Inspiráló oktatói példák a befogadásról és sokszínűségről

2024.03.06.

Nemzetköziesítés | Felsőoktatás

Befogadás és sokszínűség - a sokszínű hallgatók igényeinek kezelése címmel tartotta meg a PROFFORMANCE+ idei első tematikus webináriumát, ahol négy innovatív oktatói gyakorlatot mutattak be magyar, grúz, horvát és szerb oktatók. A 2024. február 28-án megrendezett online eseményen az Európai Felsőoktatási Térség 150 oktatója vett részt.

A jógyakorlatok között volt egy innovatív idegennyelv-tanítási és vizsgáztatási gyakorlat több online tanulási és értékelési eszköz használatával, melynek során a tanárok közösen választották ki a használandó eszközöket, majd a gyakorlatban történő használatot követően közösen értékelték is azokat.
Bemutatásra került a pszichológia képzésben használt program, a PHARI, amely a szakmai elégedettségre és a mentális jólétre összpontosít.
A résztvevők megismerkedtek egy új értékelési módszerrel a nemzetközi jogi oktatásban, ahol a lexikális ismeretek frontális oktatása helyett problémamegoldó feladatokat kaptak a diákok, amikhez tankönyveiket is használhatták.
Végül egy Horvátországban kifejlesztett, a bizonyítékokon alapuló (evidence-based) ápolási gyakorlatra, a gyakorlati tudásra és a klinikai készségekre összpontosító szolgáltatási-tanulási módszert mutattak be. Az ápolók a felhasználók (betegek) különböző csoportjaival - hajléktalanokkal, alacsonyabb anyagi helyzetűekkel, kisebbségekkel és alulreprezentáltakkal - dolgoznak. A tanfolyam általános célja az volt, hogy növelje a konkrét szociális problémák megoldásához és a közösségfejlesztéshez szükséges gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkező leendő ápolók számát.

Az előadók a PROFFORMANCE Oktatói Kiválósági Adatbázisból kerültek ki, amely további 120 nemzetközi jó gyakorlatot tartalmaz. A webináriumon az áttekintő előadásokat követően a résztvevők elmélyülhettek az általuk választott módszertan konkrét aspektusaiban, és további információkat kaphattak az előadóktól a bemutatott gyakorlat megvalósításáról, átvihetőségéről és adaptálásáról a különböző szakterületekre.

Ezek az alkalmak a kapcsolatépítés és a jövőbeli nemzetközi együttműködés lehetőségének kialakítását is szolgálják.

Ezek az alkalmak a kapcsolatépítés és a jövőbeli nemzetközi együttműködés lehetőségének kialakítását is szolgálják.

Bemutattuk a PROFFORMANCE Értékelőeszközt is. A résztvevők kipróbálhatták a befogadás és sokszínűség horizontális területén kidolgozott új szempontokat. A résztvevők tájékoztatást kaptak az értékelési eszköz tematikus területeivel és a vonatkozó horizontális területekkel kapcsolatos rövid tanfolyamok folyamatban lévő fejlesztéseiről is.

MIÉRT HASZNOS RÉSZT VENNI A WEBINÁRIUM SOROZATON?

A PROFFORMANCE konzorcium által szervezett tematikus webináriumok 2024-ben négy kiemelt területre összpontosítanak: digitalizáció, befogadás, nemzetköziesítés és fenntarthatóság. A webináriumok résztvevőinek lehetősége lesz arra, hogy megismerje a nemzetközi jó gyakorlatokat, és inspirációt nyerjenek saját gyakorlataik kidolgozásához.

Idén kerül kiírásra a PROFFORMANCE nemzetközi oktatói kiválósági pályázat. A 2022-es felhívás fő kategóriái változatlanok maradnak (Hallgatóközpontú kurzustervezés, Innovatív tanítás és tanulás, A hallgatók értékelése, Hatás a társadalommal és a társadalomért), azonban a pályázók által választott fő prioritási területre adható pontok (digitalizáció, befogadás, nemzetköziesítés és fenntarthatóság) az értékelésben súlyozottan számítanak majd. A konzorciumi partnerország (Ausztria, Csehország, Horvátország, Grúzia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Grúzia, Szerbia) felsőoktatási intézményeiben oktató tanárok vagy oktatói csoportok pályázhatnak egy már megvalósított (vagy megvalósítás alatt álló) jó gyakorlattal, amely kézzelfogható, adaptálható kimenetekkel rendelkezik. A felhívással kapcsolatos további információk később várhatók.

További friss hírekért, eseményekért, szakmai anyagokért keresse fel a PROFFORMANCE hivatalos honlapját, kövesse a PROFFORMANCE LinkedIn oldalát vagy iratkozzon fel hírlevelünkre.

Utolsó módosítás: 2024.03.25.