„Az Erasmus+ program az Európai Unió egyik zászlóshajója” – konferencián ünnepeltük a program eredményeit

2023.06.02.

Hír | Sport, Ifjúság, EU, Szakképzés, Felnőtt tanulás, Köznevelés, Felsőoktatás

Nyolcadik alkalommal ismerte el Nívódíjjal a legkiemelkedőbb Erasmus+ projekteket a Tempus Közalapítvány.

Az „Erasmus+ ajtókat nyit – konferencia az aktív társadalmi részvétel jegyében” című rendezvényen az interkulturális tapasztalatok szerzéséről, az európai identitás erősítéséről és a munkaerőpiaci felzárkóztatásról kaphattak átfogóbb képet a résztvevők. Az Erasmus program 1987-ben indult azzal a céllal, hogy a hallgatók életre szóló élményeket és tapasztalatokat szerezhessenek külföldi tanulmányok, gyakorlatok révén. Mára azonban egyértelműen elmondható, hogy az Erasmus+ többet jelent egy felsőoktatási csereprogramnál, hiszen közvetlen hatással van több millió ember életére: segíti a fiatalok munkába állását, erősíti az EU polgárainak aktív társadalmi szerepvállalását és nemzetközi perspektívát nyújt a résztvevőknek, valamint számos további egyéni és intézményi lehetőséget kínál az önkéntességtől a szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig.

„Az európai integráció egyik legfőbb vívmánya az Erasmus+ program”

Megnyitó beszédében Dr. Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes elmondta, hogy a jövő iránya többek között az, hogy az európai polgárokat fel kell ruházni azokkal az ismeretekkel, készségekkel és kompetenciákkal, amelyekre a dinamikusan változó társadalomban szükségünk van. A tudásba, a készségekbe és a kompetenciákba való beruházás elősegíti a fenntartható növekedést, a méltányosságot, a jólétet és a társadalmi befogadást, és ezáltal az egyének, az intézmények, a szervezetek és a társadalom egészének legjavát.

Dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár, hangsúlyozta, hogy a nemzetünk megerősödéséhez jövőképes fiatalokra van szükségünk. Ennek kulcsa a sikeres a felsőoktatás, a kreativitás és az innováció. Hozzátette, hogy az elmúlt években jelentősen növekedett a felsőoktatásba jelentkező diákok száma az ország minden járásából, és ezt a fejlődést a jövőben is támogatni fogjuk.

A rendezvény megnyitóját Dr. Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke zárta, aki beszédében elmondta, hogy az Erasmus+ program és a Közalapítvány segíteni kívánja az állampolgárokat – különös tekintettel a fiatalokra és a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre –, hogy leküzdjék az aktív részvétel nehézségeit, és egyéni fejlődésük mellett a közösségeikért cselekvő, felelősségteljes polgárrá váljanak. Hozzátette: „egy átfogó Erasmus+ projektet megvalósítani már önmagában is aktív társadalmi részvételnek számít. A példaértékű projekteket nemcsak terjeszteni, de díjazni is kell…”

Együttműködések, utazások, nemzetköziesítés – A 2023-as év Nívódíjas projektjei

Az Erasmus+ egyik legfőbb célkitűzése az aktív társadalmi részvétel támogatása, így ez került a program eredményeit ünneplő konferencia fókuszába is. A jó példák sorában először, a plenáris ülés részeként Kovács Domokos Péter, Magyarország 2022-es ENSZ ifjúsági küldötte osztotta meg történetét. „A világjáró kukák és fiatalok aktív részvételének kapcsolata” című projekt és annak megvalósítása kiemelkedő példája annak, hogy az aktív társadalmi részvétellel milyen innovatív és előremutató megoldások hozhatók létre.

A legkiemelkedőbb színvonalon megvalósított pályázatokat idén nyolcadik alkalommal ismerte el Nívódíjjal a program hazai koordinálását végző Tempus Közalapítvány. Ebben az évben az oktatás és képzés minden szektorában: a köznevelés, a szakképzés, a felnőtt tanulás, az ifjúság és – idén először – a felsőoktatás területén megvalósított tíz projektnek ítélték oda az elismerést. Az idei díjazottak között van múzeum, művelődési központ, egyetem, gimnázium, szakközépiskola és ifjúsági szervezetek is. Az innovatív tudásgyűjtést, az idősek és fiatalok aktivizálását, a munkaerőpiaci lehetőségek bővítését, a fenntartható fejlődést, a nyelvtanulás megreformálását és a digitális kompetenciák fejlesztését támogató nívódíjasok mind magas minőségű, a társadalmi szerepvállalást erősítő projektek megvalósítói.

Erasmus+ Nívódíj 2023

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE a Nemzetközi Kreditmobilitás 2019-2022 projekt keretében 16 ország 24 intézményével együtt 89 mobilitást valósított meg Európán kívül. Az egzotikus célországok, például Argentína vagy Buthán bevonása mellett arra is figyelmet fordítottak, hogy az ukrán partnerekkel való együttműködés fokozottan megvalósulhasson – derült ki Szőke Julianna, nemzetközi koordinátor előadásából.

Károli Gáspár Református Egyetem

A Transzlingválás az egyenlő esélyekért: Romani beszéd az iskolában projektet Dr. Heltai János, egyetemi docens ismertette. Az előadás résztvevői betekintést nyerhettek abba a folyamatba, amely elősegítette a romani nyelv tanulási nyelvként való alkalmazását egy tiszavasvári és egy magyar tannyelvű szlovákiai általános iskolában.

Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum

Galgóczy Éva, a nyertes projekt koordinátora bemutatta, hogy az iskolában az idegenforgalmi, turisztikai szakokon tanuló diákok száma egy év alatt közel két és félszeresére nőtt, ezzel a lemorzsolódást sikerült 10% alá csökkenteniük az intézményben. A projekt által a diákok kompetenciái jelentős mértékben fejlődtek. A munkatársi mobilitások fontos eredményeket is hoztak: a múzeumturizmus kapcsán kidolgozásra került egy magas minőségű tananyag, valamint maga a tárgy is bevezetésre került az intézményben.

CAM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A CAM Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság projektkoordinátora, Baranyi Tímea mutatta be nyertes projektjüket, amely keretében elektromosautó-töltőkkel kapcsolatos képzési anyagot fejlesztettek ki. A bevont tanulók, oktatók és szakemberek innovatív tudásanyagot kaptak, ami újszerű és hasznos piaci tudást nyújt a munkába álláshoz, a piacszerzéshez, valamint a meglévő munkaerő továbbképzéséhez.

Néprajzi Múzeum

Koltay Erika etnográfus, múzeumpedagógus biológus és Bodnár Kata, régész, múzeumpedagógus előadásának keretében megismerhettük, hogy a Néprajzi Múzeum új épületbe költözése, valamint közvetlenül a fenti projekt hogyan és milyen változásokat indított el a múzeum életében. Képet kaphattunk a kihívásokról, az új stratégiákról, programokról és múzeumi terekről, a felnőttek, az időskorúak és a fogyatékkal élők számára tartott foglalkozások, workshopok, előadássorozatok megújulásáról. Az előadók látványos, újító hatású, korszerű módszereket és innovatív technikákat ismertek meg a mobilitások alkalmával.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Czakó-Habi Csilla, történész-muzeológus által bemutatott Nívódíjas projekt kapcsán megismerhettük azokat a jó gyakorlatokat, innovatív módszereket, amelyeket az előadó a projekt során ismert meg, és folyamatosan alkalmaz a munkája során. Bemutatásra kerültek azok az eredmények, amelyek az idősek bevonását, a helyi közösségek erősítését, a generációk közötti kommunikáció és együttműködés ösztönzését, valamint a helyi érdekelt felek hálózatának kialakítását erősítik.

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

Szabó-Gilinger Eszter, projektkoordinátor által bemutatott projekt fókuszában az oktatás innovációja, a diákság és a munkatársak 21. századi készségeinek fejlesztése, valamint az intézményi nemzetköziesítés állt. A projekt célja a pedagógusok idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése, a nyelvtanárok módszertani gazdagítása (tanulói részvétel, drámapedagógia, IKT és játékosítás, CLIL módszer), a kiégés megelőzése, valamint a diákok nemzetközi projekttevékenységekbe való minél szélesebb körű bevonása volt. A mobilitások alkalmával nyelvi- és módszertani képzéseken való részvétel, valamint intézménylátogatások valósultak meg.

Nyitott Kör Egyesület

A négytagú konzorcium által megfogalmazott innovatív cél az volt, hogy a TiE (színház és dráma az oktatásban) módszerét alkalmazva egyszerre csökkentse a korai iskolaelhagyók számát és erősítse a pedagógusok jóllét-érzését. Jozifek Zsófia, a To Be konzorcium vezetője hozzátette: az együttműködés során a partnerek olyan szellemi termékeket hoztak létre, amelyek a tanárokat és a tanári közösségeket támogatják szubjektív pszichológiai jóllétük növelésében, befolyásolva az egyén tanulási folyamatának motivációját és eredményességét. A projekt fókuszában a fentiek mellett a hátrányos helyzetű, illetve a migráns hátterű gyermekek fejlesztése és integrálása állt.

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Terézvárosi Technikum és Szakképző Iskola

A Cseri Nikolett, projektkoordinátor által bemutatott projekt a részt vevő fiatalok IKT-jártasságának bővítését és szociális érzékenységének fejlesztését célozta, aminek eszköze a filmkészítés volt. A folyamat hasznos volt a részt vevő pedagógusoknak is, akik a diákokkal együtt tanulták a filmkészítést. Az elkészült öt rövidfilm egy-egy társadalmilag érzékeny témát dolgoz fel. A legfontosabb eredmény egy olyan honlap, amely a filmek elkészítése során keletkezett dokumentációt is tartalmazza, illetve bemutat olyan portálokat, amelyek segíthetik a kezdő filmkészítőket első lépéseik megtételében.

Kalamáris Egyesület

Az ifjúsági csereprogram célja a fiatalok munka világába történő beilleszkedésének elősegítése, álláskeresési praktikák átadása, a meglévő és elsajátítható készségek tudatosítása volt. A résztvevők ismereteket szereztek önéletrajz és motivációs levél írásához, tanácsokat kaptak az állásinterjúkon való sikeres szerepléshez, valamint megismerték a Youthpass-t. A program a hagyományos álláskeresési megfontolásokon túl több, újszerű módszer átadását is lehetővé tette (pl. egyéni kompetencia piramis felállítása). A projekt rendkívül pozitív hatással volt a fiatalok kezdeményezőkészségére, kreativitására, vállalkozói kedvére és foglalkoztathatóságára.

Aktív társadalmi részvétel a projektekben - Bemutatkoztak a partnereink

A résztvevők megismerhették az idei év nívódíjas Erasmus+ projektjeit, illetve a Tempus Közalapítvány partnereivel is találkozhattak. A délutáni szekciók további meghívott előadói projektjeik és tudásuk bemutatásával járultak hozzá a nemzetköziesítés társadalmi és intézményi hasznának megismertetéséhez.

Aktív társadalmi részvétel és a munka világa

A Csoport-téka Egyesület elnöke, Miklós Emese mutatta be az Aflateen programot, ami pénzügyi és szociális készségfejlesztést nyújt 14 év feletti fiataloknak. A program támogatja a résztvevőket a személyiségük fejlesztésében, ismerteti velük a jogaikat, és a társadalmi igazságossággal kapcsolatos projektek kidolgozására ösztönzi őket. Emellett takarékoskodni és költségvetést tervezni is megtanítja a fiatalokat. A Hétfa Kutatóintézet Kft. által megvalósított foRMAtion - Innovative and smart module FOr potential Research Managers and Administrators in higher educaTION projektet a vezető projektmenedzser Kovács Krisztina ismertette. A nyolcfős konzorcium által megvalósított Erasmus+ projekt egy olyan, egyetemi hallgatóknak és pályakezdő kutatásmenedzsereknek szóló innovatív képzési modult hozott létre, melynek szakmai anyagait Európa-szerte széles közönség használhatja, beleértve az egyetemi professzorokat és a kutatási módszertant oktató szakembereket.

Aktív társadalmi részvétel és az (inter)kulturalitás világa

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziumának igazgatóhelyettese, Szolnok Ádám ismertette Erasmus+ programjukat az érdeklődőkkel. Céljuk a nemzetközi partnerség létrehozása volt, amelynek során fejleszthették diákjaik soft-skilljeit, valamint bővíthették a helyi történelemmel, építészettel, társadalommal kapcsolatos ismereteiket. A Debreceni Ady Endre Gimnázium Olvass többet! határtalanul-magyarul című jó gyakorlatát Peternainé Juhász Zsuzsa magyartanár, könyvtárostanár, mestertanár és Rácz Rita, matematika-fizika szakos tanár, mestertanár mutatták be. A projektjük célja az olvasás népszerűsítése, érdeklődés felkeltése más nemzetek múltja jelene és kulturális értékei iránt volt, valamint a szolidaritás, tolerancia és a kultúrák közötti párbeszéd fokozása nemzeti irodalmi alkotások által.

Aktív társadalmi részvétel és a nemzetközi szakmai gyakorlatok világa

A Salgótarjáni SZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának projektjét Kalóz Erika, az intézmény igazgatóhelyettese mutatta be. A Veled másokért – szociális és egészségügyi diákok szakmai gyakorlata című projekt során 10-12. évfolyamos tanuló számára biztosítottak négyhetes németországi szakmai gyakorlatot. A mobilitások résztvevői számos idegen nyelven kommunikálnak, ez sokat segített a nyelvi nehézségek leküzdésében. A projekt során a tanulók személyes kompetenciáinak fejlődését is egyértelműen visszaigazolja, különösen a hátrányos helyzetű, önállóságot igénylő feladatot először tapasztaló résztvevők esetén. A szekció másik előadója Dr. Barnáné Szatmári Ildikó, tanügyi referens és Tóth Judit Emma, nemzetközi koordinátor voltak, akik a Közép-magyarországi ASZC Pesti Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola kiemelkedő projektjét mutatták be. A 2019-ben megvalósult Marcipán és mák, élelmiszeripari képzésben tanuló diákok szakmai tapasztalatszerzése Dániában projekt kapcsán a vezetőség elvárása volt, hogy európai együttműködéseink ne csak szakmai fejlődést hozzanak diákoknak, hanem kulturálisan is gazdagodjanak, így amellett, hogy kiváló szakemberek lesznek, szélesebb látókörű, nyitottabb és interkulturális szemléletű európai polgárrá válhatnak.

Aktív társadalmi részvétel és helyi szintű kezdeményezések

A Mi Egymásért Közhasznú Egyesület A „DőkÉletlenek” demokráciára projekt és utóélete című projektjét a szakmai vezető, Szabó Enikő mutatta be a résztvevőknek. A projekt során nem-formális tanulási módszerekkel dolgoztak, mind a fiatalok, mind a célcsoportba tartozó felnőttek (szakértők, döntéshozók), annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb tanulási eredményt érjék el közösen, hiszen ez hosszú távon fogja meghatározni nem csak a projekt hatásainak fenntartását, de a helyi ifjúsági közösség, működését és működtetésének színvonalát is. A Boda Kitti projektvezető által bemutatott Az innováció ereje, avagy mit ad hozzá 48 óra az aktív állampolgárrá válás folyamatához? című projektet a Közösségfejlesztők Egyesülete valósította meg. A projekt célja volt a térségi szakemberek és helyi aktív lakosok, állampolgárok személyes fejlesztése volt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyenek hatékonyabban együtt dolgozni saját célcsoportjaikkal. Összesen 11, a szellemi termék fejlesztését és a teljes adaptációs folyamatot támogató multiplikációs eseményt valósítottak meg Székelyföldön és Magyarországon közel 300 fő aktív részvételével.

A fiatalok és az ifjúsági szervezetek közvetlen részvétele a döntéshozatalban az Ifjúság Európai Évén túl – Nemzeti Ifjúsági Tanács

Az uniós ifjúsági párbeszéd fórumként szolgál a fiatalok és a politikai döntéshozók számára az ifjúságpolitika nemzeti és európai szintű fejlesztésére. A program 10. ciklusa 2023 júliusától 2024 decemberéig tart, a spanyol, a belga és a magyar uniós elnökségi trió ideje alatt. A folyamat részeként a fiatalok konkrét ajánlásokat készíthetnek arra vonatkozóan, hogy miként valósítható meg a 3. számú ifjúsági cél, az „Inkluzív társadalmak”, „We neEd yoUth” címmel. Az ifjúsági párbeszéd sikere a fiatalok és az ifjúsági szervezetek közvetlen részvételétől függ. Ezért a szekció keretében arról beszélgetünk, hogy hogyan segítheti a program megvalósulása a fiatalok aktív társadalmi részvételét, hogyan tudnak érdemben hozzájárulni a döntéshozatalhoz, és javaslataik hogyan élnek tovább a jövőben.

További információ az Erasmus+ program által kínált pályázati lehetőségekről
az erasmusplusz.hu honlapon található.

Utolsó módosítás: 2023.06.21.