Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány látja el a Fiatal Határon Túli Magyar Oktatói Ösztöndíjprogram lebonyolítói feladatait a 2021/2022-es időszaktól kezdődően. Az ösztöndíj célja a román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű fiatal oktatók támogatása a szülőföldön végzett magyar nyelvű oktatási tevékenységükért.

Határon Túli Fiatal Oktatók Ösztöndíjprogramja

A pályázati kiírás tartalmát az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM), valamint a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) együttműködve dolgozta ki, a pályázatot az ITM a Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért irodái és a TKA közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók a pályázatról

Az ITM és a TKA az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás.

A pályázat pénzügyi forrása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete, XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20/67/7. „Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása”, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 386351) terhére kerül biztosításra.

Az ösztöndíjjal és az ösztöndíjazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást a TKA és Jedinstvo Madarske Manjine – Concordia Minoritatis Hungariae, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központ, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, és a Szövetség a Közös Célokért látja el.

További információ >>

Utolsó módosítás: 2021.12.17.