

Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöléséhez (2017-es)

A pályázás menete

A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2018-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:

A pályázatok beadási határideje

2018. március 21. déli 12 óra

A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Kern-Bethleni Zsuzsanna (zsuzsanna.bethleni{kukac}tpf.hu)

Frigyes Edina (edina.frigyes{kukac}tpf.hu)


Telefon: 06-1/237-1300

Utolsó módosítás: 2018.02.12.