Tanulási eredmények a duális képzésben és az Erasmus+ mobilitásokban

A magyarországi National VET Team kiadványa

2023 | Erasmus+, ECVET

A tanulási eredmény alapú megközelítés hazai gyakorlata a szakképzésben és megvalósítása az Erasmus+ szakképzési mobilitások során.

A tanulási eredmények megközelítés az elmúlt évek legnagyobb hatású fejlesztő eszközévé és az európai oktatási reform legfontosabb elemévé vált, melynek célja a tanulói/oktatói /munkavállalói mobilitás és a tanulás szélesebb körű értelmezésének és elismerésének a támogatása. A tanulási eredmény biztosítja a képesítések hazai és európai elismertethetőségét, összehasonlíthatóságát és átláthatóságát, megszünteti a különböző tanulási formák prioritását, támogatja az eltérő egyéni életpályákat és ismeretszerzési útvonalakat és a formális vagy nem formális úton szerzett végzettségek és kompetenciák elismertetését.
Jelen kiadvány körüljárja a kulcskompetenciák, majd a duális képzőhely tanulási eredményekhez való kapcsolódását, miközben kitekintést nyújt a szakképzést érintő legfrissebb jogszabályi változásokra. Végül megvizsgálja a tanulási eredmények felhasználási lehetőségeit az Erasmus+ mobilitások munkaprogramjának tervezésében és jógyakorlatokkal látja el az olvasót.

Olvassa el kiadványunkat online vagy töltse le PDF-ben (16,6 MB)!