Igen, részképzés esetén erre van lehetőség, Európán belüli és kívüli kiutazások esetén virtuális és fizikai mobilitásra egyaránt beadható pályázat. A támogatás összege fizikai mobilitás esetén célország függvényében havi 200 000 – 250 000 Ft lehet, lásd országonkénti összegek listája: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_osztondij_osszegek_hatalyos_2021.augusztus.pdf.

Virtuális mobilitásra továbbra is van lehetőség, , ami rugalmas lehetőséget biztosít a pályázóknak a bizonytalan helyzetben, kiutazási nehézségek esetén is.  A támogatás összege havonta és megszerzett kreditenként 10.000 Ft / hó - ez 5 hónapos részképzés és 30 teljesített kredit esetén 300.000 Ft.

A Blended, azaz részben virtuális és részben fizikai mobilitást is választhatják pályázóink. Ebben a támogatási formában a két típusú elszámolási módszer érvényes a fizikai és az online teljesített időszakok arányában (lásd: „Jár-e ösztöndíj a virtuális vagy blended mobilitási időszakra?”

Szakmai gyakorlat is teljesíthető Európán belül és kívül is, azonban Európán kívüli célországban teljesítendő szakmai gyakorlathoz egyhavi ösztöndíjat tud biztosítani a projekt. Az országonkénti ösztöndíj összegek itt találhatók: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_smp_osztondij_osszegek_hatalyos_2021-222109151046.pdf

A pályázati felhívások az alábbiak szerint módosultak:

 • Részképzés: A világ bármelyik országába lehetséges a fizikai / virtuális / blended mobilitás egy félévre vagy trimeszterre, a pályázati felhívás és az országonkénti ösztöndíj összegek elérhetők itt: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_osztondij_osszegek_hatalyos_2021.augusztus.pdf
 • Szakmai gyakorlat: Erasmus+ partnerországba (azaz az Európai Unió tagállamain kívüli országba) történő kiutazáshoz változatlanul előfeltétel a minimum 15 kredit beszámítása, de ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható; Erasmus programország (azaz az Európai Unió tagállamai) esetén a feltételek nem változtak (támogatható időtartam maximum 3 hónap, ennél rövidebb időtartam esetén min. 15 kredit beszámítása a feltétel).
 • Fizetett szakmai gyakorlat esetén résztámogatás adható. A Campus Mundi támogatás összege a fogadó szervezet által biztosított anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől függ.

 

A Campus Mundi projekt időtartamát meghosszabbítottuk: a mobilitások a 2022. szeptember 30-ig megvalósíthatók.

Igen, 2021. márciustól támogatható a virtuális mobilitás részképzés esetén a következő feltételekkel:

 • Virtuális mobilitás esetén felvett és teljesített kreditenként 10.000 Ft / félév a támogatás összege. Kiegészítő támogatások erre az időszakra nem igényelhetőek.

Példa: a külföldi egyetem tavasszal közzéteszi, hogy a 2021. őszi félévre nem fogad ugyan nemzetközi hallgatókat, de kurzuskínálata nyitott a külföldi diákoknak, akik online bekapcsolódhatnak az órákra, felvehetnek tantárgyakat és félév végén online vizsgát tehetnek. A magyar hallgató dönthet úgy, hogy virtuális mobilitás keretében végzi el az őszi félévet a külföldi egyetemen. Megpályázza a Campus Mundi ösztöndíjat, elnyeri, a félév megkezdése előtt felvesz 30 kreditet a külföldi egyetem kurzuskínálatából és Campus Mundi szerződését virtuális mobilitásra köti meg. Félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Recordsot-ot kap és a külföldi kurzusok itthoni tanulmányaiba beszámítódnak. Az ösztöndíj kifizetése utófinanszírozású.

A 30 kredit teljesítéséért az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:

30 kredit x 10.000 Ft = 300.000 Ft / félév

 • Kombinált / Blended mobilitás esetén (amikor egy féléven belül van fizikai mobilitás is és itthonról történő online tanulmányi időszak is) az alábbiak szerint alakul az ösztöndíj mértéke:
  • a fizikai mobilitás időtartamára az országonként meghatározott havi ösztöndíj összege adható;
  • az itthonról teljesített időszakra megszerzett kreditenként 10.000 Ft / félév időtartamarányos összege adható;
  • az elszámolható ösztöndíj összege a két – elkülönített – időszakra vonatkozó ösztöndíj összege lesz.

Az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás nem adható.

Példa: a külföldi (Németország) egyetem tavasszal közzéteszi, hogy a 2021. őszi félévében csak korlátozott időtartamra fogad nemzetközi hallgatókat, de a kurzuskínálat nyitott a külföldi diákok számára is. A külföldi (Németország) félév elején 2 hónapos időtartamra szerveznek személyes oktást gyakorlati tevékenységekkel, a félév további 3 hónapjában pedig virtuális oktatás lesz, és a vizsgáztatást is online szervezik. Mivel a pályázónak ez az utolsó olyan féléve, amikor a mobilitás még beilleszthető az itthoni képzésébe, nem szeretne lemondani a külföldi egyetemen való tanulás lehetőségéről, ezért vállalja, hogy blended mobilitás keretében végzi el az őszi félévet a külföldi egyetemen. Pályázatával együtt szociális kiegészítő támogatást is igényelt, amit jóváhagyott a Tempus Közalapítvány kuratóriuma. A félév megkezdése előtt 30 kreditet vesz fel a külföldi egyetem kurzuskínálatából. A Campus Mundi támogatási szerződését a blended mobilitásra megkötjük. A félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Records-ot kap, a külföldi kurzusok az itthoni tanulmányába beszámítódnak.

A teljesített félévre az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:

 • Fizikai mobilitás: 2 hónap x (210.000 Ft ösztöndíj / hónap + 35.000 Ft szociális kiegészítő támogatás / hónap) = 490.000 Ft
 • Virtuális mobilitás, 3 hónap: 30 kredit x 10.000 Ft = 3000.000 Ft / szemeszter, ennek 3 hónapra arányos összege: 180.000 Ft

A félévre elszámolható ösztöndíj összege: 670.000 Ft

 

 • Fizikai mobilitás esetén:  A Campus Mundi projektet meghosszabbítottuk 2022 őszéig, és ismét lehetővé tettük az Európai Unió országain kívülre tervezett kiutazások támogatását. Az ösztöndíj összege célország függvényében havi 200 000 – 250 000 Ft lehet, lásd országonkénti ösztöndíjösszegek listája: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_osztondij_osszegek_hatalyos_2021.augusztus.pdf.

A 2021/2022. tanév, ősz félévi külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat megvalósításához ösztöndíjat pályázhatnak:

 • Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanulmányokat folytató hallgatója, aki:
  • szakmai gyakorlat esetén: alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
  • részképzés esetén: alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);
  • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;
  • a fogadó intézmény tanulmányi vagy munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
  • szakmai gyakorlat esetén: Európán kívüli országba történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kredit beszámításra kerül;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat (pl.: Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok nem pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra).

Részképzésre és szakmai gyakorlatra való jelentkezéskor igen, szükséges.

Részképzésnél igen, szükséges.

Szakmai gyakorlat teljesíthető aktív hallgatói jogviszony nélkül is. (Nappalis hallhatóknak a passzív félév alatt viszont nincs társadalombiztosítási jogosultságuk, ezért erről saját maguknak kell majd gondoskodniuk!)

Szakmai gyakorlat esetén amennyiben a hallgató még aktív státuszban nyújtja be a jelentkezését a Campus Mundi ösztöndíjprogramba, úgy az abszolválást követő 12 hónapban még lehetősége van teljesíteni a mobilitását aktív hallgatói jogviszony nélkül is, amennyiben Európán belüli mobilitásra pályázik. Európán kívüli mobilitás esetén a kreditbeszámítási követelmény miatt a szakmai gyakorlat teljesítése csak az abszolutórium megszerzése előtt lehetséges.

Rövid tanulmányútnál aktív hallgatói jogviszony vagy doktorjelölti státusz szükséges.

A Campus Mundi pályázat szempontjából doktorjelöltnek számítjuk azt a hallgatót, akinek PhD képzése után elfogadták a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését.

Igen, a Campus Mundi ösztöndíjra nappali és levelező képzésben részt vevő hallgatók egyaránt pályázhatnak. (Praktikus tanács: levelezős hallgatók számára a hallgatói jogviszony nem jelent társadalombiztosítási jogviszonyt, ez csak a nappali képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozik. Amennyiben egy levelezős hallgató külföldi tanulmányaihoz vagy szakmai gyakorlatához ösztöndíjat kap, akkor az ösztöndíjas időszakra saját magának kell gondoskodnia a társadalombiztosítási járulék megfizetéséről.)

Igen, figyelembe véve a következőket:

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak. Osztatlan képzésben résztvevő hallgatók a képzés ideje alatt legfeljebb 24 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat.

Önköltséges hallgatóként a küldő intézménynek a Campus Mundi ösztöndíjas időszakra (félévre) is meg kell fizetni a költségtérítés összegét, amennyiben a küldő felsőoktatási intézmény másképp nem rendelkezik.

Amennyiben a pályázáskor és a tervezett tevékenység megvalósításakor nem rendelkezik hallgatói jogviszonnyal magyarországi felsőoktatási intézményben, akkor nem jogosult a Campus Mundi pályázat benyújtására.

Igen, de az egyes pályázati felhívásokban rögzített elvárásokat a doktorandusz hallgatóknak is teljesíteniük kell.

A szakmai gyakorlat keretében legfeljebb 3 hónapos (Erasmus+ programországban megvalósítandó) kutatási tevékenységre is lehet pályázatot benyújtani, ezt az opciót különösen ajánljuk a doktori képzésben részt vevő hallgatóknak.

Az Erasmus+ és a Campus Mundi szabályok értelmében minden képzési szinten (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) legfeljebb 12 hónapra kaphatnak a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjat, és ugyancsak legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Campus Mundi ösztöndíjat, ha részképzésre és/vagy szakmai gyakorlatra pályáznak. Szakmai gyakorlat esetén a küldő intézmény dönti el, hogy Erasmus+ pályázatot be kell-e adni a Campus Mundi pályázat mellett, vagy sem. (Osztatlan képzés esetében 2x12 hónap a maximálisan felhasználható időtartam.) A pályázat beadásakor tehát csak a jelenlegi képzési szintjén „felhasznált” Erasmus+ és Campus Mundi ösztöndíjas időtartam számít.

 

Részképzés esetén:

 • amennyiben Campus Mundi ösztöndíjpályázatában Erasmus+ programországot jelöl meg, akkor az Erasmus+ szabályoknak megfelelően a képzési szintenként maximális 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjból hátralévő időszakra pályázhat (Erasmus+ önfinanszírozó státuszú kiutazás). Ha nem Erasmus+ programországba szeretne kiutazni, akkor a korábbi Erasmus+ hónapszámot nem kell figyelembe venni;
 • ugyanakkor freemover mobilitás keretében az Erasmus+ időtartamtól függetlenül teljesíthet féléves részképzést bármely külföldi egyetemen.

Szakmai gyakorlat esetén:

 • a Campus Mundi pályázatnak nem előfeltétele a nyertes Erasmus+ pályázat és Erasmus+ önfinanszírozó státusz európai célországok esetén sem, így a korábbi Erasmus+ időszak nem releváns. Ugyanakkor a küldő intézmény előírhatja, hogy a Campus Mundi pályázat mellett Erasmus+ pályázat benyújtása is kötelező – ez esetben mindkét programból „fogynak” a hónapszámok.

 

Nem. Külföldi állampolgárságú hallgató is pályázhat, amennyiben magyarországi tanulmányait nem valamilyen ösztöndíjprogram keretében teljesíti. (A pályázati felhívás, pályázati felület, dokumentumok ugyanakkor csak magyar nyelven érhetők el!) Kettős állampolgárságú hallgatók a saját állampolgárságukat adó országba nem pályázhatnak.

Igen, amennyiben nem miniszteri ösztöndíjasként tanulnak valamely felsőoktatási intézményben.

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő) hallgatók pályázhatnak.

Nem, a Campus Mundi ösztöndíjakra csak BA/BSc, MA/MSc, osztatlan és PhD/DLA képzésben, valamint szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak

 

Kizárólag szakmai gyakorlatra lehetséges erről a képzésről a jelentkezés.

A Campus Mundi ösztöndíjtípusaira nem lehet csoportosan pályázni.

Szakmai gyakorlat esetén az Erasmus+ programhoz igazodva az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat az Európai Unió tagországainak egyikében, ez esetben még az aktív hallgatói jogviszony időtartama alatt kell a pályázatot benyújtani. Európán kívüli szakmai gyakorlat esetében a kreditbeszámítási követelmény miatt csak az abszolutórium megszerzése előtt teljesíthető a szakmai gyakorlat.

A részképzés pályázattípusnál ez nem lehetséges, mert a külföldön teljesített tevékenységet be kell számítani az itthoni képzésbe; így ha az ösztöndíjas időszak befejező időpontja előtt záróvizsgázik vagy védi meg a doktori disszertációját, akkor nem jogosult a támogatásra. Javasoljuk, hogy akkor adjon be pályázatot, amikor a következő képzési szintjén már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Amennyiben nem kutatási tevékenységhez kap Campus Mundi ösztöndíjat, akkor igénybe veheti mindkét támogatást egy időben. Kutatási tevékenységre való pályázás esetében, amennyiben részben, vagy egészben azonos kutatási témában nyert el ÚNKP és Campus Mundi ösztöndíjat is, választania kell, mert egy időben ugyanarra a tevékenységre csak egy támogatást vehet igénybe. (Lásd: ÚNKP felhívás 6.1. pontja)

Amennyiben a két pályázatban ugyanazt a kutatási tevékenységet végezné:

 • 5 hónapos ÚNKP támogatás esetén választania kell, melyik támogatást veszi igénybe ;
 • 10 hónapos ÚNKP támogatás esetén  a Campus Mundi ösztöndíjat igénybe veheti, de erre az időtartamra szüneteltetnie kell legalább 2 - legfeljebb 5 hónap időtartamra az ÚNKP támogatást.(lásd: ÚNKP felhívás 22.2. pontja) .

Campus Mundi rövid tanulmányút ösztöndíjnál nem jelent összeférhetetlenséget a két pályázat, a hallgatónak nem kell lemondania egyik támogatásról sem.

A Campus Mundi ösztöndíj egyik célja, hogy az Erasmus+ önfinanszírozó státusszal rendelkező hallgatóknak anyagi támogatást nyújtson. Tehát amennyiben Erasmus+ programországba szeretne pályázni részképzésre, feltétlenül pályázza meg párhuzamosan az Erasmus+ státuszt is a felsőoktatási intézményében. Az Erasmus+ programországok listája elérhető itt: https://www.erasmusplus.org.uk/participating-countries

Amennyiben nem Erasmus+ programországba pályázik (ezeket hívjuk Erasmus+ partnerországoknak), vagy egy olyan külföldi egyetemre menne részképzésre, amivel a küldő intézményének nincs kapcsolata (freemover mobilitás), akkor nincs szükség az Erasmus+ pályázat beadására, ettől függetlenül szükséges az egyeztetés a küldő intézmény nemzetközi irodájával.

 

Bármely országba történő kiutazás pályázható a Külgazdasági és Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségeken kívül (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

A járványhelyzet alakulására való tekintettel az eredetileg tervezett kiutazások felelős előkészítését, és a küldő-, illetve fogadó országok ki-, és beutazási szabályainak ismeretét, betartását kérjük. Kérjük, a fogadó egyetemmel vagy szervezettel is egyeztessen a fogadókészségről még a támogatási szerződés megkötése előtt.

Amennyiben a tervezett mobilitás a veszélyhelyzet miatt nem valósítható meg, akkor annak átütemezését kezdeményezheti.

 

 

 

Igen, lehet. Szakmai gyakorlatra ösztöndíj támogatás 1 hónapra adható, amennyiben a teljesített szakmai gyakorlatért a küldő felsőoktatási intézmény legalább 15 kreditet beszámít a hallgató tanulmányaiba.

Fizetett szakmai gyakorlat esetén résztámogatás adható. A Campus Mundi támogatás összege a fogadó szervezet által biztosított anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől függ.

"Normál", részképzésre vonatkozó ösztöndíj esetében feltétel a küldő és a fogadó egyetem közötti, hallgatói cserékre vonatkozó szerződés megléte.

Freemover részképzés esetén nem feltétel a küldő és a fogadó intézmény közötti szerződés megléte, ebben a pályázattípusban a hallgató szabadon kereshet magának fogadó egyetemet. A pályázat benyújtásának feltétele a fogadó intézmény által kiállított Fogadó nyilatkozat (formanyomtatvány elérhető a Pályázati dokumentumok menüpontban).

Szakmai gyakorlat esetében nem szükséges az intézmények közötti szerződés.

A 2021/2022. tanév tavaszi féléve lesz az utolsó félév a Campus Mundi ösztöndíjprogramban, így a források fokozatos csökkenése miatt az alábbi módosítások léptek életbe:

Részképzés és szakmai gyakorlat:

 • Részképzés: Erasmus+ partnerországba (Európai Unió tagállamain kívül) tervezett kiutazások csökkentett ösztöndíjjal megpályázhatók. Az országonkénti ösztöndíj lista elérhető itt: https://tka.hu/docs/palyazatok/cm_sms_osztondij_osszegek_hatalyos_2021.augusztus.pdf.; Részképzés esetén mindhárom támogatási forma elérhető (fizikai mobilitás, kombinált vagy blended mobilitás, virtuális mobilitás);
 • Szakmai gyakorlat: Erasmus+ partnerországba történő kiutazáshoz változatlanul előfeltétel a minimum 15 kredit beszámítása, de ösztöndíj támogatás csak 1 hónapra adható; Erasmus programország esetén a feltételek nem változtak.
 • Egy tanéven belül Európán kívüli célország esetében csak egy pályázat támogatható;
 • Az igényelt időtartamhoz képest rövidebb időtartamra is adható támogatás;Európán kívüli szakmai gyakorlat esetében legfeljebb 1 havi ösztöndíj adható; Fizetett szakmai gyakorlat esetén résztámogatás adható. A Campus Mundi támogatás összege a fogadó szervezet által biztosított anyagi és/vagy természetbeni juttatás összegétől függ.
 • A források fokozatos csökkenése miatt a támogatható létszám az utolsó tanévben korlátozott, az ösztöndíjas keretlétszám elérésekor a pályázati felhívást és a pályázati lehetőséget felfüggesztjük.

2021. tavaszi félévtől részképzés esetén a virtuális mobilitás is támogatható, lásd: Jár-e ösztöndíj a virtuális vagy blended mobilitási időszakra?

Minden pályázattípus esetében a mobilitásnak legkésőbb 2022. szeptember 30-án be kell fejeződnie.

A 2021/2022. tanév, tavaszi félévi részképzésre 2022. február 28-ig lehet pályázni a http://mundi.scholarship.hu oldalon. Mivel ez a félév lesz az utolsó félév a Campus Mundi ösztöndíjprogramban, a rendelkezésre álló források pedig folyamatosan csökkennek, ezért a pályázati felületet a támogatható létszám elérését követően lezárjuk, a be nem nyújtott pályázatok elvesznek. A pályázatokat a benyújtás sorrendjében bíráljuk majd, érdemes ezért mielőbb benyújtani a pályázatot!

Szakmai gyakorlat pályázat 2022. június 30-án 23:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig nyújtható be - ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, érdemes ezért mielőbb benyújtani a pályázatot!

A motivációs levelet és tanulmányi tervet elektronikusan kell kitölteni, aláírni nem szükséges. A többi formanyomtatványt, igazolást lehetőség szerint elektronikusan kérjük kitölteni, és az eredeti aláírással és pecséttel ellátott példányt kell beszkennelve feltölteni. Az aláírás nem lehet képként beillesztett egyik dokumentumon sem.

 

A mundi.scholarship.hu oldalon elérhető pályázati felület használatához elsősorban a Google Chrome-ot ajánljuk.

Az online pályázati felületen a következő menüpontokban lehet dokumentumokat csatolni: „Pályázat adatai, egyéb adatok, csatolandó dokumentumok”; „Fogadó intézmény és pályázott tevékenység”; „Kiegészítő támogatási igények”; „Nyilatkozatok”.

Mindig az adott dokumentumra vonatkozó mezőnél lehet fájlokat csatolni, a „Tallózás” gombra kattintva.

Feltöltés után érdemes ellenőrizni, hogy megfelelő-e a feltöltött fájl (az a fájl került-e feltöltésre, amit szeretett volna csatolni, illetve megnyílik-e a fájl).

Javasoljuk, hogy pdf vagy jpg formátumú fájlokat töltsön fel, és a fájl neve ne tartalmazzon ékezetes betűket, speciális karaktereket. Nagy méretű fájlok feltöltése nem lehetséges: legfeljebb 5 megabájt méretű fájl tölthető fel a rendszerbe.

Csak jól olvasható dokumentumot töltsenek fel, mert a rossz minőségű, olvashatatlan dokumentumokat nem tudjuk értékelni. Kérjük, ellenőrizzék, hogy a pecsétek is jól látszódjanak, kivehetőek legyenek.

Nem, csak az „Alapadatok” lapfül mezőit. Ezeket a mezőket azonban a véglegesítésüket követően már nem tudja módosítani, ezért a véglegesítésük előtt ellenőrizze le a megadott adatokat. Az „Alapadatok” véglegesítése után megjelenő lapfüleken ügyeljen arra, hogy a „Gyors mentés” opcióra kattintson. Ha ezeken a lapfüleken a kötelező mezők kitöltését követően a „Véglegesítés” lehetőségre kattint, akkor a pályázata automatikusan benyújtásra kerül, és már nem tudja az adatokat, dokumentumokat módosítani.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén:

Mindkettő szükséges, mert a szakvezető/tanszékvezető/intézetvezető a pályázat szakmai relevanciáját értékeli (pl. a tevékenység illeszkedik-e a tanulmányokhoz, kreditbeszámítás lehetséges-e), míg az intézmény nemzetközi koordinátora a hallgató státuszát és az intézmények közötti kétoldalú szerződéses háttér meglétét igazolja.

Az intézményi jóváhagyás esetén figyelni kell arra, hogy ne a tanszék vagy intézet adja az aláírást, hanem mindenképpen a felsőoktatási intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője!

 

A tanulmányi osztály vagy tanulmányi hivatal által pecséttel és aláírással hitelesített olyan dokumentumot fogadunk el, melyen szerepel a hallgató neve, tanulmányi azonosítója, oktatási azonosítója, a felsőoktatási intézmény neve, a képzés megnevezése, szintje, oktatási nyelve, munkarendje, a képzés keretében teljesített aktív félévek száma, valamint az összesített korrigált kreditindex értéke.

Javasoljuk  a ,,Pályázati dokumentumok” menüpontban található ,,Képzési adatok igazolása; Igazolás tanulmányi adatokról” mintadokumentum használatát.

A pályázat szempontjából releváns képzésén teljesített összes félév és megszerzett kredit beleszámít ebbe a típusú átlagba.

Nem, a kétfajta képzés összesített korrigált kreditindexét elkülönülten kezeljük.

A mintadokumentum szabadon szerkeszthető. Tapasztalataink szerint elegendő egy-két oldalt írni, a tevékenység jellegétől függően, míg a k kutatómunka általában hosszabb leírást igényel. Az értékelés nem a szöveg hossza, hanem tartalma, szakmai megalapozottsága és minősége alapján történik. A motivációs levélben a hangsúly a tervezett tevékenység alapos megfogalmazásán, és annak kifejtésén és alátámasztásán legyen, hogy a tervezett tevékenység hogyan és mennyiben kötődik itthoni tanulmányaikhoz, képzésükhöz. Csak abban az esetben támogatható a pályázat (és – támogatott pályázat esetén – írható alá a támogatási szerződés), ha a külföldi teljesítés az itthoni képzés előrehaladását szolgálja. Részképzés esetén a motivációs levélben kell kifejteni a külföldi részképzés célját, vagyis a külföldi egyetemen teljesítendő kurzusok listáját és azok megfeleltethetőségét, beszámítását az itthoni tanulmányokba. A külföldi kurzusok beszámításának lehetőségét már a pályázat benyújtása előtt egyeztetni kell az érintett oktatókkal, a szakvezetővel vagy a Kreditátviteli Bizottsággal. Amennyiben a pályázat benyújtásakor még nem elérhető a mobilitási félév kurzuskínálata, akkor a korábbi félévre meghirdetett kurzusokból lehet kiindulni. Amennyiben a pályázat támogatást nyer, és a kiutazás előtt kiderül, hogy a korábbi kurzuskínálat változik, akkor a tényleges kurzusfelvétel eltérhet a korábbi tervektől.

A kreditbeszámítási kötelezettség miatt javasoljuk, hogy a tervezett mobilitást vegyék figyelembe az előző félévek kurzusfelvétele során amennyiben már a képzésbe való bekerüléskor tudják, hogy szeretnének külföldön egy-két félévet teljesíteni, akkor a tervezett mobilitás előtti félévekben a kötelező kurzusokat vegyék csak fel itthon, a szabadon választhatókat tartogassák a mobilitási félévre, mert szabadon választható kurzusként tulajdonképpen bármi beszámíttatható, elfogadtatható. A kreditbeszámításról bővebb információ a részképzés - pályázati feltételek menüpontban elérhető. A jó minőségű (magas pontszámú) motivációs levél összeállításához ajánljuk segédletünk használatát: http://tka.hu/docs/palyazatok/4_tipp_motivacios_level_megirasahoz.jpg

A pályázati felhívásban szerepel, hogy melyik űrlap használata kötelező, melyik ajánlott. A tanulmányi adatok igazolására szolgáló űrlap használata ajánlott, a többi dokumentum kötelezően használandó. Amennyiben a kötelező dokumentumok helyett mást csatol fel, az formai hiba.

Igen. A törzslapot vagy az azt helyettesítő „Igazolás tanulmányi adatokról” nevű mintadokumentumot a tanulmányi osztály/tanulmányi hivatal stb. adja ki vagy állítja ki, hitelességét aláírással és pecséttel igazolja. Ügyeljenek arra, hogy a szkennelt verzión is látszódjon az aláírás és a pecsét.

A mellékleteket magyar nyelven kérjük csatolni. Amennyiben a hallgató külföldi állampolgárként idegen nyelvű képzésben vesz részt, és a küldő intézmény elfogadja vagy kéri az idegen nyelvű mellékleteket, akkor azok benyújtása is engedélyezett részképzésre és szakmai gyakorlatra történő pályázás esetén. Ez esetben a két verziót egy fájlba mentve kérjük feltölteni.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetében:

 • Nyelvvizsga-bizonyítvány (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány), vagy
 • nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okirat (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §), vagy
 • a küldő intézmény nyelvi lektorátusának igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • nyelvi tanszék igazolása a nyelvtudás szintjéről, vagy
 • akkreditált nyelviskola által kiadott hivatalos igazolás a nyelvtudás szintjéről.

A hatósági bizonyítvány és a honosítási határozat csak az eredeti bizonyítványokkal együtt érvényes

Nem, ebben az esetben elegendő a személyi igazolványának szkennelt változatát feltöltenie a nyelvvizsga helyett.

Igen, a pályázat feltétele a minimum B2 szintű komplex nyelvtudás megléte. Ugyanakkor, ha a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást ír elő, akkor az az irányadó.

A jogszabály értelmében az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél is felsőfokú nyelvvizsgának minősül. Tehát nyelvtudás igazolására csatolhatja a diplomáját. (lásd: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet, 14. §)

Nyelvvizsga helyett a küldő felsőoktatási intézmény nyelvi lektorátusa vagy nyelvi tanszéke által kiadott, a nyelvtudás szintjére vonatkozó igazolást kell ebben az esetben feltölteni.

Európán kívüli célország esetén tanévente egy pályázat támogatható:

 • külföldi részképzésre legfeljebb 5 hónap időtartamra,
 • szakmai gyakorlatra legfeljebb 1 hónap (30 nap) időtartamra adható ösztöndíj (fizikai mobilitás).

Részképzés, szakmai gyakorlat: 

A 2021/2022. tanév tavaszi félévi kiutazásokra 2021. szeptembertől  folyamatosan lehet pályázatot benyújtani részképzésre legkésőbb 2022. február 28-án 23:00 óráig, szakmai gyakorlatra 2022. június 30-án 23:00 óráig  vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, ez esetben a Tempus Közalapítvány fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.

Részképzés és szakmai gyakorlat esetében irányadó határidőként javasoljuk, hogy legkésőbb a külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat kezdő dátuma előtt 3 hónappal nyújtsák be a pályázatukat annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, szerződéskötés és az ösztöndíj első részletének átutalása megtörténhessen még a kiutazás előtt. A benyújtott pályázatokat a beérkezés sorrendjében értékeljük.

 

Rövid tanulmányút: 

A pályázat beadása az online pályázati űrlap (mundi.scholarship.hu) kitöltésével, valamint a csatolandó mellékletek feltöltésével együtt érvényes. A pályázat benyújtása után hiánypótlás nem lehetséges.

A 2020. őszi pályázati forduló volt az utolsó a Campus Mundi projektben, új fordulót már nem hirdetünk meg.

A Campus Mundi és Erasmus+ pályázatoknak eltérő beadási határidejük lehet. Az Erasmus+ pályázati határidőket a küldő intézmény határozza meg, a Campus Mundi pályázatot pedig folyamatosan be lehet nyújtani.

Erasmus+ partnerintézménybe történő kiutazás esetén az aktuális Erasmus+ határidőkről érdeklődjön az Erasmus+ koordinátornál. Európán kívüli kiutazások esetén nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani, de lehetséges, hogy más pályázati felhívás alapján kell jelentkezni intézményen belül.

Szakmai gyakorlat esetében érdeklődjön a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus koordinátorától, hogy szükséges-e Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi pályázatot érdemes a tervezett tevékenység kezdete előtt 3 hónappal benyújtani.

Rövid tanulmányút: A következő pályázati időszak 2020 március elején indul, a beadási határidő 2020. április 10. péntek 23 óra. Az őszi pályázati forduló keretében 2020. szeptemberben lehet majd pályázatot benyújtani, a beadási határidő 2020- október 9. péntek 23 óra.

Rövid tanulmányút esetében nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani.

Az Erasmus+ pályázati határidőket a küldő intézmény határozza meg, a Campus Mundi pályázatot pedig folyamatosan be lehet nyújtani.

Erasmus+ partnerintézménybe történő kiutazás esetén az aktuális Erasmus+ határidőkről érdeklődjön az Erasmus+ koordinátornál. Európán kívüli kiutazások esetén nem kell Erasmus+ pályázatot benyújtani, de lehetséges, hogy más pályázati felhívás alapján kell jelentkezni intézményen belül is.

Szakmai gyakorlat esetében érdeklődjön a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus koordinátorától, hogy szükséges-e Erasmus+ pályázatot benyújtani.

A Campus Mundi pályázatot érdemes a tervezett tevékenység kezdete előtt 3 hónappal benyújtani.

 

A döntés várható időpontja a pályázat benyújtásától számított 2 hónap. Ezt követően kezdődhet a támogatott hallgatókkal a támogatási szerződés megkötése.

 

A pályázati felhívásban és annak mellékletében találhatók a formai és a szakmai értékelés részletes szempontjai és az egyes szempontokra adható pontszámok.

Több oka is lehet: előfordulhat, hogy a nagy számú pályázat beérkezése miatt a bírálat hosszabb időt igényel, ezért arról nem tudott dönteni a TKA kuratóriuma. Lehetséges, hogy bírálat megtörtént, de az eredményt tartalmazó értesítő levelet a levelezőrendszer a spam mappába tette, ezért érdemes azt is ellenőrizni. Az is előfordulhat, hogy a pályázó nem kapta meg az e-mailen elküldött értesítést, ez esetben érdemes a campusmundi@tpf.hu e-mail-címen érdeklődni az eredményről. (Tapasztalataink szerint a hotmail, citromail és yahoo levelezési rendszereket használók esetében nem mindig érkeztek meg a kiértesítő levelek.)

Részképzés esetén / 2021. márciustól támogatható a virtuális mobilitás is a következő feltételekkel:

1) Virtuális mobilitás (bármely ország) esetén felvett és teljesített kreditenként 10.000 Ft / félév a támogatás összege. Kiegészítő támogatások erre az időszakra nem igényelhetőek. A támogatás összege a teljesített kreditek arányában került megállapításra, kifizetése a beszámoló elfogadását követően történik (utófinanszírozás).

Példa.: a külföldi egyetem tavasszal közzéteszi, hogy a 2021. őszi félévre nem fogad ugyan nemzetközi hallgatókat, de kurzuskínálata nyitott a külföldi diákoknak, akik online bekapcsolódhatnak az órákra, felvehetnek tantárgyakat és félév végén online vizsgát tehetnek. A magyar hallgató dönthet úgy, hogy virtuális mobilitás keretében végzi el az őszi félévet a külföldi egyetemen. Megpályázza a Campus Mundi ösztöndíjat, elnyeri, a félév megkezdése előtt felvesz 30 kreditet a külföldi egyetem kurzuskínálatából és Campus Mundi szerződését virtuális mobilitásra köti meg. Félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Recordsot-ot kap és a külföldi kurzusok itthoni tanulmányaiba beszámítódnak. Az ösztöndíj kifizetése utófinanszírozású.

A 30 kredit teljesítéséért az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:

30 kredit x 10.000 Ft = 300.000 Ft / félév

2) Fizikai mobilitás esetén:

Az ösztöndíj összegét a célország-kategória és az időtartam alapján, félhavi kerekítés elvével határozzuk meg: a teljes hónapokat követő tört hónap időtartamát kerekítjük lefelé, fél hónapra, vagy felfelé teljes hónapra; a teljes hónapokon túl 1-10 nap: lefelé kerekítjük; 11-20 nap: félhavi összegre kerekítjük; 21-31 nap: felfelé, plusz egy havi ösztöndíjra kerekítjük az ösztöndíj összegét. Az időtartamba a fogadó intézmény igazolásának időtartamán kívül a pályázati felhívásban rögzített utazási napok is beszámíthatók.

Példák:

1) kezdő dátum: 2018. szeptember 5., befejező dátum: 2019. január 20. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +16 nap, ami fél hónap, tehát 4,5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

2) kezdő dátum: 2018. szeptember 5. , befejező dátum: 2019. január 27. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően január 4-ig 4 teljes hónap, január 5-től +23 nap, amit felfelé, plusz egy hónapra kerekítünk, tehát 5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

Amennyiben a hallgató kiegészítő támogatást (támogatásokat) nyer:

 • szociális kiegészítő támogatás és tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a kiegészítő támogatások az ösztöndíjas időtartamra kerültek megállapításra. Amennyiben az ösztöndíjas időtartam csökken, a kiegészítő támogatások összege is arányosan csökken.

3) Kombinált / Blended mobilitás esetén az alábbiak szerint alakul az ösztöndíj mértéke:

 • a fizikai mobilitás időtartamára az országonként meghatározott havi ösztöndíj összege adható;
 • az itthonról teljesített időszakra megszerzett kreditenként 10.000 Ft / félév időtartamarányos összege adható;
 • az elszámolható ösztöndíj összege a két – elkülönített – időszakra vonatkozó ösztöndíj összege lesz.

Az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás nem adható.

Példa: a külföldi (Németország) egyetem tavasszal közzéteszi, hogy a 2021. őszi félévében csak korlátozott időtartamra fogad nemzetközi hallgatókat, de a kurzuskínálat nyitott a külföldi diákok számára is. A külföldi (Németország) félév elején 2 hónapos időtartamra szerveznek személyes oktást gyakorlati tevékenységekkel, a félév további 3 hónapjában pedig virtuális oktatás lesz, és a vizsgáztatást is online szervezik. Mivel a pályázónak ez az utolsó olyan féléve, amikor a mobilitás még beilleszthető az itthoni képzésébe, nem szeretne lemondani a külföldi egyetemen való tanulás lehetőségéről, ezért vállalja, hogy blended mobilitás keretében végzi el az őszi félévet a külföldi egyetemen. Pályázatával együtt szociális kiegészítő támogatást is igényelt, amit jóváhagyott a Tempus Közalapítvány kuratóriuma. A félév megkezdése előtt 30 kreditet vesz fel a külföldi egyetem kurzuskínálatából. A Campus Mundi támogatási szerződését a blended mobilitásra megkötjük. A félév végén a tárgyait sikeresen teljesíti, erről Transcript of Records-ot kap, a külföldi kurzusok az itthoni tanulmányába beszámítódnak.

A teljesített félévre az alábbi ösztöndíjat számoljuk el:

 • Fizikai mobilitás: 2 hónap x (210.000 Ft ösztöndíj / hónap + 35.000 Ft szociális kiegészítő támogatás / hónap) = 490.000 Ft
 • Virtuális mobilitás, 3 hónap: 30 kredit x 10.000 Ft = 300.000 Ft / szemeszter, ennek 3 hónapra arányos összege: 180.000 Ft

A félévre elszámolható ösztöndíj összege: 670.000 Ft

 

Szakmai gyakorlat esetén: 

Az ösztöndíj összegét a célország-kategória és az időtartam alapján, félhavi kerekítés elvével határozzuk meg: a teljes hónapokat követő tört hónap időtartamát kerekítjük lefelé, fél hónapra, vagy felfelé teljes hónapra; a teljes hónapokon túl 1-10 nap: lefelé kerekítjük; 11-20 nap: félhavi összegre kerekítjük; 21-31 nap: felfelé, plusz egy havi ösztöndíjra kerekítjük az ösztöndíj összegét. Az időtartamba a fogadó intézmény igazolásának időtartamán kívül a pályázati felhívásban rögzített utazási napok is beszámíthatók.

Példák:

1) EU tagálamba történő kiutazás, kezdő dátum: 2021. szeptember 5., befejező dátum: 2021. november 20. Időtartam: szeptember 5-től kezdődően november 4-ig 2 teljes hónap, november 5-től + 16 nap, ami fél hónap, tehát 2,5 havi ösztöndíj jár a hallgatónak.

2) EU tagállamon kívüli kiutazás, kezdő dátum: 2021. szeptember 5., befejező dátum: 2021. december 31. Időtartam: mivel EU tagállamon kívüli mobilitásokra legfeljebb 1 havi ösztöndíj adható, ezért 1 havi ösztöndíj jár a hallgatónak – még ha a teljesített időtartam ennél hosszabb is.

Amennyiben a hallgató kiegészítő támogatást (támogatásokat) nyer:

 • szociális kiegészítő támogatás és tartósan beteg vagy fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatása: a kiegészítő támogatásokat a fizikai mobilitás ösztöndíjas időtartamára állapítjuk meg. Amennyiben a fizikai mobilitás ösztöndíjas időtartama csökken, a kiegészítő támogatások összege is arányosan csökken.

 A fizikai mobilitásra vonatkozó ösztöndíj a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálja, így az csak a külföldi tartózkodás időtartamára adható

 

Rövid tanulmányút esetén:

Az ösztöndíj összege a célország kategóriájától és a tanulmányút napjainak számától függően sávosan kerül megállapításra. A fogadó intézmény által leigazolt időtartamhoz 1+1 utazási napot adunk hozzá. A teljes támogatás összege az utazási napokat is tartalmazza.

Példák:

1) Célország: Svédország (magas megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2018 szeptember 1., befejező dátum: 2018. szeptember 12., időtartam: 12 nap + 2 utazási nap=14 nap

1-5 napig: 24 800 Ft/nap, vagyis 5 X 24 800 Ft=124 000 Ft
6-10 napig: 14 880 Ft/nap, vagyis 5 X 14 880 Ft=74 400 Ft
11-14 napig: 9 920 Ft/nap, vagyis 4 X 9 920 Ft=39 680 Ft
Összesen: 238 080 Ft az ösztöndíj összege

2) Célország: Észtország (alacsonyabb megélhetési költségű ország kategóriája), kezdő dátum: 2019. január 15., befejező dátum: 2019. január 18., időtartam: 4 nap + 2 utazási nap=6 nap

1-5 napig: 18 600 Ft/nap, vagyis 5 X 18 600 Ft=93 000 Ft
6. nap: 11 160 Ft
Összesen: 104 160 Ft az ösztöndíj összege

Ha a pályázó igényelt útiköltség-támogatást, valamint a hazai felsőoktatási intézmény székhelye és a rövid tanulmányút helyszínének távolsága eléri vagy meghaladja az 1000 km-t a Distance Calculator adatai alapján, a pályázó részesülhet utazási támogatásban, ha ezt pályázatában igényelte. A támogatás összege a távolságtól függően kerül megállapításra a Campus Mundi rövid tanulmányút pályázati felhívásban közzétett táblázat alapján.

Az ösztöndíj a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálja, így az csak a külföldi tartózkodás időtartamára adható, itthonról végzett online tevékenységre nem.

A támogatási szerződés megkötését a döntést követően a pályázó kezdeményezheti a mobilitás kezdete előtt két hónappal a http://mundi.scholarship.hu oldalon a szerződéskötéshez szükséges adatok megadásával és a mellékletek feltöltésével.

A támogatási szerződés hatálybalépését (mind két fél aláírását) követően várhatóan 30 napon belül megtörténik az ösztöndíj előlegének (90%) folyósítása a hallgató számlájára.

Forintban. Az ösztöndíj összegét devizaszámlára is tudjuk utalni, ez esetben az összeget a jóváírás napján érvényes árfolyamon, devizában írja jóvá a számlavezető bank.

Csak magyarországi bankszámlára utalunk. FinTech cégek bankszámláira utalás nem kezdeményezhető.

Nincsen. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert jellemzően csak a dombornyomott kártyát fogadják el külföldön.

Nem, az ösztöndíjat forintban utaljuk.

Nem, csak lakossági folyószámlára. Arra fontos figyelni, hogy olyan számlát nyisson az ösztöndíjas, amelyhez igényelhető dombornyomott bankkártya, mert jellemzően csak a dombornyomott kártyát fogadják el külföldön. Érdemes érdeklődni a bankban, hogy a bankkártyához jár-e valamilyen fajta biztosítás (baleseti, poggyász, stb.).

Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi költségek finanszírozásához, nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét. Az ösztöndíj a szakmai program/képzés, illetve a külföldi tartózkodás során felmerülő költségekre használható fel. Blended mobilitás esetén (a külföldön töltött időszak igazolására) kérjük a repülőjegy és a szállásfoglalás kifizetési bizonylatát.

Az ösztöndíjjal nem kell tételesen elszámolni, nem szükséges számlákat kérni, kivéve a Blended mobilitást, amikor a külföldön töltött időszak igazolására kérjük a repülőjegy (beszállókártyák, vagy utazási bizonylatok) és a szállásfoglalás kifizetési bizonylatát.

Amennyiben viszont a mobilitás időtartama alatt vis maior helyzet áll elő, és a mobilitási tevékenység nem megvalósítható, akkor vis maior kérelem benyújtása lehetséges, ehhez csatolni kell a vis maior helyzetből fakadó többletköltségek számláit.

A vis maior eljárásrendet és hasznos tudnivalók ezen az oldalon érhetők el:

https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

A mobilitás szerződés szerinti megvalósulásakor nem kell elszámolni az ösztöndíjjal. 

Ugyanakkor:

 • a fizikai mobilitásra vonatkozó támogatás időtartam-alapú, ezért ha a külföldön töltött időtartam a szerződésben rögzített időtartamnál rövidebb lesz, akkor az időtartam arányában a különbözetet vissza kell utalni;

Visszafizetési kötelezettsége keletkezhet az ösztöndíjas hallgatónak akkor is, ha a minimális követelményeket nem teljesítette (részképzés esetén min. 20 ECTS kredit teljesítése a fogadó egyetemen, szakmai gyakorlat esetén min. heti 30 munkaóra)

Vis maior helyzet esetén az alábbi elszámolási elveket alkalmazzuk:

 • ösztöndíj jár a külföldi tartózkodás időtartamára;
 • ezen felül igényelhető a vis maior helyzetből fakadó többletköltségek megtérítése (számlák alapján, indoklással).

Nem, a kettős finanszírozás nem lehetséges. Az Erasmus+ pályázat beadása az Erasmus+ státusz miatt szükséges, csak ezzel lehet Erasmus+ partneregyetemre részképzésre kiutazni. Ha Campus Mundi ösztöndíjat kap, az Erasmus+ ösztöndíjról le kell mondania.

Nem, kiegészítő támogatás csak abból a pályázati keretből (forrásból) adható, amelyikben a hallgató ösztöndíjas státuszt kap. A Campus Mundi pályázat esetében Campus Mundi szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Campus Mundi kiegészítő támogatásra lehet pályázni a Campus Mundi pályázat beadásakor. Campus Mundi ösztöndíjjal és Erasmus+ zero grant státusszal nem lehetséges Erasmus+ szociális kiegészítő támogatást, illetve fogyatékkal vagy tartós betegséggel élők számára szóló Erasmus+ kiegészítő támogatást igényelni. 

Nem, a Campus Mundi ösztöndíj mellett ugyanarra a tevékenységre és időtartamra nem lehet más ösztöndíjat igénybe venni. (Ez a rendelkezés nem vonatkozik egyéb kiegészítő jellegű juttatásokra.) Amennyiben a pályázó rendelkezik vagy rendelkezni fog más ösztöndíjjal is, és a Campus Mundi pályázatáról pozitív támogatói döntés születik, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy melyik ösztöndíjat veszi igénybe, a másik ösztöndíjról le kell mondania. Nyertes Campus Mundi pályázat esetén a támogatási szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.

Ugyanakkor a Campus Mundi ösztöndíj időtartama alatt – aktív hallgatói jogviszonya alapján – a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az elnyert tanulmányi vagy szociális ösztöndíjat.

Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény, az ösztöndíj adómentes jövedelemnek minősül.

 

Néhány javasolt lehetőség:

 • Élménybeszámoló tartása felsőoktatási intézmény által szervezett rendezvényeken, külügyi börzén, információs napokon, állásbörzén, szakmai konferencián
 • Interjú adása a TKA Facebook oldala számára
 • Mobilitási óra tartása végzős középiskolai osztálynak
 • Élménybeszámoló/cikk írása nemzetközi mobilitást népszerűsítő (online) kiadványba, egyetemi újságba/honlapra
 • Blog, videóblog vezetése

Tartalmi követelmény:

kérjük a szakmai eredmények kiemelését, kitérve az alábbiakra:

 • miért (volt) hasznos a tanulmányaihoz a külföldi részképzés / szakmai gyakorlat / rövid tanulmányút?
 • mit profitál a jövőre nézve a Campus Mundi ösztöndíjas időszakból?
 • jár-e, járt-e valamilyen szakmai eredménnyel a külföldi tartózkodás?
 • egyéb, egyéni eredmény(ek) megfogalmazása.

Kérjük kiemelni továbbá, hogy megvalósított tevékenységéhez Campus Mundi ösztöndíjat nyert el.

Útmutató a promóciós tevékenységhez

A mobilitás lezárásakor, a beszámolás során kérjük írja le és igazolja, hogy a vállalt promóciós tevékenységet mikor és hogyan valósította meg. Amennyiben online tevékenységről van szó (blog, videóblog, online magazin stb.), akkor annak elérhetőségét, linkjét szükséges megadni.

Ha nyomtatott sajtóban jelent meg cikke, élménybeszámolója, fájlként csatolja a záró dokumentumokhoz. Abban az esetben, ha még nem publikálta a cikket, küldje el a fájlt és az ahhoz kapcsolódó fényképeket. Amennyiben előadást tartott élményeiről, tapasztalatairól, kérjük, csatolja az itt letölthető teljesítésigazolást kitöltve.

Kapcsolat: Tóth Bianka, bianka.toth@tpf.hu

 

További információk:

Útmutató a promóciós tevékenységhez

Az ösztöndíjas időszaknak a felhívásban jelzett záró határidőig be kell fejeződnie:

 • a projekt zárása miatt minden mobilitást legkésőbb  2022. szeptember 30-ig meg kell valósítani.  

Ezt követően 2 hét áll a hallgatók rendelkezésére a beszámolásra és a mobilitás lezárására.

Amennyiben az EGT valamely országába vagy Svájcba szól az ösztöndíj, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges, ez a sürgősségi ellátásokra jogosít az EU tagállamaiban. Ha az EGT-n kívüli országba szeretne utazni, akkor valamelyik biztosítótársasággal kell szerződést kötni legalább a sürgősségi ellátásokra. Többféle konstrukció létezik külföldön tanuló hallgatók számára, érdemes ezzel kapcsolatban az interneten tájékozódni.

Ha a pályázó Erasmus+ zero grant státusszal utazik ki szakmai gyakorlat teljesítése céljából, akkor – az Erasmus+ szabályok értemében – felelősség- és balesetbiztosítást is kell kötnie, amennyiben a fogadó intézmény nem biztosítja azokat számára.

A COVID-19 tapasztalatok alapján javasoljuk megfontolni a kiegészítő biztosítás megkötését, mely a váratlan helyzetek esetén is megfelelő biztosítást nyújt.

Szerződés szerint megvalósult mobilitás esetén nem kell számlát benyújtani az utazás igazolásáról. Azonban Blended mobilitás teljesítésekor kérjük a repülőjegy repülőjegy (beszállókártyák vagy utazási bizonylatok) és a szállásfoglalás kifizetési bizonylatát.

Amennyiben a mobilitás időtartama alatt vis maior helyzet áll elő, és a mobilitási tevékenység nem megvalósítható, akkor vis maior kérelem benyújtása lehetséges, ehhez csatolni kell a vis maior helyzetből fakadó többletköltségek számláit. A vis maior eljárásrendet és hasznos tudnivalók ezen az oldalon érhetők el: https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

Részképzés és szakmai gyakorlat esetén: a kiutazó hallgatók számára útiköltség-támogatás igénylése nem lehetséges.

 

 

 

Igen, olyan fogadó egyetemre, mely az Erasmus+ programon kívül, egyéb kétoldalú megállapodás keretében biztosít részképzésre lehetőséget. Freemover mobilitás esetén pedig bármelyik külföldi egyetemen teljesíthet egy félévet, amennyiben a kiszemelt fogadó egyetemtől fogadó nyilatkozatot kap.

A motivációs levelet (tanulmányi tervet), a szaktanári ajánlást és intézményi jóváhagyást, valamint az oktatási nyelv ismeretét igazoló dokumentumot célegyetemenként kitöltve kérjük csatolni.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

Ha Erasmus+ programországba pályázik, akkor igen, hiszen a Campus Mundi ösztöndíj Erasmus+ programországok estében az Erasmus+ státuszhoz kötődik.

Abban az esetben kell kreditarányosan visszafizetni az összeget, ha a hallgató mulasztásából nem sikerült megszerezni az előírt krediteket, és ha a pótvizsga vagy pótvizsgák sem sikerültek.

A fogadó egyetemen egy félév alatt legalább 20, egy trimeszter alatt legalább 15 kreditet, vagy ezzel egyenértékű óraszámot kell teljesíteni, amelyből az itthoni tanulmányokba legalább egy kurzust be kell számíttatni (1 kredit = 25-30 munkaóra). Ideális esetben a külföldi félév alatt csak a külföldi egyetemen kell kurzusokat felvenni, hiszen ezért kapja a hallgató a mobilitási ösztöndíjat. Erre vonatkozik a kettős terhelés tilalma is: a mobilitásban részt vevő hallgató csak a fogadó egyetemen teljesíti a félévét, amit az itthoni egyetem elfogad és a teljesített krediteket beszámítja a hallgató tanulmányaiba; ez idő alatt az itthoni egyetem nem terhelheti (kettős terhelés nem lehetséges). Ugyanakkor lehetnek kötött tematikájú képzések, ahol az adott félévben szükséges itthon is tárgyfelvétel, hogy a hallgató időben haladni tudjon a tanulmányaival. Ez a kényszerűség okán megengedett, de fontos tudni, hogy az itthon teljesített kreditek a mobilitási követelmények teljesítésébe nem számíthatók be. (Lásd: https://tka.hu/10385/kihivasok-es-megoldasok-a-kreditelismertetesben)

A pályázat benyújtása előtt már ismerni kell a fogadó egyetem kurzuskínálatát, és a kurzusok teljesítésének feltételeit, illetve az itthoni képzés tematikáját, a kötelező kurzusok listáját, tartalmát. A pályázatban a motivációs levélben kell kifejteni a külföldi részképzés célját, vagyis a külföldi egyetemen teljesítendő kurzusok listáját és azok megfeleltethetőségét, beszámítását az itthoni tanulmányokba. A külföldi kurzusok beszámításának lehetőségét már a pályázat benyújtása előtt, de a kiutazás előtt is egyeztetni kell az érintett oktatókkal, a szakvezetővel vagy a Kreditátviteli Bizottsággal.

Csak abban az esetben támogatható a pályázat, ha a külföldi teljesítés az itthoni képzés előrehaladását szolgálja. A külföldi részképzés megkezdése előtt a Learning Agreement-ben kell rögzíteni a teljesítendő kurzusokat, és azok beszámítását, vagyis hogy melyik itthoni kurzusok teljesítését váltják ki a külföldi egyetemen teljesített kurzusok. A beszámítás történhet kötelezően teljesítendő kurzusokra (a tematika és a tartalom min. 75%-os egyezése esetén a beszámítás kötelező, alacsonyabb egyezőség esetén az oktató dönt a beszámításról); és/vagy szabadon választható kurzusokra is.

Fontos tudni, hogy a beszámítás vagy lehetséges, vagy nem; azaz olyan megoldás nincs, hogy különbözeti vizsgát vagy extra munkát, feladatot írjon elő a küldő egyetem oktatója a beszámítás feltételeként.

Javasoljuk tehát, hogy a mobilitás tervezésekor már legyenek tudatosak a kurzusfelvételben, akár több félévvel előbb is. Vagyis ha a hallgató már a képzésbe való bekerüléskor tudja, hogy szeretne külföldön teljesíteni egy-két félévet, és a kreditbeszámítás az adott szakon problémás, akkor a tervezett mobilitás előtti félévekben a kötelező kurzusokat vegye csak fel itthon, a szabadon választható kurzusokat tartogassa a mobilitási félévre, mert szabadon választható kurzusként tulajdonképpen bármi beszámíttatható, elfogadtatható.

Fontos szabály, hogy a kreditbeszámítás korábban már teljesített kurzusra nem lehetséges, illetve a kreditbeszámításnak azon a képzési szinten és azon a szakon kell megtörténnie, amin a hallgató a pályázat benyújtásakor tanult.

Nem. Ha a hallgató itthon nem veszi fel a külföldön teljesített kurzusokat, akkor az ezekért járó kreditek nem számítanak be a keretébe, tehát a külföldön teljesített kreditek értékével külön térítési díj nélkül túllépheti a képzésén előírt összes kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditszámot. (A kredittúlfutást a felvett ÉS teljesített kreditek alapján számolják. Ha tehát nem vesz fel krediteket a külföldi félév elején, hanem hazatérést követően, kreditátviteli eljárás keretében számíttatja be a külföldön teljesített kurzusokat az itthoni tanulmányaiba, akkor ezek a kreditek mentesülnek a kredittúllépés alól.)

Nem. Az átsorolás alól az Nftv. 48. § (2) bekezdése alapján, alanyi jogon mentesülnek a mobilitási programban részt vevő hallgatók. A többi, három hónapig vagy azt meghaladói időtartamban ösztöndíj keretében külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató egyedi kérelem alapján mentesülhet az átsorolás alól.

Általában igen, de célszerű ezt a küldő felsőoktatási intézmény nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységével egyeztetni. Mivel a normál részképzés keretében kiutazás csak a küldő és a fogadó felsőoktatási intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján jöhet létre, így a küldő intézmény tud felvilágosítást adni a szerződésben foglalt lehetőségekről. 

Freemover részképzés esetén bármelyik külföldi felsőoktatási intézménybe kiutazhat. A felsőoktatási intézménnyel történő kapcsolatfelvétel és a fogadólevél megszerzése a pályázó feladata. Amennyiben a fogadó intézményben tandíjat, vagy egyéb térítési díjat kell fizetni, azt a hallgató a Campus Mundi ösztöndíjából finanszírozhatja, erre külön forrás nem igényelhető.

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

Ezekbe az országokba történő kiutazás esetén 1-1 napot számítunk utazásra.

Minden, a programban részt vevő felsőoktatási intézmény közzéteszi hallgatói számára azon intézmények listáját, ahová részképzésre lehet pályázni. Ezen kívül az online pályázati rendszerben is megtalálható ez a lista, ebből választva jelölheti meg a pályázó hallgató, hogy mely intézményben szeretne résztanulmányokat folytatni. (Az online pályázati rendszerben a listát folyamatosan frissítjük.)

A pályázati rendszerben felajánlott partneregyetemek közül csak azt jelölheti meg a pályázó hallgató, amelyik a hallgató jelenlegi képzésének megfelelő tématerületen biztosít részképzésre lehetőséget. (Vagyis csak a hallgató szakjával azonos tématerületre lehet intézményt megjelölni.) A pályázat benyújtása előtt mindenképpen tájékozódjon a kiszemelt külföldi intézmény(ek) külföldi hallgatóknak szóló kurzuskínálatáról.

A küldő és a fogadó egyetem közötti együttműködési megállapodás általában rögzíti, hogy mely tématerületről, milyen képzési szinten hány hallgató ki-, és beutazását támogatják a felek. A küldő intézménynek az Erasmuson kívüli, ún. kétoldalú szerződéses kapcsolatokra vonatkozóan is van pályázati rendszere, ezért valószínűleg ez esetben is két pályázatot kell beadni. A fogadó intézménnyel kapcsolatos kérdések esetén is tud hasznos információkat adni az intézményi koordinátor.

Ugyanakkor az Erasmus+ programországokon kívüli országokba Erasmus+ kreditmobilitási projektje is lehet a küldő intézménynek, e szempontból is fontos az érdeklődői és a későbbi kiutazói létszámok folyamatos nyomon követése.

Igen, az Európai Unió országaiba - az Erasmus+ programhoz igazodva - az abszolutórium megszerzése után 12 hónapon belül is teljesíthető a külföldi szakmai gyakorlat. Ez esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani. 

A projektzárás miatt a mobilitásokat 2022. szeptember 30-ig kell megvalósítani a hallgatóknak.

Európán kívüli országokba nem lehet az abszolutórium megszerzését követően szakmai gyakorlatot teljesíteni, tekintettel a kreditbeszámítási követelményre.

Igen, beadhatja, amennyiben az Európai Unió egyik tagállamában teljesítene szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlat teljesítésekor nem szükséges az aktív hallgatói státusz. Ne felejtse azonban el a pályázatot még aktív hallgatóként (az abszolutórium megszerzése előtt) benyújtani!

Európán kívüli célországok esetén nem lehet a szakmai gyakorlatot az abszolutórium megszerzése után teljesíteni, a kreditbeszámítási kötelezettség miatt. 

Nem, az érvényben lévő pályázati felhívás alapján a Campus Mundi szakmai gyakorlat pályázattípus esetében nem szükséges az Erasmus+ státusz, így Erasmus+ pályázatot sem kötelező benyújtani, kivéve, ha a küldő intézmény erről másképp rendelkezik.

Érdemes egyeztetni a küldő felsőoktatási intézmény Campus Mundi kapcsolattartójával az intézményi szabályokról, egyéb kötelezettségekről. Az intézmény előírhatja ugyanis az Erasmus+ pályázat benyújtását szakmai gyakorlat esetében is.

Folyamatosan lehet szakmai gyakorlat pályázatot benyújtani a http://mundi.scholarship.hu pályázati felületen. Akkor nyújtsa be pályázatát, ha a fogadó szervezettől megkapta a fogadólevelet, és ezt fel tudja tölteni pályázati mellékletként. A bírálat, szerződéskötés és ösztöndíj utalása folyamatosan történik, várhatóan 2,5 – 3 hónapot vesz igénybe, tehát azt javasoljuk, hogy a szakmai gyakorlat kezdő napja előtt 3 hónappal nyújtsa be a pályázatát.

A pályázati felület 2022. június 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető, utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. Érdemes tehát mielőbb benyújtani a pályázatot!

Szakmai gyakorlat esetében a fogadólevél nem pótolható, azt a pályázat benyújtása előtt fel kell tölteni a pályázati felületre. A pályázat beadásának lehetősége folyamatos (a technikai határidők figyelembevételével), ezért fontos, hogy a pályázat csak akkor kerüljön véglegesítésre, ha a fogadólevél már csatolásra került. Legalább 3 hónappal a szakmai gyakorlat tervezett kezdő időpontja előtt érdemes benyújtani a pályázatot annak érdekében, hogy a bírálat, döntés, támogatási szerződés időben létrejöhessen.

Attól a szervezeti egységtől kérje az igazolást, amely kezeli a felsőoktatási intézményben a rendszeres szociális támogatási ügyeket.

A pályázati felhívás meghatározza az elfogadható szakmai és közéleti önkéntes tevékenységek körét: szakmai szervezetben betöltött tisztség, szakmai rendezvény aktív szervezése, külföldi hallgatók mentorálása, mobilitási órán történő előadás, ESN-ben vagy egyéb nemzetközi hallgatói szervezetben folytatott tevékenység stb.

Igen, amennyiben a munkakör, az elvégzendő feladatok megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek.

Akár Európán belüli, akár Európán kívüli szakmai gyakorlatot teljesít a nyertes hallgató, kiutazás előtt az alábbi biztosítások megkötéséről kell gondoskodnia:

 • legalább a sürgősségi ellátásra vonatkozó egészségbiztosítás (Európán belül ez az Európai biztosítási kártya);
 • felelősségbiztosítás.

A felelősségbiztosítást a fogadó szervezetnek vagy a kiutazó hallgatónak kell megkötnie. Kiutazás előtt a Learning Agreementben kell jelezni, hogy melyik fél gondoskodik a felelősségbiztosítás megkötéséről.

Vannak speciális, felsőoktatási hallgatók számára, külföldi részképzésre és szakmai gyakorlatra vonatkozó biztosítási konstrukciók; az aktuális ajánlatok egy Google kereséssel viszonylag egyszerűen elérhetők.

Érdemes rákérdezni, hogy a bankkártyához jár-e vagy köthető-e baleset és felelősségbiztosítás, illetve ezek milyen szolgáltatásokat biztosítanak, milyen értékhatárig.

Mindkét biztosításnak a támogatott időtartam teljes egészére érvényesnek kell lennie.

A COVID-19 tapasztalatok alapján javasoljuk megfontolni a kiegészítő biztosítás megkötését, mely a váratlan helyzetek esetén is megfelelő biztosítást nyújt.

 • A küldő intézmények általában rendelkeznek adatbázissal a korábbi szakmai gyakorlati helyekről, erről a nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységet érdemes megkérdezni;
 • érdemes szaktársakkal, korábbi Erasmus vagy Campus Mundi támogatott hallgatókkal is beszélgetni, tapasztalataikat megkérdezni;
 • az oktatóknak is lehetnek jól bejáratott külföldi céges kapcsolatai;
 • vannak kifejezetten külföldi szakmai gyakorlatok szervezésével foglalkozó cégek, ezek széleskörű céges kapcsolatokkal működnek, jellemzően munkaterületenként külön gyűjtve teszik közzé az aktuális gyakornoki pozíciókat. (Amennyiben ezek a szolgáltatások nem ingyenesek, akkor a hallgatónak saját forrásból kell a költségeket finanszíroznia!) Az interneten viszonylag egyszerű kereséssel sok ilyen típusú céget találhatnak.
 • A gyakorlati hely kereséshez használható a Campus Mundi szakmai gyakorlat rövid angol nyelvű leírása: http://tpf.hu/internationalisation-in-higher-education/7466/campus-mundi-international-internship 
 • Szakmai gyakorlati helyek tematikus keresőfelületeken is találhatók, ezekből néhányat itt gyűjtöttünk össze: http://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet

A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek szakmai gyakorlat esetén:

 • uniós intézmények és egyéb uniós szervek, beleértve a szakosított intézményeket (a teljes lista az ec.europa.eu/institutions/index_en.htm honlapon érhető el);
 • uniós programok irányítását végző szervezetek, például Erasmus+ nemzeti irodák (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a kettős finanszírozás elkerülése miatt).

Az alábbi országok értendőek európai országok alatt:

Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán.

A kiírásban szereplő időszakoknak megfelelően – sávosan. Tehát ha valaki például (utazással együtt) 14 napos ösztöndíjat nyer el Észtországba, akkor az ösztöndíj kiszámításának módja a következő: 5x18 600 Ft + 5x11 160 Ft + 4x7 440 Ft = 178 560 Ft.

A regisztrációs díjat külön nem finanszírozza a program. Az elnyerhető ösztöndíj a felhívásban szereplő napi összegeket jelenti.

Az útiköltség-támogatás felhasználását nem kell  bizonylatokkal vagy számlákkal elszámolni.

A vis maior helyzet miatt a mobilitási tevékenység megszakítása és elhalasztása - egyeztetés alapján – lehetséges. Amennyiben a tevékenység meghiúsul, akkor vis maior eljárás keretében zárható le a mobilitás. A vis maior folyamatban a pénzügyi elszámolás alapelvei a következők:

 • ösztöndíj elszámolható a külföldi tartózkodás időtartamára;
 • ezen felül igényelhető a vis maior helyzetből fakadó többletköltségek megtérítése (számlák alapján, indoklással).

A COVID-19 vírus kapcsán honlapunkon közzétesszük az aktuális információkat: https://tka.hu/palyazatok/13519/atmeneti-intezkedesek-az-egeszsegugyi-veszelyhelyzet-idejere

Amennyiben a mobilitás időtartama alatt vis maior helyzet áll elő, akkor erről azonnal értesíteni kell a Támogatót (campusmundi@tpf.hu), illetve a küldő egyetem Nemzetközi Osztályát. A támogatott hallgatók számára a biztonsági és egészségügyi szabályok betartása kötelező.

Az egyes mobilitás típusoknak külön elszámolási szabályai vannak, lásd: MI AZ ÖSZTÖNDÍJ SZÁMÍTÁSÁNAK MÓDJA?

A vis maior helyzet miatt a mobilitási tevékenység megszakítása és elhalasztása - egyeztetés alapján – lehetséges. Amennyiben a tevékenység meghiúsul, akkor vis maior eljárás keretében zárható le a mobilitás. A vis maior folyamatban a pénzügyi elszámolás alapelvei a következők:

 • ösztöndíj elszámolható a külföldi tartózkodás időtartamára;
 • ezen felül igényelhető a vis maior helyzetből fakadó többletköltségek megtérítése (számlák alapján, indoklással).

A COVID-19 vírus kapcsán honlapunkon közzétesszük az aktuális információkat.

Ebben az esetben sincs gond, kérjük, hogy a dokumentum kézhezvételétől számított 5 napon belül töltse fel a formanyomtatványt, hogy referense is láthassa: valóban megérkezett a fogadó intézményhez.

A bankszámla-igazolást a szerződéskötéskor kérjük feltölteni az online felületre, hogy munkatársaink összevethessék a számlaszámot a szerződésben megadott banki adatokkal. A megadott számlaszám helyességéért minden esetben az ösztöndíjas felel.

Bankszámla-igazolásként a bankszámlakivonat fejlécének másolatát javasoljuk feltölteni, amelyben szerepel a bankszámlaszám, a számlatulajdonos neve és címe, a számlavezető bank neve és a számla devizaneme (forint vagy deviza).

A Learning Agreement During the mobility részében lehetséges a változások nyomon követése: ebben kell jelezni, hogy mely kurzusokat akarja törölni, helyettük mely kurzusokat akarja felvenni a hallgató. A változtatások után is meg kell lennie a minimálisan teljesítendő kreditszámnak (20 ECTS), de javasoljuk a 25-30 kreditnyi kurzus meglétét (ha esetleg valamelyik vizsga nem sikerülne, akkor se legyen probléma a 20 kredit teljesítése).

A formanyomtatvány elérhető itt: http://tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

Ez esetben kezdeményezhető a szerződésmódosítás az online felületen. A módosításhoz kérjük megadni a módosított időtartamot és egy rövid indoklást a módosítás okáról.

A szerződésmódosítási igényt elbíráljuk, jóváhagyás esetén támogatásiszerződés-módosítás készül, elutasítás esetén ennek okáról értesítjük az ösztöndíjas hallgatót.

A pályázatban megadott promóciós vállaláson lehet változtatni a későbbiekben. Javasoljuk, hogy olyan promóciós tevékenységet tervezzen, amelyet színvonalasan meg tud valósítani. A GYIK pályázóknak szóló részében talál számos ötletet erre vonatkozóan.

A pályázati felületen a Beszámoló lépésben láthatja, hogy pályázatában milyen tevékenységet vállalt. Vagy ennek megvalósítását, vagy más promóciós tevékenység megvalósítását kérjük igazolni a beszámoláskor.

Az online felület „Beszámoló” menüpontjában tudja leírni, hogy a vállalt promóciós tevékenységét mikor és hogyan valósította meg. Amennyiben online tevékenységről van szó (blog, videóblog, online magazin stb.), akkor annak elérhetőségét, linkjét szükséges megadni.

Ha nyomtatott sajtóban jelent meg cikke, élménybeszámolója, szkennelje be és fájlként csatolja a „Beszámoló” felületen. Abban az esetben, ha cikkét, élménybeszámolóját még nem publikálta, töltse fel a fájlt és az ahhoz kapcsolódó fényképeket. Amennyiben előadást tartott élményeiről, tapasztalatairól, kérjük, csatolja az alábbi linkről letölthető teljesítésigazolást kitöltve: http://www.tka.hu/palyazatok/4832/tamogatott-palyazoknak

 

Utolsó módosítás: 2017.02.20.