Bolognai folyamat

Mit teszel, hogyan reagálsz, ha beszélgetőpartnereid – a szűkös rendelkezésre álló idővel nem törődve – folyamatosan mellébeszélnek, kitérnek a feltett kérdések pontos megválaszolása elől? Hogyan szerzed meg a szükséges információkat ahhoz, hogy megalapozott értékelési jelentést készíthess egy felsőoktatási képzésről? Hogyan találod meg a közös hangot, hogyan dolgozol egy nemzetközi szakértői csapatban? Ilyen kérdéseket vetett fel, s ezekre kínált gyakorlatban kipróbált válaszokat a European Consortium for Accreditation (ECA) interaktív tréningje a nemzetközi közös képzések értékelése tárgyában.

Az egyik német felsőoktatási minőségbiztosítási ügynökség, az AQAS székhelyén, Kölnben szervezett rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők (felsőoktatási intézmények, minőségbiztosítási ügynökségek képviselői, egyéni tanácsadó-szakértő) megismerjék a nemzetközi közös képzések értékelésére az ECA által kidolgozott módszertant, eljárást és értékelési szempontokat (sztenderdeket), figyelemmel a 2015 májusában, Jerevánban elfogadott vonatkozó európai eljárásra és sztenderdekre is.

A nemzetközi közös képzések (NKK) rendszerint mesterszinten szerveződnek, s jobbára meglehetősen speciális, nem hagyományos, új szakokat jelentenek. Az NKK-k kialakításakor gyakran problematikus tényező az egyes országok esetenként eltérő jogszabályi környezete (pl. minimálisan elvárt kredit a mesterdiploma megszerzéséhez).

Az NKK-k külső minőségértékelése, akkreditációja mindeddig jobbára nemzeti keretekben történt, ez többnyire többszörös, külön-külön eljárásokat jelentett. Ezt a nehézséget hidalja át az ECA, illetve most már az európai megközelítés, mely egyetlen eljárásban, egy helyszíni látogatással valósítja meg az adott képzésben résztvevő összes felsőoktatási intézmény számára a minőségértékelést / akkreditációt, s így kiváltja az országonkénti külön-külön eljárásokat.

A tréning alapjául valós tényanyag, egy már működő nemzetközi közös mesterképzés korábban megtörtént nemzetközi értékelése szolgált, a szak önértékelésének felhasználásával. A prezentációs előadások a tréning kiscsoportos jellege miatt a résztvevők különböző szervezeti tapasztalatait is feltáró, igen intenzív eszmecsere mellett zajlottak. Az értékelési szempontok közül a tréning kettőre fókuszált, ezek az adott NKK által kitűzött képzési kimenetek (learning outcomes), valamint a képzés szerkezete (hallgatók felvétele, képzési terv, kreditek) voltak. A tréning során helyszíni látogatási szimulációs gyakorlatra is sor került, melyben a résztvevők egy-egy szakértői szerepet magukra öltve, csoportmunkában („látogató bizottság”) dolgoztak, szembesülve a fent jelzett kérdésekkel. A gyakorlat eredményeként a csoport igen jó közelítéssel a megtörtént tényleges értékelés főbb vonatkozó megállapításaira jutott.

Szóval, ha valaki mellébeszél, ne habozz – udvariasan – félbeszakítani, s tömör, jól irányzott kérdésekkel tartsd a válaszadót a tárgynál!

Szerző: Szántó Tibor /MAB/, 2016. május 14.

Utolsó módosítás: 2016.11.03.