AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG REFORMJA (EHEA) - EREDMÉNYEK 2016-2018

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZÁMA: 2016 – 1625 / 001 – 001
PROJEKT SZÁM: 574344-EPP-1-2016-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA
PROJEKT FUTAMIDŐ: 2016.06.15. – 2018.06.14. Meghosszabbítva: 2018.12.14-ig.
TÁMOGATOTT: Emberi Erőforrások Minisztériuma, partner/megvalósító: Tempus Közalapítvány
TKA munkatársak: Beke Márton, Besze Szilvia, Borsosné Polónyi Orsolya, Tamás Krisztina, Huszár Linda, Ignáth Valéria


Summary of the Project in English

 

A Tempus Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma partnereként valósította meg az Erasmus+ program keretében, az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) reformjának hazai támogatását célzó projektet. A jelenlegi projekt futamideje 2016. június 15-től 2018. december 14-ig tartott. A tevékenységek mindenekelőtt a hazai felsőoktatás nemzetköziesítését, a mobilitás fejlesztését támogatta, hozzájárult a hazai felsőoktatási intézmények kapacitásainak bővítéséhez, az oktatás-tanulás minőségének javításához, a felsőoktatás szociális dimenziójának erősítéséhez, azaz az esélyegyenlőség érvényesítéséhez, valamint hangsúlyt fektetett a felsőoktatás és környezete (cégek, helyi és regionális önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek) közti együttműködések fejlesztéséhez.

A projektben a következő jelentősebb tevékenységek zajlottak

Mobilitási ablak bevezetése

A magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének elősegítése céljából folytattuk a mobilitási ablak bevezetésével kapcsolatos tevékenységeinket és a korábban elkészült szakmai útmutató tartalmát és ajánlásait a felsőoktatási intézmények oktatásért és nemzetköziesítésért felelős felsővezetői, nemzetköziesítési szakértői részvételével szakmai műhely keretében mutattuk be és vitattuk meg. A téma népszerűsítése érdekében a mobilitási ablakra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat leporelló formájú kiadványban gyűjtöttük össze.

2018. április 24-25-én meghívott regionális szakértők részvételével Impacts and implementation of Mobility windows in higher education címmel PLA-t, szakértői műhelyt szerveztünk. Ennek kacsán elkészült a Mobilitási ablakról szóló útmutató angol nyelvű változata.

HEInnovate

A felsőoktatási intézmények innovatív fejlesztéseit, a vállalkozókészségek erősítését és a harmadik missziós tevékenységeket ösztönző HEInnovate kezdeményezést az Emberi Erőforrások Minisztériumával karöltve továbbfejlesztettük. 2017 júniusában létrejött a HEInnovate szakértői platform, az Európai Bizottság és az OECD által folytatott 2016-os kutatás és megfogalmazott országjelentés - Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Hungary -ajánlásai alapján akcióterv koncepció készült, majd 2017 novemberében magasrangú képviselők részvételével az EC/OECD országjelentés hivatalos átadásával egybekötött Innovatív felsőoktatás – regionális fejlesztés és hálózatépítés címmel szakmai műhely keretében vitattuk meg a további szükséges hazai intézkedéseket és ünnepeltük a magyar HEInnovate hálózat első évfordulóját.

2018. május 10-én Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány az AmCham-mel együttműködésben, a Visegrádi Csoport Magyar elnöksége kapcsán, illetve a magyarországi HEInnovate folyamat részeként a V4 for 3rd mission – A felsőoktatás 3. missziója és az innovációs hálózatok címmel nemzetközi konferenciát szervezett magyar és külföldi szakértők részvételével. A rendezvényen a résztvevők jó gyakorlatokat ismerhettek meg az egyetemek 3. missziója és a szellemi tulajdonjog védelme és menedzsmentje terén, valamit elkezdődött egy V4 szakértői platform létrehozása a regionális együttműködések elősegítése céljából.

Felsőoktatási oktatók továbbképzése

Folytatódott a felsőoktatási oktatók módszertani továbbképzése. 2017-ben tanulási eredményalapú kurzustervezéshez, és tanulási folyamat IKT alapú szervezéséhez, méréséhez-értékeléséhez nyújtottunk támogatást blended kurzus keretében (online képzés – 3 konzultációs műhellyel). Innovatív felsőoktatásmódszertani műhelyeket szerveztünk 2018. tavaszán és őszénFelsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj pályázatra érkezett innovatív módszertani projektek megvalósítói közreműködésével. A projektek online kereshető adatbázisban is elérhetőek itt.

EHEA információs portál

Elindult az EHEA információs portál (www.bolognafolyamat.hu) fejlesztésének második fázisa, amely a hallgatók számára kínál naprakész információkat, átlátható kiindulópontot a felsőoktatás, az Európai Felsőoktatási Térség és a Bolognai folyamat információihoz. Az oktatóknak, szakértőknek szóló oldalak is frissültek és bővültek.

Mobilitási órák

Folytatódtak a mobilitási órák, melyek keretében egykori mobilitási ösztöndíjas hallgatók középiskolai diákok számára tartottak rendhagyó órákat a külföldön folytatott tanulmányaikról, az elérhető ösztöndíj-lehetőségekről, valamint a Bolognai folyamattal kapcsolatos tudnivalókról.

Tempus Üzleti Kávéház

Az egyetemi-céges együttműködések elősegítését célzó Tempus Üzleti Kávéház rendezvénysorozat, ezévi fókuszában a hazai és külföldi gyakornokok mentorálása állt.

BFUG munkacsoportok

A TKA munkatársai részt vettek BFUG munkacsoportokban, amely révén hozzájárultak az Európai Felsőoktatási Térség alakításához, fejlesztéséhez és a 2018-as párizsi miniszteri konferencia előkészítéséhez.

Szakfordítási tevékenység

A felsőoktatásról szóló jogszabályokat fordíttattuk le magyar nyelvről angol nyelvre, szakfordítóval.

Szakmai konferenciákon való részvétel

EHEA szakértőink és kollégáink több alkalommal vettek részt hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, amelyek rövid összefoglalói megtalálhatóak a TKA honlapján a nemzetköziesítési blogok között.

Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjpályázat

A Tempus Közalapítvány 2017-ben harmadszor hirdette meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díj felhívást, melynek átadására 2017. október 10-én, a Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében című konferencia keretében került sor. A díj révén a nemzetköziesítés terén munkatársi, oktatói kezdeményezéssel, intézményi szinten elért, de országos, vagy akár nemzetközi jelentőségű eredmények elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok terjesztése volt a cél. 2017-ben, Jereváni Kommüniké célkitűzéseivel összhangban, kiemelt törekvésünk volt a hallgató központú, rugalmas tanulási utakat biztosító innovatív oktatási és tanulásszervezési módszerek összegyűjtése és bemutatása.

A díjra különböző témákban 103 pályázat érkezett, amelyből a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma összesen 8 pályázat számára ítélte oda a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért kiváló gyakorlat díját.

A jó példák terjesztése érdekében, 2018-ban a díjazottak mellett az összes beérkezett jó gyakorlatot nyílt, online, kereshető adatbázisban tettük elérhetővé. Emellett tematikus felsőoktatási szakmai műhelyeket szerveztünk az egy téma köré szerveződő jó gyakorlatok bemutatására, illetve a hálózatosodás, tudás- és tapasztalatcsere, valamint az együttműködések elősegítésére.

Kreditelismertetési szakértői workshop

A projekt záróeseményeként 2018. november 27-28-án a Tempus Közalapítvány az Európán kívüli mobilitás kreditelismerési kérdéseire fókuszáló nemzetközi PLA-t rendezett Budapesten. A program- és partnerországok között folyamatosan élénkülő mobilitás szükségessé teszi a különböző kreditrendszerek és a kreditelismertetés eltérő gyakorlatai kapcsán felmerülő akadályok és nehézségek közös leküzdését A 18 országból érkező több mint 35 szakértő, Erasmus+ koordinátor és felsőoktatási szereplő aktív részvételével megtartott rendezvény lehetőséget adott az információcserére, a jó gyakorlatok megosztására, illetve közös javaslatok kidolgozására is. A PLA-n elhangzott prezentációk és az esemény összefoglalója megtalálhatóak a honlapunkon.

Utolsó módosítás: 2019.06.06.