PROFFORMANCE - a minőségi oktatásért

Milyen célokat fogalmaznak meg az európai és nemzeti szintű szakpolitikai dokumentumok a felsőoktatási oktatók számára? Hogyan lehet ezeket a mindennapi gyakorlatra lefordítani? Mit vár az oktatótól az intézmény vezetése, a diákok, a gazdasági és társadalmi partnerek?Hogy látják egymás munkásságát, oktatási módszereit a kollégák? Milyen igazodási pontok, kritériumrendszerek léteznek? Hogyan fejleszthető az oktatás-tanulás minősége? Hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az oktatói-kutatói lét és a társadalmi-gazdasági szerepvállalás között? Kell-e, lehet-e minden pontban a legjobbnak lenni? Hogyan lehet differenciálni az oktatók között? Milyen rugalmas, „oktatóközpontú” karrierutak léteznek? Hogyan lehet az oktatói teljesítményt értékelni, fejleszteni és ösztönözni? Milyen jó gyakorlatok léteznek ezen a téren nemzeti és európai szinten? 

E kérdések megválaszolására alakult nemzetközi konzorcium valósítja meg a PROFFORMANCE - Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance (Mérési eszköz és ösztönző rendszer kidolgozása a felsőoktatásban dolgozó oktatók teljesítményének fejlesztéséhez) című projektet.

Az együttműködés az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Tempus Közalapítvány vezetésével, valamint 5 teljes (osztrák, cseh, horvát minisztérium, cseh, szerb nemzeti iroda, grúz oktatásfejlesztési központ) és 4 társult (ACA, ESU, DJKp, Aveiro Egyetem) partnerrel, és mintegy 30 nemzetközi szakértő közreműködésével valósul meg.

A projekt 2020. június 1-én vette kezdetét, két éves futamidővel 2022. május 31-ig tart.

Célok és tevékenységek

A projekt célja az oktatás-tanulás minőségének javítása, egy oktatói teljesítményértékelési eszköz és ösztönző rendszer kidolgozása, jó példák gyűjtése és megosztása révén.

Főbb tevékenységek:

  1. Benchmarking, a résztvevő országok a témához kapcsolódó felsőoktatási intézményi stratégiáinak és gyakorlatainak feltérképezése, kutatások, szakirodalmak áttekintése.
  2. nemzetközi szakértői műhely (peer learning activity – PLA) az oktatói teljesítményértékelő eszköz fókuszának, kérdéseinek meghatározása végett.
  3. Az oktatói teljesítményértékelő eszköz véglegesítése és testreszabása – (oktatói, hallgatói, vezetői, partneri és önértékelési) változatainak elkészítése.
  4. Az értékelő rendszer kipróbálása, tesztelése a résztvevő partnerek egy-egy intézményében.
  5. Az értékelőrendszer szempontjai alapján jó gyakorlatok online adatbázisba gyűjtése nemzetközi felsőoktatási díj felhívás keretében.
  6. Az értékelőrendszer mellett ajánlások megfogalmazása egy ösztönző rendszer létrehozására intézményi, nemzeti , EU és EHEA szinten is.

 

Partnerek

Konzorciumi partnerek:

1)      Magyarország: Innovációs és Technológiai Minisztérium (a Tempus Közalapítvány a megvalósítással megbízott ún. „kapcsolt harmadik fél”) - konzorciumvezető

2)      Ausztria: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

3)      Csehország: Ministry of Education, Youth and Sports és DZS (Cseh Nemzeti Iroda a Nemzetközi Oktatásért, mint kapcsolt harmadik fél)

4)      Georgia (Grúzia): National Center for Educational Quality Enhancement

5)      Horvátország: Ministry of Science and Education

6)      Szerbia : Foundation Tempus (Erasmus+ Nemzeti Iroda)

Társult partnerek:

7)      Academic Cooperation Association

8)      European Students Union

9)      Digitális Jólét Nonprofit Kft

10)   Universidade de Aveiro, Portugália

11)   Ilia State University (Georgia)

 

A projektről bővebb információ a hivatalso honlapon érhető el: www.profformance.eu 

 

Utolsó módosítás: 2021.01.18.