Szakmai látogatásra érkeztek a lengyel National VET Team tagjai

2023.11.23.

National VET Team | Szakképzés

Magyarországi látogatásuk során megismerkedtek a szakképzési rendszerrel az iskolai, egyetemi és támogató szervezetek munkáján keresztül.

2023. november 14-16. között a lengyel Nemzeti Iroda szakképzési szakértői csapatának vezetője, Agnieszka Jankiewicz-Kiryk és egyik tagja, Dr. Katarzyna Olszewska tett látogatást Magyarországon, ahol a megismerkedtek a szakképzési rendszerrel az iskolai, egyetemi és támogató szervezetek munkáján keresztül.

A látogatás első állomása a Közép-magyarországi Agrár Szakképzési Centrum Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium volt, ahol a lengyel vendégek betekintést nyertek a magyar szakképzési rendszerbe, megismerték az új vizsgáztatási rendszert Tóth Judit Emma nemzetközi koordinátor, Czeglédi Csaba Erasmus kapcsolattartó, matematika szakos oktató és Kaszab László szakmai munkaközösségvezető segítségével. Az iskola régóta valósít meg Erasmus+ programokat, így az iskola kollégái az itt szerzett jógyakorlatokról is beszámoltak a lengyel kollégáknak. Annak érdekében, hogy a képzési rendszerről teljes kép alakuljon ki, a lengyel vendégek meglátogattak egy növényismereti órát, majd egy szakmai gyakorlati napba is bepillantást kaphattak, ahol a diákok éppen kerti lépcsőt építettek. Mivel a méltán híres Japánkert az iskola területén fekszik, a vendégek itt zárták a látogatást, és a kert történetén keresztül hallhatták az iskolát érintő évtizedes változásokat is.

A Liget Budapest Projekt kiváló helyszín volt arra, hogy a városi zöldítés koncepciójával közelebbről megismerkedjenek, valamint kulturális élményeket is szerezzenek.

Az ebédet követően Dr. Szabó Csilla Marianna, National VET Team koordinátorral kiegészülve az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE) Pedagógiai és Pszichológiai Karára (PPK) érkeztek, ahol Dr. Bükki Eszter, egy KA2 projekt koordinátora fogadta a vendégeket. A látogatás során az oktató bemutatta a KA2 „Lesson Study for VET” címet viselő projektjüket, amely a japán "Lesson Study" modellen alapuló módszer. A program az óratervezéstől az értékelésig terjedő együttműködésen keresztül javítja a szakképzés minőségét és a tanári munka hatékonyságát mind a közismereti, mind a szakmai tárgyakat tanító oktatók segítségével. A projekt során megvalósított PILOT program rendkívül sikeresnek bizonyult, és most a nyolc tagú Erasmus+ partnerség azon dolgozik, hogyan tudnák a módszert népszerűsíteni minél szélesebb körben a résztvevő országokban. A bemutatót követően volt lehetőség a kérdések megvitatására, a magyar szakképzési rendszerről pedig érdekes diszkurzust folytattak a kollégák.

A második napon a csapat a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumot látogatta meg, ahol a gépészeti oktatás volt a fókuszban. Csernevné Fekete Ágnes igazgatóhelyettes bemutatta az iskola működését, a két tanítási nyelvű és a nyelvi előkészítő osztályok sajátosságait. Mivel ez az egyetlen középfokú oktatási intézmény Magyarországon, ahol repülőgép-szerelői és műszerész képzés folyik, így a látogatás egyik fontos eleme volt ezen szakmai programok megismerése. Óralátogatás keretében egy két tanítási nyelvű, 12. évfolyamos osztály célnyelvi civilizáció óráját tekinthették meg, ahol a tanulók az angol oktatási rendszeről tanultak, összehasonlították azt a magyarral. A diákok meglepően érdeklődők és aktívak voltak a foglalkozás során, ezen kívül a szakértőknek lehetőségük volt 3 olyan fiatallal is beszélgetni, akik korábban részt vettek Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlaton.

A műhelyek megtekintésében Halász János, korábbi igazgató segítette a kollégákat, aki Lengyelországban végezte egyetemi tanulmányait, így lengyel nyelven folyt a megbeszélés ezen része. Rendkívül különleges programban volt itt részük, ugyanis régi repülőket és helikoptereket tekinthettek meg, majd egy helikopter hajtómű indításának is szemtanúi lehettek. A repülőkkel kapcsolatos körbevezetést egy szimulátor kipróbálása zárta.

Az autószerelő műhelyekben Nyiri Zoltán, gyakorlati oktatásvezető kalauzolta a csapatot, így ezeket a képzéseket is jobban megismerhették, itt is osztottak meg tapasztalatokat az iskola rendkívüli Erasmus+ együttműködéseiről.

A napot az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-ben (IKK) tett látogatás zárta, ahol Hudacsek László Péterné szakmai igazgató, dr. Pusztay Zsuzsanna és Dr. Zádoriné Mező Éva, ReferNET koordinátor fogadta a résztvevőket. Egy előadás keretében bemutatták, hogy hogyan alakult meg az IKK, milyen tevékenységeket végeznek, ezek a feladatok hogyan bővültek az elmúlt időszakban, és a szakképzésben milyen feladatokat látnak el. Arról is esett szó, hogy a teljesítményértékelésben milyen szerepe lesz az IKK-nak, ami lenyűgözte a lengyel kollégákat. A beszélgetés végén szó esett a lengyel-magyar szakképzési sajátosságok közti különbségekről és természetesen a hasonlóságokról is.

A látogatás utolsó napján a lengyel csoport a magyar nemzeti szakértői csapattal találkozott a Tempus Közalapítvány épületében. Dr. Szabó Csilla Marianna NVET koordinátor bemutatta a csoport 2022-es és 2023-as tevékenységeit és a 2024-es terveket, majd egyeztettek a duális oktatási rendszerről, a tanulási eredmény alapú tanulásról. A szakképzési minőségirányítási rendszerről Molnárné Stadler Katalin tartott előadást, majd bemutatta az Erasmus+ programok szerepét a minőségirányításban. Sok kérdést vitattak itt meg a szakképzéssel, az ösztöndíjlehetőségekkel és a duális képzéssel kapcsolatosan, melyben Marton József és Tóth Judit Emma NVET szakértők is részt vettek. A lengyel kollégák rendkívül pozitívnak értékelték az intenzív három napos programot, lenyűgözte őket a magyar szakképzési rendszer átalakulása.

A beszélgetést a közös tervek egyeztetése zárta, aminek köszönhetően mind a két fél tudja fejleszteni saját tevékenységeit, együttműködéseket kialakítani annak érdekében, hogy támogassák a szakképzés szereplőit – elsősorban azokat, akik mobilitási projektekben vesznek részt –, hogy megismerjék a VET eszközöket és beépítsék azokat az oktatásba és a mobilitásba. Az egyik fontos együttműködési pont, amely már hagyományosnak is mondható, hogy a magyar szakértői csapatból egy vagy két személy részt vesz a lengyel NA által tavasszal szervezendő, szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi konferencián. 2024 őszén a magyar NA nemzetközi National VET Team találkozót szervez, amelyre már most meghívták a lengyel kollégákat. Ugyancsak egy lehetséges együttműködés közös tanulmányok írása és megjelentetése a két ország nemzeti nyelvén és/vagy angol nyelven. Reméljük, hogy a tervezett közös tevekénységekből több is meg tud valósulni a következő évben.

Utolsó módosítás: 2023.12.04.