Tanulási eredmények tudatos alkalmazása az oktatásban: a hatékony pedagógia útján

2023.11.23.

Kiadvány | Szakképzés, Köznevelés

Ahogy a világ gyorsan változik, egyre fontosabbá válik a tanulási eredmények alkalmazása mind a képzési ágazatokban, mind a munkaerőpiacon.

A tanulási eredmények tudatos alkalmazása teljesen átalakítja a képzési ágazatokat. A hagyományos, tanárközpontú, bemenetalapú, tartalom-, tananyag- és folyamatszabályozású megközelítés helyett a tanulóközpontú, kimenetalapú és eredményorientált szemléletű oktatás felé mozdulunk el. Az elmúlt években Magyarországon is megújult a képzési rendszer. A hagyományos oktatási módszerek és tantervek nem elegendőek ahhoz, hogy a diákok hatékonyan fejlődjenek és felkészüljenek a jövő kihívásaira, ezért szükség van a tanulói és tanári attitűd változására. A tanulók által elért eredményeket kell meghatározni, azaz hogy egy tanulási egység végén a tanuló mit tud, mit ért, mit képes elvégezni, hogyan viselkedik és gondolkodik az adott témában vagy szakterületen.

MIÉRT KELL A TANULÁSI EREDMÉNYEKRE ÖSSZPONTOSÍTANI?

Hatékony oktatás: 

Az oktatás hatékonyságát növelhetjük azzal, ha a tanárok tudatosan alkalmazzák a tanulási eredményeket a tervezés és az értékelés során. Ez segít megérteni a diákok igényeit és fejlődésüket, céltudatosabbá teszi a tanulási folyamatot mindkét fél részéről.

Karrierkészültség, elkötelezettség:

A tanulási eredményekre való fókuszálás segít a diákoknak felkészülni a valós élet kihívásaira. Az olyan tudás és készségek, amelyeket a tanulási eredmények részeként határoznak meg, javítják a diákok karrierlehetőségeit. Ha a diákok látják, hogy az oktatás célja az előre kijelölt tanulási eredmények elérése, nagyobb elkötelezettséggel vesznek részt az oktatásban.

Oktatás és fejlesztés:

Az oktatási intézményeknek lehetőségük van a tantervek és oktatási programok folyamatos fejlesztésére, hogy jobban reagáljanak a diákok igényeire és a változó világra. A szabályozó dokumentumokban egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a tanulásieredmény-alapú szemlélet, amelyet a pedagógusok és oktatók a gyakorlati életre alkalmaznak.

HOGYAN LEHET HATÉKONYAN ALKALMAZNI A TANULÁSI EREDMÉNYEKET AZ OKTATÁSBAN?

Tanulóközpontú oktatás:

Az oktatás során fontos, hogy a diákoknak lehetőséget adjunk saját tempójukban és stílusukban tanulni, saját tanulási utat kialakítani. Az oktatási intézményeknek rugalmas tanterveket kell kidolgozniuk, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok érdeklődési körüknek és képességi szintjüknek megfelelően válasszanak kurzusokat és tanulási területeket.

Személyes értékelés:

Az oktatási intézményeknek az egyént és az előre kijelölt tanulási eredményeket is figyelembe kell venniük az értékelés során. A tanároknak meg kell ismerniük a diákok erősségeit, gyengeségeit, és személyre szabott értékelést érdemes biztosítaniuk a számukra. Az oktatási intézményekben a tanulóknak és a tanároknak egyaránt lehetőségük van az együttműködésre és az értékelés több formájának alkalmazására (diagnosztikus, fejlesztő és összegző értékelésre).

Tanárképzés és fejlesztés:

A tanároknak képzéseken és workshopokon kell részt venniük annak érdekében, hogy megtanulják, hogyan alkalmazzák hatékonyan a tanulási eredményeket az oktatásban. A pedagógushallgatók számára elkészült egy olyan kurzusanyag, amelyből megérthetik és elsajátíthatják a tanulási eredmények alkalmazását a tanári munkára való felkészülés során.

MIT KÍNÁL AZ EKKR NEMZETI KOORDINÁCIÓS PONTJA?

A TANULÁSI EREDMÉNYEKRE IRÁNYULÓ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN – esetgyűjtemény

Az Oktatási Hivatal EKKR Nemzeti Koordinációs Pontja szakértői munkacsoportot hívott össze, amely fókuszcsoportos egyeztetésekkel felmérést végzett a tanulásieredmény-alapú módszerekhez kapcsolódó értékelésekről, és a leghatékonyabbnak bizonyult megközelítéseket kutatta. Közel 60 aktív, gyakorló pedagógust vontak be a munkacsoportba. Az eredmények alapján olyan értékelési módszertani esetgyűjtemény készült, amely segíti a pedagógusokat és oktatókat az értékelési folyamat megújításában. A kiadványban minták és jó gyakorlatok találhatók a diákok, hallgatók és tanulók tanulási eredményeire irányuló értékelési módszerekről és eszközökről. Célja, hogy hozzájáruljon a különböző alkalmazások, megoldások jobb megismeréséhez, a különböző képzési ágazatok jó gyakorlatainak és alkalmazási megoldásainak megosztásához.

Szerzők: Derényi András, dr. Kovács Zsuzsa, Magócs Éva, Sediviné Balassa Ildikó


INDULJUNK KI AZ EREDMÉNYEKBŐL! – A TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TANÁRI MUNKÁBAN – képzési program és oktatói segédanyag

Az EKKR Nemzeti Koordinációs Pontja szakértők bevonásával egy 24 órás időtartamú, szabadon választható egyetemi kurzust fejlesztett ki a felsőfokú pedagógusképzés számára, amely a jogszabályok megértése és gyakorlati alkalmazása mellett a tanulási eredmények sikeres alkalmazására összpontosít. A képzési program és a kurzus oktatóinak szóló segédanyag a fejlesztés eredményeként ingyenesen elérhető. A szerzők 7 tananyagegységből álló kurzust állítottak össze, amely a hallgatókat bevezeti a tanulásieredmény-alapú szemléletbe és annak gyakorlati alkalmazásába. Cél, hogy a kimenetalapú szemlélet elterjedjen a pedagógus szakos hallgatók között.

Szerzők: Balogh Edit, Chogyelkáné Babócsy Ildikó, Krajcsovicz Ágnes, Magócs Éva Ildikó, Nagy Márió Tibor, dr. Racsko Réka

A kiadványok az Európai Bizottság támogatásával, a EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK NATIONAL COORDINATION POINT 2021-2024 című, 101051528 azonosító számú projekt keretében, az EKKR – Nemzeti Koordinációs Pont (EQF-NCP) szervezésében készültek. 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2023.11.27.