A tanulási eredmények alkalmazása a szakképzésben: módszertani továbbképzés oktatók részére

Partner hír | 2023.05.12.

Hír | Szakképzés, Köznevelés

30 órás továbbképzést hirdettek meg, mely nemcsak kreditpontot ér a szakképzésben oktatók számára, hanem a tanulástervezési, módszertani és értékelési eljárásokat is segíti

 Az Oktatási Hivatal működteti az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Koordinációs Pontját (EKKR NKP), amelynek célja a képesítések európai szintű összehangolása, valamint az ezt megalapozó, kimenetalapú, tanulási eredményeket alkalmazó keretrendszer támogatása. Az EKKR NKP több éve tart a tanulásieredmény-alapú tanulói és pedagógiai értékelés témájában pedagógus-továbbképzési alkalmakat, amelyek megújulást hoztak a pedagógusok munkájába.

2023-ban A tanulási eredmények alkalmazása a szakképzésben a tanulói és oktatói értékelés során” című (azonosító száma: 2OKH178-32/23), 30 órás továbbképzést az IKK minősítette, és közzétette a választható továbbképzések listájában. A továbbképzésen való részvétel nemcsak kreditpontot ér a szakképzésben oktatók számára, hanem a tanulástervezési, módszertani és értékelési eljárásokat is segíti, és lehetőséget ad az új szabályozásokkal összhangban levő, hatékony oktatásra.

A továbbképzés célja, hogy a tanulásieredmény-alapú szemlélet elterjedjen a szakképzésben dolgozó oktatók gyakorlatában, alkalmazzák a mindennapokban, és így, az európai trendeknek megfelelően értelmezhetővé váljon a szakmák tanulásieredmény-alapú megközelítése; képesek legyenek a követelmények kimenetalapú meghatározására, valamint a tanulók teljesítményének tanulásieredmény-alapú értékelésére.

A továbbképzés blended formában valósul meg, amelyből 20 óra kontaktalkalom, 10 óra egyéni e-learning-feldolgozás. A kontaktalkalmak online vagy csoportos tréning formájában igényelhetők. A tréningtípusú képzésen a résztvevők aktívan bekapcsolódnak a gyakorlati feladatok megoldásába, megosztják egymással saját oktatói gyakorlatuk tapasztalatait, és egyéni, illetve kiscsoportos munkában a konkrét oktatói tevékenységükhöz dolgoznak ki megoldási alternatívákat.

A továbbképzési program tananyagegységei:

  • A szakképzés rendszere 2020-tól;
  • A tanulási eredmények fogalomrendszere, szerepe és alkalmazása a tanítási-tanulási folyamat tervezésében;
  • A jó tanulásieredmény-alapú követelmény sajátosságai;
  • Az Európai Képesítési Keretrendszer;
  • Tanulási eredmények a szakképzés új szabályozásában, a szakképzési dokumentumokban;
  • A Magyar Képesítési Keretrendszer a szakképzésben;
  • Validáció – a nemformális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények értékelése és elismerése, a validáció szakképzési vonatkozásai;
  • Praktikum szakképzésben oktatóknak;
  • A tanulási eredmények értékelése, vizsgarendszer a szakképzés új rendszerében.

A tanulási eredmények alkalmazása paradigmaváltást jelent a szakképzésben, ugyanis a tanárközpontú, hagyományosan bemenetalapú, tartalom-, tananyag- és folyamatszabályozású megközelítés helyett tanulóközpontú, kimenetalapú és eredményorientált szemléletű. A továbbképzés a szakképzési rendszer átalakulását segíti azáltal, hogy a tanulási eredmények gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek bemutatásával megkönnyíti a jogszabályokban előírt feladatok megértését.

A képzésről szóló részletes tájékoztatás elérhető az IKK Oktatói Továbbképzési Rendszer oldalán (https://www.ikk.hu/otr, a „Módszertani képzések” alatt).
Kérdés esetén az EKKR NKP elérhetősége: eqf-ncp@oh.gov.hu.

Utolsó módosítás: 2023.05.12.