Az Európai Felsőoktatási Térség Reformja (EHEA) - Eredmények 2014-2016

SZERZŐDÉSSZÁM: 2014-3609/001-001
PROJEKT SZÁM: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA
PROJEKT FUTAMIDŐ: 2014.11.01-2016.04.30.
PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS: VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS
FŐPÁLYÁZÓ: EMMI, a tevékenységek végrehajtója: TKA (EACEA által kiírt, E+ KA3 projekt. A pályázók körét ezúttal az E+ Nemzeti Hatóságokra szűkítették, azzal a lehetőséggel, hogy a megvalósításba technikai partnerként bevonhatják az E+ Nemzeti Irodákat.)
A TKA Felsőoktatási egységében a projekt felelősei: Bokodi Szabolcs, Besze Szilvia, Beke Márton, Borsosné Polónyi Orsolya, Tóth Tibor, Sándor Dorottya

 

A projekt háttere

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pályázatát az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) elfogadta, és a teljes igényelt támogatást odaítélte a projekt megvalósításához. A Tempus Közalapítvány társult partnerként vesz részt a projekt megvalósításában.

A projekt célkitűzései

  1. A felsőoktatáshoz és mobilitáshoz való hozzáférés támogatása, információ-terjesztés
  2. A magyar felsőoktatás nemzetközi láthatóságának és versenyképesség-növelésének támogatása
  3. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi együttműködések ösztönzése, támogatása

 

A felsőoktatáshoz és mobilitáshoz való hozzáférés támogatása, információ-terjesztés

1. Európai komparatív kutatások

Kutatás 1. (SD) A felsőoktatás szociális dimenziója – hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése és részvétele a felsőoktatásban

A tanulmány öt kiválasztott célcsoport hallgatói életútját vizsgálja a felsőoktatásba kerüléstől a munkaerőpiacra jutásig. Az európai folyamatok és a magyar rendszer sajátosságainak bemutatása mellett feltárja hiányosságokat is és számos hasznos javaslatot fogalmaz meg a vizsgálhatóság fejlesztéséhez, valamint egy még hatékonyabb támogatási rendszer létrehozásához.

A magyarországi támogatási formákat bemutató fejezet részletesen felsorolja az egyes célcsoportok számára elérhető pénzbeli és nem pénzbeli támogatási formákat, valamint az egyéb elérhető egyesületi támogatásokat a felsőoktatási életút (bekerülés, bennmaradás, végzés és munkaerő-piacra kerülés) szakaszaiban. A tanulmány egyes intézmények esélyegyenlőségi szolgáltatásaitbemutató fejezetében pedig arra találhatunk jó gyakorlatokat, hogy intézményi szinten milyen eszközrendszerrel, hogyan lehet segíteni a különböző csoportokat tanulmányaik sikeres elvégzése érdekében.
A tanulmány ide kattintva megtekinthető.

Kutatás 2. (DPR) Diplomás Pályakövetési Rendszerek összehasonlítása Európában

A diplomásokra vonatkozó pályakövetési kutatások nemzetközi gyakorlatának feltárása során 33 országgal kapcsolatban gyűjtöttünk információkat, s olyan országokat igyekeztünk kiválasztani a részletesebb bemutatáshoz, amelyek országos rendszerrel vagy rendszerekkel rendelkeznek.

Így részleteiben is megvizsgáltuk 12 európai ország (Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Finnország, Norvégia, Svédország, Észtország, Románia) pályakövetési rendszerét, összegeztük azokat az eredményeket, amelyek a nemzetközi együttműködésekben megvalósuló kutatások alapján születtek, kitértünk továbbá néhány Európán kívüli ország gyakorlatára is.
A tanulmány ide kattintva megtekinthető.

 

2. Szakértői műhelyek (PLA-k)

PLA 1: Mobilitási ablak a felsőoktatásban

A mobilitási ablak hazai bevezetéséről szervezett szűk körű, meghíváson alapuló szak- értői műhelyet a Tempus Közalapítvány 2015 decemberében, Budapesten.
A műhelyről a Pályázati Pavilon 2016. tavaszi számának 26. oldalán olvashat.

PLA 2: Duális / kooperatív képzés/ szakmai gyakorlat

 

3. Informatikai fejlesztések

 

4. Honlapfejlesztések

Bologna portál és Helpdesk - célcsoport specifikus információs portál

Szakértői, szakmai blogok

 

5. Back to School – Mobililtási órák

A bolognai folyamat egyik fontos eleme az egyéni, tanulmányi célú mobilitás, mint speciális tanulási forma legszélesebb körben történő elősegítése a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.

Ennek előmozdítására hangsúlyos feladat a mobilitásban még részt nem vevők elérése, tájékoztatása, ösztönzése. A tevékenység célja, hogy felhívja a középiskolások figyelmét a főiskolai/egyetemi éveik alatt megpályázható külföldi tanulmányutakra, szakmai gyakorlatokra és ezek tudatos megtervezésére. Az információk terjesztésének leghatékonyabb módja a tanulók közvetlen elérése kifejezetten nekik szánt, célzott rendezvényekkel. A tájékoztatás és egyben a motiválás jó eszköze a sikertörténetek terjesztése személyes formában, volt ösztöndíjasok által, a leendő egyetemista és főiskolás diákok körében. 

A Tempus Közalapítvány 2012 óta, a korábbi Bologna Tanácsadói Hálózat és a TÁMOP-4.2.4.B/2 Campus Hungary programok keretében rendszeresen, évente két-két alkalommal szervez EU mobilitási órákat a tanulmányi célú, Európai Bizottság által meghirdetett, TKA koordinációjú nemzetközi diák mobilitás lehetőségeinek népszerűsítésére, valamint azok tudatos megtervezésének előkészítésére, a középiskolás diákok számára.

A 2015-ös Mobilitási óra felhívás itt található

A 2016-os Mobilitási óra felhívás itt található

 

A magyar felsőoktatás nemzetközi láthatóságának és versenyképesség-növelésének támogatása

1. A felsőoktatási intézmények nemzetközi honlapfejlesztésének támogatása

A Tempus Közalapítvány az Európai Felsőoktatási Térség reformja projekt keretében felsőoktatási intézmények számára Nemzetközi honlapfejlesztési ismeretek és web 2.0 ötletek, módszerek, technikák címmel online kurzust szervezett.

A kurzus 2015. szeptember 7. és november 10. között valósult meg Abonyi-Tóth Andor, az ELTE Informatikai Kar oktatójának közreműködésével. A kurzus épített a 2013 és 2014 folyamán a Campus Hungary program keretében a Tempus Közalapítvány által felsőoktatási intézményi munkatársak számára szervezett Nemzetközi honlapfejlesztési kurzus tematikájára, illetve kiegészítette azt.

A kurzus anyaga ide kattintva megtekinthető

 

2. Nemzetközileg versenyképes/innovatív oktatási módszerek – online kurzusok

A Tempus Közalapítvány felsőoktatás módszertani online nyílt kurzust hirdetett Online tanulás-támogató eszközök és gamifikáció a gyakorlatban - Online nyílt kurzus és szakmai műhelymunka a diákok önálló tanulásának ösztönzésére és támogatására címmel. A kurzus 2015. május 20. -június 17. között valósult meg.

További információ

 

3. Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztésért Díj egyéni pályázat

Második alkalommal díjazta a Tempus Közalapítvány azokat a felsőoktatási munkatársakat és csoportokat, akik tevékenységeikkel jelentősen hozzájárulnak a globális oktatási térben való versenyképesség növeléséhez. A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj célja a nemzetköziesítés terén elért eredmények elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok megismertetése és új projektek indításának ösztönzése. A díjakat 2016. április 19-én a Nemzetköziesítés a felsőoktatásban című szakmai konferencián adta át Dr. Prőhle Gergely, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Dr. Nemeslaki András, a Tempus Közalapítvány kuratóriumának elnöke.

További információ

 

4. Az egyetemek és üzleti szféra együttműködésének elősegítése

Tempus Üzleti Kávéház 2 alkalommal

2015. június 4. Hogyan profitálhat cége a pályakezdők nemzetközi tapasztalataiból?
A rendezvény meghívója ide kattintva, a rendezvényről készült összefoglaló pedig ide kattintva olvasható.

2015. november 26. Y generációs fiatalok toborzása és megtartása
A rendezvény meghívója ide kattintva, a rendezvényről készült összefoglaló pedig ide kattintva olvasható.

HEInnovate kutatás, intézményi workshopok

Az OECD HEInnovate kutatás első tapasztalatai

 

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi együttműködések ösztönzése, támogatása

1. Nemzetközi közös képzések fejlesztésének ösztönzése, támogatása

Erasmus+ információs nap: online, virtuális partnerkereső és projektjavaslat bemutató fórum szervezése.

 

2. Részvétel nemzetközi konferenciákon, szakmai műhelyeken Bologna munkacsoport üléseken

 

A hálózat szakmai tevékenységei

Rövid áttekintés az elmúlt évek tevékenységeiről, eredményeiről (PDF)

Utolsó módosítás: 2019.06.06.