Egyénileg vagy csoportosan, önkéntesként vagy munkavállalóként… Az Európai Unió a szolidaritás jegyében indít új programot: az Európai Szolidaritási Testület az önkéntes szolgálaton kívül munkavállalási és gyakornoki lehetőségeket is elérhetővé tesz. A projektek egy része nemcsak nemzetközi szinten valósulhat meg, hanem belföldi közösségi problémákra is reagálhat.

Új uniós program a szolidaritás jegyében

MI AZ EURÓPAI SZOLIDARITÁSI TESTÜLET?

A Testület (European Solidarity Corps) az Európai Bizottság új programja, amellyel a 18-30 év közötti fiatalokat szeretné szolidaritási projektekbe bevonni. A Testület révén a fiatalok kifejezhetik társadalmi elköteleződésüket, miközben hasznos tapasztalatokra és képességekre tehetnek szert, a szervezetek pedig a lelkes fiatalok segítségéből, új meglátásaiból profitálhatnak. A projektek szociális témákat fedhetnek le, migrációval kapcsolatos vagy környezetvédelmi problémáktól kezdve edukációs témákon át a fiatalokat érintő kérdésekig.

Az Európai Unió a Testület révén szeretné erősíteni az európai kohéziót, szolidaritást, külön hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra és a hátrányos helyzetű fiatalok integrálására, aktivizálására, valamint a nem-formális és informális tanulásra. Mivel céljai eléréséhez nemcsak az önkéntesség nyújtotta lehetőségeket szeretné kihasználni, az Európai Bizottság kibővítette a megpályázható projekttípusok sorát: a szervezetek és a fiatalok immár olyan projektekben is részt vehetnek, amelyek munkavállalással vagy gyakornoki tevékenység végzésével járnak.

A Szolidaritási Testület 2018-2020-as periódusára 375,6 millió euró áll rendelkezésre.

PROGRAMFAJTÁK

1. Önkéntesség:
    a. egyéni
    b. csoportos
2. Munkavállalás
3. Gyakornoki tevékenység
4. Szolidaritási projekt

MÁS, MINT AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT

Az önkéntes rendszer kialakításához az Európai Bizottság sokat merített a korábbi Európai Önkéntes Szolgálat alatt gyűjtött tapasztalatokból, s miközben megtartotta annak néhány sajátosságát, új opciókkal bővítette ki a palettát: az egyéni önkéntesség mellett megjelent a csoportos forma is, valamint nem csak külföldi, hanem hazai projekthez is csatlakozhatnak a fiatalok.

Egyéni önkéntesség során a szervezetek 2-12 hónapos projektet valósíthatnak meg, amely során az önkéntes heti 30-38 órán át segíti a szervezet munkáját. (Hátrányos helyzetű fiatalok esetében lehetőség van rövidebb, 2 hét és 2 hónap közötti projekt megszervezésére is.) Az egyéni önkéntesség lehetővé teszi, hogy a fiatal részt vegyen a non-profit szervezet által kitűzött célok megvalósításában, növelje saját társadalmi felelősségérzetét, valamint informális úton sajátítson el új kompetenciákat és tudást.

Csoportos önkéntesség révén arra van lehetőség, hogy egy 10-40 fős csapat 2 hét és 2 hónap közötti időszak alatt oldjon meg olyan felmerülő problémákat, amelyek az EU éves prioritásaihoz kötődnek. Ilyen lehet például egy kulturális örökség helyreállítása természeti katasztrófa után vagy kihalás szélén lévő állatok védelme. A projekttípus előnye, hogy csoportos, így be tudja vonni azokat a fiatalokat, akik jobban szeretnek más fiatalokkal együtt dolgozni, valamint rövid, így azok is részt vállalhatnak benne, akik nem tudnak hosszú ideig elköteleződni. Hogy a projekt interkulturális jellege megmaradjon, a csapat legalább negyede külföldi kell, hogy legyen.

Önkéntesség során a program biztosítja az utazási költséget, az ellátást, a lakhatást és az önkéntes zsebpénzét, valamint nyelvtanulási támogatást is nyújt.

NEMCSAK A CIVIL SZFÉRA INDÍTHAT PROJEKTET

A Testület a civilszféra mellett nyitni szeretne (esetleg profitorientált) szervezetek felé, akik aktívan szerepet vállalnak szolidaritási témákban. A gyakornoki program keretein belül olyan fiatalokat fogadhatnak, akiknek még nincs (teljes körű) tapasztalata az adott területen, betanítást igényelnek, és 2-6 hónapig részt tudnak vállalni a szervezet életében. Munkavállalás során tapasztaltabb fiatalokat fogadhat a szervezet 3-12 hónapos időszakra. Habár a fizetést mindkét esetben a szervezetnek kell állnia, támogatást kérhet például utazási vagy projektmenedzsment költségekre, valamint olyan kiadásokra, amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával járnak. Nemcsak külföldi, hanem belföldi szervezetekhez is csatlakozhatnak a fiatalok.

A FIATALOK IS AKTIVIZÁLÓDHATNAK

A szolidaritási projektek a hazai, közösségi szintű problémákra való reagálást teszik lehetővé. Szolidaritási projektek során minimum 5 fiatal dolgozik együtt 2-12 hónapon keresztül: a fiatalok fogalmazzák meg a projekt céljait és dolgozzák ki a megvalósításhoz szükséges lépéseket. Szervezetek ebben az esetben csak adminisztratív támogatást nyújthatnak a csapatnak.

További tippek és információk: www.eusolidaritycorps.hu

HARGITAI ÁGNES
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

Utolsó módosítás: 2019.01.11.