Az Erasmus+ stratégiai partnerségek célja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Köznevelés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Iskolai, óvodai partnerségek

- új ismeretek, remek nyelvgyakorlási lehetőség, rengeteg tapasztalat és élmény diákoknak és pedagógusoknak - 

1. Pályázattípus célja

Fő célja, hogy erősítse az európai dimenziót az óvodákban és az iskolákban, illetve hogy 21. századi készségekkel és kompetenciákkal ruházza fel a köznevelési intézményeket. Az Iskolai, óvodai partnerségek kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy:

 

2. Pályázásra jogosultak köre

Ebben a pályázati formában kizárólag köznevelési intézmények vehetnek részt, melyek Magyarországon a következők: óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák, kollégiumok, alap- vagy középfokú művészeti iskolák.

 

3. Támogatható tevékenységek

 

 

4. Programban részt vevő országok

EU-tag Programországok:

Az Európai Unió tagállamai, beleértve az országok tengerentúli területeit is: (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU-tag programországok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Szerbia 

 

5. Pályázati feltételek

 

6. Prioritások

Az oktatás és képzés területén az alábbi horizontális prioritások kerültek meghatározásra:

A köznevelési projektek esetében európai prioritás:

Európai prioritások a hazai környezetben

A nemzeti irodáknak lehetőségük van kiemelni a Stratégiai partnerségek pályázati prioritásai közül azokat, melyek különösen fontosak és relevánsak a hazai oktatási környezetben. A magyar intézmények által 2020-ban benyújtandó Iskolai, óvodai partnerség pályázatok esetében ezek a prioritások az alábbiak:

7. Támogatás mértéke

Az igényelt támogatás mértéke a projekt tervezett időtartamától és a pályázatukban tervezett tevékenységektől függ. A partnerségen belül minden intézmény saját összegre pályázik, ami intézményenként 16 500 euró lehet évente.

Költségtípus Igényelhető összeg A partnerség egészére meghatározott maximális összeg Feltételek
Projekt menedzselése és megvalósítása Koordinátor intézmény: 500 euró/hónap Legfeljebb 2.750 euró/ hónap Az igényelt összeg mértéke a projekt hosszától (12-36 hónap), illetve adott intézmény projektben betöltött szerepétől (koordinátor vagy partner) függ.
Partner intézmény: 250 euró/hónap
Rendkívüli támogatás valós költségek alapján A felmerülő költségek 75%-a, legfeljebb 50.000 euró/projekt Intézményen kívüli szolgáltatások igénybevételének, eszközök beszerzésének költségeire igényelhető, de csak különösen indokolt esetben.
Felmerülő tényleges költségek 80%-a Az EU távoli régióiból vagy Tengerentúli Országok és Területek kategóriába tartozó területekről érkező résztvevők magas utazási költségeinek finanszírozására. (magyar intézmények nem igényelhetik)
Támogatás speciális igények esetén valós költségek alapján A felmerülő költségek 100%-a Fogyatékkal élő személy projektben történő részvételével kapcsolatos kiegészítő költségekre igényelhető.

Iskolai, óvodai partnerségek projektek keretében megvalósítható külföldi tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek megvalósítására igényelhető támogatás összegek:

Költségtípus Igényelhető összeg
Utazási költség 10-99 km között: 20 euró/ személy
100-499 km között: 180 euró/ személy
500-1999 km között: 275 euró/ személy
2000-2999 km között: 360 euró/ személy
3000-3999 km között: 530 euró/ személy
4000-7999 km között: 820 euró/ személy
8000 km felett: 1500 euró/ személy
Résztvevők támogatása Hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység Lásd: táblázat B1.5, B1.6, B1.7 oszlopait
Munkatársak közös, rövid távú képzése 3-14 nap között: 106 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 74 euró/nap/fő
Hosszú távú diák mobilitás Lásd: táblázat B1.8 oszlopát
Rövid távú diák mobilitás 3-14 nap között: 58 euró/nap/fő,
15 és 60 nap között: 42 euró/nap/fő
Nyelvi felkészítés Kizárólag a hosszú távú tanulási/oktatási/képzési célú tevékenységek esetén igényelhető 150 euró/személy összegben.

A támogatási összegekkel kapcsolatban további információt az E+ program útmutató 116-123. oldalán talál.

 

8. A pályázás menete

 

9. Pályázati határidő

Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.

2020. március 24., déli 12:00 (brüsszeli és budapesti helyi idő szerint)

Előbírálati határidő: nincs

 

10. Pályázati keret

2020-ban az Iskolai, óvodai partnerségek projektekre rendelkezésre álló pályázati keret 4 693 932 EUR, amely körülbelül 6%-kal magasabb, mint az előző esztendőben.

 

11. Linkek

Erasmus+ angol nyelvű program útmutató (Programme Guide)
Az Európai Bizottság Erasmus+ honlapja
Európai Bizottság regisztrációs portálja (Organisation Registration System - kötelező pályázói regisztrációs felület)
További pályázati dokumentumok: pályázati űrlapok, magyar nyelvű pályázati kalauz stb. (Az űrlap és a kalauz januárban várható)

 

12. Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak

Regisztrációs felület:

 

A Tempus Közalapítvány minden, pályázataival kapcsolatos információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére. Ugyancsak térítésmentes az információs napjainkon és egyéb rendezvényeinken való részvétel, illetve a személyre / intézményre szabott pályázati tanácsadás. Javasoljuk, hogy az általunk kezelt programokkal kapcsolatos információért, dokumentumért, tanácsért elsősorban hozzánk forduljanak, a más szervezetek által terjesztett információk pontosságáért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget.
A Tempus Közalapítványtól származó, az általa kezelt pályázatokkal kapcsolatos információk és dokumentumok kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.