Az Európai Szolidaritási Testület egyik kiemelt célja, hogy csökkentse a munkanélküliség arányát a fiatalok körében, ehhez foglalkoztatási programjaival nyújt támogatást. Szervezetek és intézmények gyakornoki tevékenységhez és munkavállaláshoz kapcsolódóan nyújthatnak be pályázatot.

Európai Szolidaritási Testület - Gyakornoki tevékenység és munkavállalás

1. A pályázattípus célja

Az Európai Szolidaritási Testület foglalkoztatási projektjeivel lehetővé teszi, hogy 18-30 éves fiatalok gyakornokként vagy munkavállalóként egy szervezetnél vagy intézménynél szerezzenek tapasztalatokat, miközben társadalmi kihívásokra reagálnak. A projektekben kiemelt szerepe van a nem-formális úton történő tanulásnak és tapasztalatszerzésnek. 

2. A pályázásra jogosultak köre

A releváns munkaerőpiaci szereplők (pl.: non-profit és for-profit szervezetek, kereskedelmi kamarák, EURES-tag szervezetek). Pályázatbeadáshoz a szervezetnek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal. 

3. Támogatható tevékenységek

Gyakornoki tevékenységek keretében 2-6 hónap időtartamú, teljes munkaidős tevékenység megvalósítására lehet pályázatot benyújtani. (A tevékenység időtartama indokolt esetben maximum 12 hónapra meghosszabbítható.) A gyakornoki tevékenység fontos része a tanulási és képzési elem, ami segíti a fiatalok megfelelő tapasztalatszerzését és kompetenciafejlesztését. A tevékenységnek írásos szerződésen kell alapulnia az adott ország nemzeti jogszabályaival összhangban. A gyakornokok nem helyettesíthetnek fizetett munkaerőt, a díjazásért a fogadó szervezet felel.

Munkavállalás keretében 3 és 12 hónap közötti időtartamú szolidaritási tevékenységekre lehet pályázatot benyújtani, amely során a résztvevő szervezet fizetést biztosít az általa alkalmazott fiatalnak. A tevékenységnek tartalmaznia kell tanulási és képzési elemet, és olyan írásos munkaszerződésen kell alapulnia, amely tiszteletben tartja a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó megállapodásokban foglalt munkavállalói jogokat és kötelezettségeket.

A gyakornoki tevékenység és munkavállalás megvalósulhat a résztvevő lakóhelyéhez viszonyítva külföldön és belföldön is.

4. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai.

5. Pályázati feltételek

A pályázati feltételekről a Pályázati útmutatóban olvashat (Traineeships and Jobs c. fejezet).

6. A támogatás mértéke

A Szolidaritási Testület a résztvevő fiataloknak online nyelvi támogatást, képzéseket nyújt. Emellett egyszeri utazási költségüket is fedezi a program (a tevékenység helyszínére, majd onnan a lakóhelyükre). A résztvevők minimális támogatást kapnak a személyi kiadásaikra is. A pályázó szervezet a projekt menedzsmentjére és a támogató tevékenységek megszervezésére kap támogatást a program költségvetéséből.

7. A pályázás menete

További információk a www.eusolidaritycorps.hu című oldalon találhatók.

8. A pályázatok beadásának határideje

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 30 helyett 2020. május 7-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. április 30. 12 óra (brüsszeli idő)
​2020. október 1. 12 óra (brüsszeli idő)

További információk a www.eusolidaritycorps.hu oldalon olvashatók!

Utolsó módosítás: 2020.03.19.