A köznevelési témakörben benyújtható pályázatokra vonatkozó gyakori kérdések gyűjteménye a 2014-2020-as programszakaszban

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Kérdéseire új weboldalunkon találhatja meg válaszait! A legfrissebb pályázati információkért kattintson ide: Erasmusplusz \ Köznevelés Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Ahhoz, hogy beléphessen például az Organisation Registration System felületre és azon keresztül regisztrálhassa szervezetét a OID azonosító megszerzéséhez és a pályázata benyújtásához, először regisztrálnia kell az EU Login rendszerében.

Az Organisation Registration System (intézményi regisztráció) és a Mobility Tool+ (beszámoló felület) egymástól független két felület, azonban mindkettő eléréséhez szükséges EU Login regisztráció. Hasznos, ha a projektkoordinátor és az intézmény által is elérhető, közösen kijelölt e-mail címmel jelentkeznek be.

Elérési útvonal URL:
Ha még nincs EU Login felhasználó fiókja, kövesse ezt a linket: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Ha már van EU Login fiókja, kövesse ezt a linket: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

Minden Erasmus+ keretében pályázó szervezet esetében szükséges az egyszeri elektronikus regisztráció (az OID azonosító beszerzése) és ezzel együtt bizonyos jogi és pénzügyi adatok megadása az Európai Bizottság Organization Registration System oldalán.

A rendszerben történő szervezeti regisztráció eredményeként a pályázó szervezet egy egyedi OID azonosítót kap.

Organization Registration System elérése: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

Nem, regisztrálni intézményenként kell. Az Erasmus+ program 7 éve során csak egyszer.

A pályázatban megjelölt valamennyi küldő szervezetnek egyaránt kell regisztrálnia, a fogadó szervezetek regisztrációja azonban nem kötelező.

A regisztrációt követően kapják meg az intézmények az E betűből és 8 jegyből álló egyedi azonosítójukat (OID azonosító), amit be kell írni a pályázati űrlapba. 

A partnerek regisztrációját a magyar fél is elvégezheti, amennyiben rendelkezésére állnak a regisztráció során kért adatok. Fontos azonban, hogy kapcsolattartóként ez esetben is a regisztrált intézmény egy képviselőjét jelöljék meg.
Partnerek esetében a banki adatlapot nem szükséges kitölteni.

Ha a partner a regisztráció során elírás miatt hibás adatokat ad meg, az később javítható.

A pályázatban nem kötelező megadni a pontos partnerfogadó intézményt. Azonban amennyiben ezen intézmény(ek) a pályázat írása során már ismert(ek), mindenképp érdemes feltűntetni.
Ehhez azonban szükséges az, hogy a másik fél is rendelkezzen OID azonosítóval.

Ebben az esetben az egyéb kategóriát kell választani.

FONTOS azonban, hogy a pályázati űrlapban ez egy kötelező mező, a regisztrációs felületről átkerül az adat az űrlapba, így ezt a kategóriát ott módosítani kell!

A regisztráló intézmény belső aláírási rendjének megfelelően történjen a regisztrációs dokumentumok aláírása, hitelesítése.

Állami fenntartású intézmények esetében a pályázatot benyújtó intézménynek kell regisztrálnia.

Tagintézmények esetében az „önálló ügyvitellel rendelkező, oktatási vagy képzési tevékenységet folytató feladatellátási helyek” jogosultak pályázásra.

Ebben az esetben az Organisation Registration Systemen történő regisztrációkor a tagintézmény adataival történik a regisztráció, azonban a tagintézményhez tartozó ernyőszervezet, tankerületszakképzési centrum adószámát, illetve OM azonosítóját kell megadni.

Az OM azonosító esetében kötőjellel kell kapcsolni a tagintézmény feladatellátási hely azonosítóját (pl.: 123456-002).

Tankerületi intézmények esetében a tankerület adószámát és bankszámlaszámát kell megadni és igazolni a feltöltendő dokumentumon.

Szakképzési centrumos intézmények esetén az SZC adószámát, bankszámlaszámát kell megadni és dokumentumokkal igazolni.

Elérési link: http://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok
Pályázat benyújtásának éve - KA1 mobilitási pályázatok - KA1 Regisztráció

A pályázati űrlap a Tempus Közalapítvány honlapjáról érhető el.

Elérési link: http://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok
Pályázat benyújtásának éve - KA1 mobilitási pályázatok - KA1 Pályázati űrlap és kapcsolódó dokumentumai

A mobilitási űrlapot magyar nyelven (vagy az EU valamelyik hivatalos nyelvén) kell kitölteni.

Mobilitási projektben csak a pályázó/küldő intézményből a fogadó/partner intézménybe irányuló külföldi mobilitás támogatható.

Nem szükséges. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatot kell beszkennelni és feltölteni az űrlap mellékleteként.

A pályázatokat külső, független szakértők értékelik. A TKA szakértői adatbázisába külön pályázat útján lehet jelentkezni.
A végleges szakértői listáról a TKA Kuratóriuma dönt. Az értékelők között régi és új szakértők is szoktak lenni.

Igen, azonban intézmény vagy nemzeti mobilitási konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat.
Ugyanazon intézmény azonban több különböző, egyidejűleg pályázó nemzeti mobilitási konzorciumnak is lehet tagja.
(Egy konzorcium koordinátor és legalább két iskola (ugyanabból az országból).)

Konzorcium vezetője lehet: Klebelsberg Központ, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, egyházi és magánfenntartók, települési önkormányzat, országos és helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve tankerületi központok, szakképzési centrumok, Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai szakszolgálati intézmények, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, tagintézménnyel rendelkező is.

Igen, amennyiben az a pályázatban meghatározott célokkal összhangban van.

Ezt a program nem szabályozza, de egy mobilitás akkor hatékony, ha a pályázó legalább B1-es szinten beszéli a munkanyelvet.

Igen, megvalósulhat, mivel a mobilitásokkal szemben a legfontosabb kritérium, hogy külföldön valósuljanak meg, de az eltérő nyelv nem követelmény.

Egy pontos projektterv kidolgozása fontos, mivel elősegíti a megvalósítást, de a konkrét dátumok meghatározása nem előírás a pályázókkal szemben.

Nem célszerű, ha egy intézményből többen is részt vesznek ugyanazon továbbképzésben, hiszen a disszemináció során az ott megszerzett tudás továbbadható, valamint a kapcsolatépítés, nyelvgyakorlás szempontjából is előnyt jelent az önálló részvétel. 
Szakmailag nagyon indokolt esetben lehetséges.

Az intézmény bármilyen, a projekt céljaival összhangban álló kurzuson, továbbképzésen részt vehet.

Többek között ehhez segítséget nyújthatnak:

School Education Gateway egy több ezer továbbképzést tartalmazó kurzuskatalógus, mely segítséget nyújt az elvárt tanulási eredmények szempontjából legrelevánsabb továbbképzések kiválasztásában, nemzetközi együttműködések iránt érdeklődő európai iskolák adatbázisa, melyben például szakmai látogatáshoz (job shadowing) is találhatnak fogadóintézményeket.

Az eTwinning az európai iskolák legnagyobb közössége. Egyfajta közösségi média tanároknak és iskoláknak, s mint ilyen, a nemzetközi kapcsolatépítésben, együttműködésekben hosszabb távon is tervező iskolák számára egyedülálló lehetőségeket kínál.

Erasmus+ Project Results Platform hozzáférést biztosít a korábbi Erasmus+ projektek leírásaihoz, eredményeihez és a részt vevő intézmények elérhetőségéhez. Kiváló lehetőséget teremt mindenki számára, aki szeretné megtudni, hogy milyen is egy Erasmus+ projekt, és milyen komoly eredményeket érhet el. Az oldalon szereplő számos jó gyakorlat és sikertörténet ideális azok számára, akik saját projekttervükhöz keresnek inspirációt.

A pályázó köznevelési intézmény munkatársai (pl. intézményvezető, tanár, nemzetközi mobilitási referens, adminisztratív és tanácsadói munkakörben dolgozók, stb.)
A konzorcium koordinátorának munkatársai csak abban az esetben vehetnek részt a mobilitásokban, amennyiben hivatalos (szerződéses) munkakapcsolatban állnak a konzorciumban részt vevő intézmények valamelyikével.

A programban nincs maximalizálva a résztvevői létszám.
Amennyiben a pályázatot értékelő szakértők nem látnak megalapozottnak bizonyos tevékenységeket, előfordulhat turnusok levonása, létszám, vagy időtartam csökkentése.
A csökkentés mindig minőségi alapon történik.

Nem, diákoknak köznevelésben csak a KA2 pályázati típus (Stratégiai partnerségek) keretében van lehetőségük utazni.

A pályázó mindig a saját országának nemzeti irodájához nyújtja be a pályázatot, egyoldalú – Magyarországról a programban részt vevő más országokba irányuló – mobilitásra.

Tekintettel arra, hogy a mobilitási pályázati űrlapok online kerülnek benyújtásra, a megfelelő nemzeti iroda azonosítására a pályázati űrlapon kerül sor. Ennek megfelelően a pályázati űrlap B2 pontjában található legördülő menüből a HU01 (MAGYARORSZÁG) opciót kell kiválasztani!

Amennyiben tévesen választja ki a nemzeti irodát a pályázat automatikusan a megjelölt ország nemzeti irodájához kerül benyújtásra.

  1. Amennyiben még nem telt le a benyújtási határidő, úgy lehetősége van újra beküldeni a pályázati űrlapot, azonban előtte ne felejtse el kiválasztani a megfelelő nemzeti irodát.
  2. Amennyiben a hibát a benyújtási határidő letelte után veszi észre, abban az esetben ez formai hibának minősül, javításra ebben az esetben lehetősége nincs.

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatási és képzési programja, mely mobilitási és partnerségi pályázatok keretében nyújt támogatást az intézményeknek szakmai céljaik megvalósításához.

Míg a partnerségi pályázatok esetében a partnerek együttműködésén van a hangsúly, s a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja, addig a mobilitási projektekben maga a külföldi mobilitás a fő elem, s az összes többi projekt tevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok terjesztését és hasznosítását szolgálja.

Tagintézmények esetében az „önálló ügyvitellel rendelkező, oktatási vagy képzési tevékenységet folytató feladatellátási helyek” jogosultak pályázásra.

Állami fenntartású intézmények esetében a pályázatot, a tankerülettel való előzetes egyeztetést követően az iskola nyújtja be.

Tankerületi intézmények esetén a tankerület vezetője írja alá a pályázati űrlapot, amit az iskola igazgatója szakmailag, a tankerület gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

SZC-os intézményes esetében a centrum vezetője írja alá a pályázati űrlapot, amit az iskola igazgatója szakmailag, a centrum gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

Egyéb fenntartású intézmények esetében pedig az intézmény belső aláírási rendje a mérvadó.

Egy intézmény ugyanazon pályázati felhívás keretében szektoronként csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, de emellett beadhat partnerségi pályázatot is.

Lényeges, hogy a mobilitási pályázatnak az intézmény hosszú távú fejlesztési céljaihoz kell illeszkednie. Egy fejlesztési célhoz természetesen többféle mobilitás is társulhat, ezeket egy űrlapon kell megadni.

Abban az esetben, ha konzorciumban pályáznak, akkor egy iskolának van lehetősége egyénileg, illetve a konzorcium tagjaként is részt venni egy mobilitási pályázatban.

Az európai uniós pályázatok esetében a legfontosabb szabály a kettős finanszírozás elkerülése, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a tevékenységet több uniós forrásból nem lehet támogatni. A mobilitási és stratégiai pályázatok között lehet összefüggés, de nem elvárás.

KA1 mobilitási projektekben nem, de a KA2 stratégiai partnerségek keretében szektorközi együttműködés megvalósítására pályázhatnak.

Az Európai Fejlesztési Tervet a pályázati űrlapon, annak kérdései mentén kell elkészíteni.

Az Európai Fejlesztési Tervet a megpályázott időszakra vonatkozóan kell kidolgozni.

Az intézmény lehetőségei és igényei döntik el. Egy mobilitás hossza 2 nap és 2 hónap között lehet, míg a projektek hossza 12 és 24 hónap közötti időtartamúak lehetnek.

A mobilitások típusát és számát az Európai fejlesztési tervben meghatározott szükségletekhez kell hozzárendelni, ezekkel kell koherensnek lenniük.

Bármilyen tématerületen, mely illeszkedik az intézmény lehetőségeihez és igényeihez.

A mobilitások számát az Európai fejlesztési tervben meghatározott igényekkel összhangban kell meghatározni.

A mobilitási pályázatok keretében nincs lehetőség tolmács költségeinek támogatására pályázni. Amennyiben a résztvevő nem beszél idegennyelvet, lehetősége van akár magyar nyelvű külföldi továbbképzéseken vagy szakmai látogatáson is részt venni. 

Igen, akár mind a három tevékenységtípus is megvalósítható.

Elérési link: http://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok
Pályázat benyújtásának éve - KA1 mobilitási pályázatok

Nincs kötelező önrész.

A kalkulátor által megadott távolsághoz tartozó átalányösszeg az oda-vissza utazásra vonatkozik, így a kapott km-t nem szabad kétszeresen számítani!

A „speciális igény” fogalma az Erasmus+ programban a fogyatékossággal/tartós betegséggel élő résztvevőkre értelmezendő.

Az ilyen célcsoport esetében előfordulhat, hogy a résztvevő különleges igényei miatt magasabbak az egyéni és/vagy utazási költségei az átalányösszegnél, illetve olyan költségek merülnek fel, melyekre átalánytámogatás nem igényelhető.

Ebben az esetben támogatás a speciális igény keretében adható. A speciális igényre megítélt támogatás tényleges költségalapú támogatásnak minősül, tehát számlákkal kell alátámasztani a költség felhasználását.

Speciális: ennek keretében kizárólag a fogyatékkal élő résztvevő(k) magasabb mobilitási költségeire lehet pályázni. Be kell mutatni, milyen többletköltséggel jár a fogyatékkal élő résztvevő részvétele a mobilitásban. Előzetes árajánlatot, kalkulációt érdemes beszerezni, de a pályázathoz nem kell mellékelni.

Rendkívüli: magas utazási költség esetén igényelhető támogatási összeg, amennyiben az adható utazási támogatás (átalány) nem fedezi az utazás költségeit.

Az utazási többletnapokra (1-1 nap) igényelhető egyéni támogatás.

A kurzusdíj átalánytámogatás, melynek összege résztvevőnként egységesen 70 euró/nap. Maximális összege résztvevőnként 700 euró.
Kizárólag munkatársak külföldi továbbképzése típusú tevékenység esetén adható, térítési díjas továbbképző tanfolyamok költségének támogatásához.
Kiszámításnak alapja a kurzusszervező által kiállított részvételi igazoláson szereplő időtartam.

FIGYELEM! 2018-as felhívást követően maximálisan 700,00 EUR számolható el 1 főre a pályázatban!
Példa: Ha ugyanaz a személy két különböző kurzuson vesz részt egy projekten belül, melyek kurzusdíjainak összege meghaladja a 700 eurót, úgy az ezen felüli összeg a szervezet, vagy a résztvevő saját forrása lesz. (450 euró + 350 euró = 800 euró, melyből 700 euró finanszírozható a pályázat keretében, 100 EUR saját forrás.)

Az űrlapon tevékenységenként kell megadni az érintett a résztvevők számát, illetve a tevékenység (kiutazás) időtartamát.

Az űrlap a megadott adatok alapján kiszámítja az adható támogatást.

Elérési link: http://tka.hu/palyazatok/535/palyazati-dokumentumok
Pályázat benyújtásának éve - KA1 mobilitási pályázatok

Nem, az aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát a támogatási szerződéssel együtt postai úton kell majd megküldeni.

Nem szükséges. Elegendő egy 30 napnál nem régebbi hitelesítésű, az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Tankerületi intézmények esetében a tankerület vezetője írja alá a támogatási szerződést, amit az iskola igazgatója szakmailag, a tankerület gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

SZC-s intézményes esetében a centrum vezetője írja alá a támogatási szerződést, amit az iskola igazgatója szakmailag, a centrum gazdasági vezetője pénzügyileg jegyez ellen.

Egyéb fenntartású intézmények esetében pedig az intézmény belső aláírási rendje a mérvadó.

A támogatási szerződésben szerepel a projekt kezdő és befejező dátuma.
Csak ezen időtartamon belül megvalósuló tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatóak el a támogatás terhére.

A mobilitási projektnek az aktuális felhívási év június 1-je és december 31-e között kell megkezdődnie.

A projektek megvalósítása során felmerülhetnek olyan előre nem látható körülmények, amelyek a pályázatban lefektetett tervek módosítását teszik szükségessé.
A projektben bekövetkező változásokról hivatalos formában, elektronikus levélben kell értesíteni a Nemzeti Irodát, az erre meghatározott formanyomtatványon.

Annak érdekében, hogy a projekt minél magasabb színvonalon valósulhasson meg, a változtatások engedélyezését a Nemzeti Iroda feltételekhez kötheti, amelyek teljesülését a záróbeszámolóban kell bemutatni.

Mobilitást módosítási kérelem letölthető a honlapról: http://www.tpf.hu/palyazatok/534/tamogatott-palyazoknak - Aktuális év mobilitási projektek - Projektmenedzsment

A beszámolót az Európai Bizottság által üzemeltetett Mobility Tool+ felületen kell elkészíteni.
Erre a projekt befejező dátumától számított 60 (naptári) nap áll rendelkezésre.
Mobility Tool+ felület:https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/systemLayers/5_FE/dist/index.html#/home

Vis maiornak számít minden olyan előre nem látható körülmény vagy esemény, amely megakadályozza a projektben résztvevőket vállalt kötelezettségeik teljesítésében, ha az nem a részükről felmerülő hiba vagy mulasztás eredményeképpen következik be, és minden elővigyázatosság ellenére leküzdhetetlennek bizonyul.
Ilyen esetben a Nemzeti Irodát hivatalos formában (e-mail) haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az europass dokumentummal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

Nemzeti Europass Központ
www.europass.hu
telefonon: 236-50-50 (hétköznap 9 - 13 óra között)
europass@tpf.hu

Az Europass felüleltét itt érheti el: http://www.europass.tpf.hu/

Résztvevői beszámolót a projekt minden kiutazójának kötelező kitölteni. A kérdőívek elérhetők a Mobility Tool + felületen keresztül, miután a projekt koordinátora rögzítette a kiutazók adatait. Magyar nyelven kitölthetőek, a nyelvválasztásra a kérdőív megnyitása után van lehetőség a jobb oldali menüsorban.

Egyéni beszámolót a projekt minden kiutazójának kötelező kitölteni. A dokumentum letölthető a TKA honlapjáról.
Egyéni beszámoló űrlap: http://www.tpf.hu/palyazatok/534/tamogatott-palyazoknak - Aktuális év mobilitási projektek - Beszámolás

A disszemináció a projekt eredményeinek terjesztése azon célcsoportok számára, akik közvetlenül nem vettek részt a projektben, de fontos, hogy a projekt eredményei eljussanak hozzájuk. Akkor lesz eredményes a disszemináció, ha az eredményeket mások is alkalmazzák, hasznosítják, az eredményekre újabb projektek épülnek.

A disszemináció egy előre megtervezett, összetett tevékenység. Nemcsak a projekt végén , hanem a projekt teljes időtartama alatt, folyamatosan valósul meg, hiszen már a részeredmények is érdeklődésre tarthatnak számot az intézményen belül és kívül is.
Az eredmények terjesztésére készített konkrét terv a pályázat része, de természetesen módosítható a projekt előrehaladásának fényében. Bármilyen, az eredeti tervhez képest történt módosítást be kell mutatni a benyújtandó záróbeszámolóban.

EPRP (Erasmus+ Project Results Platform) Az Európai Bizottság megvalósult projekteredményeket bemutató platformja, részletes szűrési feltételekkel: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
A felület használható projekteredmények megosztására, disszeminációra, láthatóságra, inspirációk gyűjtésére, mások motiválására, információszerzésre, tájékozódásra, valamint partnerkeresésre is.

Támogatott projekt esetén a rendszer a szerződéskötést követően automatikus e-mailt küld arról, hogy a projekt bekerült az adatbázisba. Az üzenet ezen kívül tartalmazza a belépéshez szükséges összes információt.

A projekt zárásakor egy újabb automatikus üzenetet küld a rendszer, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy a projekt eredményei feltölthetők a felületre, melynek köszönhetően a NI jóváhagyását követően láthatóvá válnak mindenki számára.

A monitoring látogatást a projekt futamideje alatt bármikor, nem feltétlenül csak egy projekthez kapcsolódóan tehet a Nemzeti Iroda. A látogatás célja a Kedvezményezettel történő személyes találkozás, a projekt szervezésének, megvalósításának átfogó tanulmányozása, jó példák megismerése, az intézménynél futó projekt(ek) minőségének, hatékonyságának és hatásának feltérképezése.

Érdemes figyelemmel kísérni a Tempus Közalapítvány honlapját, ahol sok hasznos dokumentum elérhető, mely segítségükre lehet a projekt teljes időszakában.

Ilyen például a Projektmenedzsment kézikönyv.
http://www.tpf.hu/palyazatok/534/tamogatott-palyazoknak - Aktuális év mobilitási projektek

A támogatást az TKA euróban ítélte meg, így az átutalás is euróban történik. A projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a támogatás fogadására (elkülönített) deviza- vagy forintszámla nyitását javasoljuk, mert ez átláthatóbbá teszi a támogatás utalását és a projekt pénzügyi helyzetét.
A projekt volumenétől függően (támogatási összeg nagysága, résztvevők száma) és a forint/euró árfolyamváltozásait figyelembe véve érdemes mérlegelni, hogy a devizaszámla számlavezetési költségei mennyire terhelik meg az intézményt, és inkább forint- vagy inkább devizaszámla nyitása tűnik célszerűbbnek.

A mindkét fél által aláírt szerződés egy példányának a kedvezményezett intézmény részére történő visszaküldésétől számított kb. 1,5-2 héten belül jelenik meg a támogatás első részlete a Kedvezményezett számláján.

A megítélt támogatás költségtételeinek döntő többsége (szervezési költség, utazási és egyéni költség, kurzusdíj költsége) egységköltség-alapú átalánytámogatás formájában történik.
A kedvezményezettnek nem kell igazolnia a költségek kifizetését, de azt igen, hogy a támogatott tevékenység megvalósult annyi egységben, amennyire támogatást nyert.

Ténylegesen felmerűlő költségek az alább esetekben lehet releváns:
Speciális igényű résztvevők támogatása: fogyatékkal élő személyek projektben való részvételéhez elengedhetetlenül szükséges költségek, amelyek az adható egységköltség alapú támogatáson felül jelentkeznek.
Rendkívüli költségekre adott támogatás a legtávolabbi és a tengeren túli országokba / területekre utazó résztvevők magas utazási költségei esetében.

A felhasználás szükségességét indokolni kell, és számlákkal alá kell tudni támasztani.

A szervezési támogatás minden olyan költségre felhasználható, ami szorosan kapcsolódik a projekt megvalósításához.

Az egyéni támogatásból kell fedezni a kiutazók szállását, étkezését, helyi közlekedését, biztosítását, kulturális tevékenységét és a külföldi tartózkodással összefüggő egyéb költségeit.

Van lehetőség a célország megváltoztatására. Ezzel kapcsolatban érdemes számolni azzal, hogy a szerződésben szereplő összeg akkor sem növelhető, ha a mobilitást egy magasabb megélhetési rátájú országban valósítják meg.

Amennyiben ez a ráta alacsonyabb, abban az esetben a Nemzeti Iroda a beszámolóban bemutatott, ténylegesen megvalósult mobilitások alapján számolja majd ki a támogatás végső összegét.

A Támogatási szerződés Különös feltételek I.4.4 pontjának értelmében a pénzügyi beszámolóban feltüntetett összegeket euróban kell megadni. 

Az Európai Bizottság által abban a hónapban meghatározott és honlapján közzétett havi árfolyamon kell átszámítania, amelyen a Kedvezményezett bankszámláján az első előfinanszírozási összeget jóváírták.

Az adott napi árfolyamot az alábbi honlapon találja meg:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

A helyszíni ellenőrzés a projekt futamideje alatt valósul meg, célja a projekt tartalmi és pénzügyi szabályosságának vizsgálata. Ennek során a Nemzeti Iroda képviselői a megvalósítást vetik össze a szabályokkal, az elfogadott pályázattal, az előírt kritériumokkal. 

A tételes ellenőrzésre a projekt befejezése után kerülhet sor: célja a szabályos felhasználás vizsgálata, mely során a TKA bekéri a projekthez kapcsolódó dokumentumokat, és egybeveti azokat a benyújtott pénzügyi beszámolóval.

Az Iroda a véletlenszerűen kiválasztott projektek koordinátorait a beszámoló beérkezési határideje előtt maximum 2 héttel, de legkésőbb a beszámoló beérkezése után közvetlenül (a beszámoló formai ellenőrzése után) kiértesíti a tételes ellenőrzésről. A tételes ellenőrzés bejelentése/egyeztetése írásban (ajánlott levélben) történik. A levél bemutatja az ellenőrzés célját, egyezteti a technikai részleteit, felsorolja a szükséges dokumentumok, anyagok listáját, amelyeket a támogatottnak be kell küldeni.

A projekt költségeit igazoló számlákat és egyéb bizonylatokat meg kell őrizni a projekt lezárultát követő 3 éven (60 ezer euró feletti támogatási összeg esetén 5 éven) keresztül, mert egy esetleges ellenőrzés esetén be kell tudni mutatni ezeket a Támogatási szerződés által erre feljogosított szerveknek (TKA, Európai Bizottság, Európai Számvevőszék).

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseket tartalmaz a mobilitási programok keretében magánszemélyek számára folyósított támogatás vonatkozásában. A pontos szabályozást a törvény 7. § (1) bekezdés, valamint az I. melléklet 4.7.c) pontja tartalmazza. A rendelkezés célja, hogy a mobilitási programokban részt vevő magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás adómentessé tételével elősegítse, hogy a támogatás minél nagyobb része ténylegesen felhasználható legyen a projekt céljára.

Kérjük, hogy a jogszabályi rendelkezés konkrét helyi alkalmazhatóságának kérdéséről, lehetőségeiről konzultáljanak a projekt pénzügyeivel foglalkozó kollégájukkal, szükség esetén pedig kérjék a NAV állásfoglalását.

A mentességi rendelkezés alkalmazásának megkönnyítése érdekében az érintett jogszabályi helyre való hivatkozás a Támogatási szerződésbe.

A záróbeszámoló pénzügyi és tartalmi bírálata után a felhasznált és elszámolható összeg függvényében a támogatás maradék 20%-a is átutalásra kerül Kedvezményezett bankszámlájára. 

A Stratégiai partnerség pályázatok két altípusa közül a Vegyes intézményi összetételű stratégiai partnerségek pályázattípusban pályázhatnak bármely olyan köz- és magánintézmények, melyek aktívak az oktatás, a képzés vagy a munkaerőpiac területén. Fontos kritérium, hogy a pályázó szervezeteknek jogi személyiséggel kell rendelkezniük, és a pályázat tartalmának kapcsolódnia kell valamely horizontális - és/vagy a köznevelési szektorban meghatározott szektor specifikus prioritáshoz.

A vegyes intézményi összetételű stratégiai partnerségek egy speciális fajtája a Regionális stratégiai partnerségek pályázattípus, amelynek keretein belül települési önkormányzatok, a Klebelsberg Központ, tankerületi központok, szakképzési centrumok, egyházi és magánfenntartók, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és az országos és helyi Nemzetiségi Önkormányzatok pályázhatnak.

Stratégiai partnerség pályázatok esetében egyedül a koordinátor intézmény nyújt be pályázatot a székhelye szerinti nemzeti irodához a teljes partnerség nevében. A benyújtott pályázatnak azonban közös anyagnak kell lennie, tükröznie kell az összes partner álláspontját, feladatköreit és tapasztalatát. A partnerség összetételének a pályázat tartalmi elemeivel összhangban kell lennie, ez is vizsgálati szempont a pályázat elbírálásánál. 

A beadható pályázatok száma nincs korlátozva, azonban pályázáskor fontos figyelni a kettős finanszírozás esetének elkerülésére, valamint arra, hogy csak annyi pályázatot nyújtsanak be, amennyit magas minőségben valóban meg is tudnak valósítani. Alapvető fontosságú mind a pénzügyi mind pedig a humánerőforrás kapacitás mérlegelése. 

Igen, minden olyan intézménynek regisztrálnia kell, amelyik a pályázatban partnerként megjelenik.

Nem, ez a pályázattípus megszűnt. Partnerkeresésben és partnerség kiépítésében segítséget nyújthatnak – többek között – a nemzeti irodák által szervezett partnerkereső szemináriumok, az eTwinning és egyéb online felületek. További információt a partnerkeresés lehetőségeiről a honlap megfelelő oldalán találnak. 

Az eTwinning felület regisztrációt követően igénybe vehető partnerkeresésre abban az esetben is, ha valaki még nem rendelkezik kész projektötlettel. A felületet csak köznevelés intézmények használhatják. A partnerkeresés lépéseinek leírása a felületen található.

Igen, a felsorolt témák lehetséges témái egy projektnek, azonban a pályázat sikerességének feltétele, hogy azok valós, a köznevelés területén érzékelt problémából induljanak ki, kapcsolódjanak az Európai Bizottság által, az oktatás-képzés területén meghatározott prioritásokhoz. Amennyiben a pályázat egyik prioritáshoz sem kapcsolódik, akkor a benyújtott anyag értékelése a „relevancia” területen gyenge értékelést kap, ezért a pályázat elutasított lesz.

A pályázattípus céljainak, prioritásainak listáját, részletes kifejtését megtalálják az Erasmus+ pályázati útmutató 105-109. oldalán angolul, illetve Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek esetén a pályázati kalauzban, Iskolai, óvodai partnerségek esetén pedig az Iskolai, óvodai partnerségek pályázati kalauz 15. oldalán magyarul összefoglalva. A prioritásokhoz tartozó háttérszakirodalmat a Tartalmi bírálati útmutató szakértők részére című dokumentum tartalmazza (56-62. oldal).

Igen, amennyiben adott ország tagja az Erasmus+ programnak. Természetesen az együttműködés nyelve is lehet magyar. 

A pályázati anyagot mindenképpen azon a munkanyelven írják meg, amin később együtt szeretnének dolgozni a partnerekkel. Mindez azért fontos, hogy a benyújtott anyag tartalmát minden partner pontosan értse.

Az Erasmus+ programban egyedül a hosszú távú diák mobilitásnál határozta meg a Bizottság, hogy a mobilitásban minimum 14 éves gyerekek vehetnek részt. Ugyanakkor néhány partnerországban előfordulhat, hogy vannak törvényi szabályozások, erről érdemes az adott országban előre információt szerezni.

Kizárólag speciális igényű diákok kísérőjeként, amennyiben elengedhetetlen a gyermek utazásához. Ennek szükségességét a pályázati űrlap releváns, 'Special needs' (Speciális igénnyel összefüggő támogatás) pontjában kell indokolni, valamint a gyermek és a szülő utazásához és megélhetéséhez nélkülözhetetlen támogatást igényelni.    

Nem kell csere alapon működnie, de természetesen szerencsés, ha csere valósul meg.

A stratégiai partnerségek keretében 12-36 hónapos projektekre lehet pályázni, melyeknek egy eleme lehet a beágyazott tanulási tevékenység, amely nyári tábor formájában valósul meg, és szoros összhangban áll a kitűzött célokkal. Tehát kizárólagosan nyári táborok megvalósítására nem lehet pályázni.

Nem kötelező, ugyanakkor mindkét pályázatot az intézményi igényekből kiindulva kell kidolgozniuk, így amennyiben a célok és az elérni kívánt eredmények között átfedés vagy kapcsolat van, akkor - a lehetőségekhez képest - érdemes összehangolni a két pályázat tartalmát.

Igen. Az Erasmus+ Stratégiai partnerség pályázatokban nem kötelező mobilitási tevékenységet végezni.

Nincs felső határa az egy partnerségben részt vevő intézmények számának. Ugyanakkor maximum 10 intézmény (1 koordinátor és 9 partner) részvétele után igényelhető támogatás a projektmenedzsment és megvalósítás kategórián belül. Érdemes továbbá figyelembe venni a hatékony, szoros és rendszeres együttműködés lehetőségeit és akadályait a nagyobb partnerségekben. 

Iskolai, óvodai partnerségek esetén a partnerségben részt vevő intézmények száma minimum 2 lehet, de nem haladhatja meg a 6 intézményt, és minimum 2 programország egy-egy köznevelési intézményének kell együttműködnie. Iskolai, óvodai partnerségek esetén nincs meghatározva a mobilitások maximális száma.

A program nem vár el önrészt az intézményektől, kivéve a rendkívüli költségek igénylése esetén, ahol a pályázati feltételek 25 százalék önrész fedezését írják elő. Ezen kívül saját költségként felmerülő tétel lehet az ún. tengeren túli területekre történő (Overseas Countries and Territories) utazáshoz kapcsolódó rendkívüli költségek, melyek esetén az utazás költségének 80 százalékát támogatja a program indoklás alapján. Amennyiben nem igényelnek támogatást a pályázatukban rendkívüli költség címén, abban az esetben is kérjük, vegyék figyelembe a projekt költségvetésének tervezésekor, hogy a támogatás a projekt költségeihez való hozzájárulás, és nem feltétlenül fedezi a projekttel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. 

A Vegyes intézményi összetételű stratégiai partnerség projektek konzorciumi formában valósulnak meg, ami azt jelenti, hogy a partnerség egészének megítélt támogatást a koordinátor intézmény kapja meg, és az ő feladata a partnereknek járó támogatás továbbítása. Ez alól egyetlen kivételt az Iskolai, óvodai partnerségek pályázati forma jelent, melyben a partnerség minden intézménye a saját nemzeti irodáján keresztül jut a neki megítélt támogatáshoz.

A pályázatban meghatározott tevékenységektől és a hozzájuk rendelhető támogatási tételektől függ a projekt teljes támogatási összege. Ezekről részletesen az Erasmus+ Programme Guide 119-126. oldalán, illetve Köznevelési stratégiai partnerségek esetén a Köznevelési Pályázati Kalauz 42-52. oldalán, Iskolai, óvodai partnerségek esetén pedig az Iskolai, óvodai partnerségek pályázati kalauz 27-31. oldalán olvashat.

Európai Fejlesztési Tervet csak az egyéni mobilitási (KA1) pályázattípuson belül pályázó intézményeknek kell írniuk mobilitási projektjeik megvalósításához.

A partnerség közös pályázatát a koordinátor intézmény nyújtja be a teljes partnerség nevében a saját nemzeti irodájához. A nemzeti iroda munkatársai és felkért szakértők végzik a pályázat formai és tartalmi bírálatát.

Alapvetően a pályázó szervezetek saját maguknak határozzák meg – és a pályázati űrlap különböző, releváns részein jelölik – azokat a mennyiségi és minőségi indikátorokat, amelyek segítségével egy-egy tevékenység, szellemi termék megvalósulása objektíven mérhetővé és egyben értékelhetővé válik a projekt során. A projektben kitűzött célok mérési és értékelési eszközei ezek, a projektmegvalósulást segítik és követik. A nemzeti iroda nem határoz meg indikátorokat a projektek megvalósításával kapcsolatosan. 

Igen, az egyetlen kikötés az, hogy ezeken a napokon is a projekt megvalósításán kell dolgozniuk.

Ezt nehéz megmondani, függ a beérkezett pályázatok számától, azok tartalmi értékelésétől, az igényelt támogatások összegétől, a külön pályázattípusok részére elkülönített támogatási keretek mértékétől. Az esélyek megállapítását ráadásul tovább nehezíti, hogy a pályázati keret felosztása is évről-évre máshogy történt. 

A kísérők utazására és megélhetésére átalány összegű támogatást lehet igényelni, kivéve a speciális igényű résztvevők kísérői esetében, ahol az elszámolást tekintve tényleges költségalapú támogatást lehet igényelni. A kísérők számát mindig alaposan kell indokolni a pályázatban.

Nem. Az innovációt támogató (szellemi termék előállítását célzó) pályázatokra és a jó gyakorlatok cseréjét támogató pályázatokra is külön-külön pályázati keret összeg van elkülönítve a megítélt támogatási keretből. A finanszírozás a beérkezett pályázatok számától és azok tartalmi értékelésétől függ. Tehát nem jelent előnyt a szellemi termék kidolgozása a jó gyakorlatok cseréjét célzó projektekkel szemben, hiszen két külön pályázati forma támogatja a szellemi terméket kidolgozó és a jó gyakorlatok cseréjét támogató projekteket.  

Egy projekt szellemi terméke olyan fajsúlyos, nemzeti vagy európai szinten újszerű tartalom, melyet a projekt során dolgoznak ki, vagy egy létező jó gyakorlat nemzeti igényekhez igazodó adaptálásával kerül kialakításra az adott gazdasági és oktatási szektorhoz/szektorokhoz kapcsolódóan. Az innovatív tartalom lehet oktatási eszköz, eszközrendszer, módszertan, értékelési és ellenőrzési eszköz, eszköztár stb; lehet olyan, már létező – igazoltan fenntartható - jó gyakorlat, amely a partnerség egyes országaiban innovációnak tekintendő. Arról, hogy a programban mi tekinthető szellemi terméknek, a 2017-es Pályázati Pavilon őszi számában találnak egy, a szakértők együttműködésével összeállított összefoglalót.

Stratégiai partnerség keretében kizárólag a teljes partnerség kaphat támogatást. 

Nem, ilyen korlátozás nincs.

A távolsági sáv meghatározása a következő módon történik: az Európai Bizottság Erasmus+ honlapján található kalkulátorba be kell írni a kiinduló állomás és a célállomás település nevét, majd a kiszámít (calculate) gombra kattintva az alkalmazás megadja a GPS koordináták alapján kalkulált légvonal távolságot (km-ben). A kalkulátor által megadott távolsághoz tartozó átalányösszeg az oda-vissza utazásra vonatkozik, így a kapott km-t nem szabad kétszeresen számítani.

Mivel az Erasmus+ programban 2014 és 2020 között az intézményeket csak egyszer kell regisztrálni, és a regisztráció során kapott OID kódot kell mindegyik pályázatnál használni, ezért először mindenképp ellenőrizze a regisztrációs felület kereső funkciója segítségével, az intézmény nevének megadásával, hogy intézménye rendelkezik-e már OID kóddal. Azoknak a szervezeteknek, amelyek már vettek részt Erasmus+ programban és már rendelkeztek PIC számmal, a rendszer automatikusan létrehozott egy OID azonosítót. Ez a regisztrációs felületen már megtalálható; javasolt rákeresni az adott szervezet PIC számára a részletes keresés (advanced search) opcióval.

Az intézményt csak akkor regisztrálja, ha a keresés eredménytelen. A regisztrációt a honlapunkról elérhető útmutató, illetve a regisztráció során feltöltendő dokumentumokat összegző táblázat segíti.

Vegy intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek esetében: útmutatóregisztráció során feltöltendő dokumentumok
Iskolai, óvodai partnerségek esetében: útmutatóregisztráció során feltöltendő dokumentumok

A pályázat benyújtásakor a programszabályok szerint meghatározott támogatási összegeket lehet igényelni adott tevékenységekhez. A pályázat értékelése során a szakértők mérlegelik, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységek indokoltak-e, és a tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatási igény jogos-e.  A pályázati összegek folyósításáról a projektmenedzsment kézikönyv  nyújt bővebb információt a Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek pályázattípus és az Iskolai, óvodai partnerségek pályázattípus esetében is. 

Igen, a támogatási összegek viszonylag szabadon átcsoportosíthatóak. Ha megtakarítás keletkezik valamely átalánykategóriában (amilyen a Projektmenedzsment és megvalósítás is), ezt a megtakarítást fel lehet használni más kategóriák átalányköltségének kiegészítésére, több mobilitás megvalósítására, stb. Az ilyen típusú megtakarítás felhasználásának feltétele, hogy a pályázatban vállalt tevékenységek maradéktalanul és a megfelelő színvonalon megvalósuljanak, és arról a záró beszámolóban a projekt koordinátora igazolt módon beszámoljon. A megtakarítás nem átcsoportosítás, a megtakarított összeget szabadon a projekt céljaira lehet fordítani.

Átcsoportosítás esetén 20 százalékot lehet szerződésmódosítás nélkül átcsoportosítani, melyet indokolni és előzetesen jelezni kell a Nemzeti Iroda felé. Olyan kategóriába nem lehet átcsoportosítani, ahova eredetileg sem volt támogatás ítélve, vagy csökkentve lett a támogatás összege, illetve projektmenedzsmentre és rendkívüli költségekre nem lehet átcsoportosítani. 

Ez a költségtétel tartalmazza a szervezéssel, partnerek közötti kommunikációval kapcsolatos költségeken túl a kisléptékű projektek eredményeit (pl. jó gyakorlatok füzete) és az eredmények terjesztésével kapcsolatos költségeket is (pl. szórólap, honlap).

Nem. Az egységköltségeken belül az adott tétel tartalmához igazítva szabadon használható fel a támogatási összeg a támogatott projekt keretében.

A 2017-es pályázati körtől kezdődően a projektbe ágyazott oktatási, képzési, tanulási célú tevékenységek (mobilitás) esetén 10 km-nél távolabbi helyszínre is van már lehetőségük utazási hozzájárulást igényelni a megélhetési támogatás mellett.

Az intézményeknek kizárólag a rendkívüli költségek és a speciális támogatás felhasználását kell számlákkal igazolniuk a Közalapítvány felé.  A többi felmerülő költség átalány alapú és nem számlák alapján történik a költségek jóváhagyása. A kifizetés megtörténtének igazolása miatt azonban fontos megőrizni a kifizetésekhez kapcsolódó számlákat. A nyertes projektek részletes útmutatót kapnak az elszámolás pontos szabályaival kapcsolatban. 

Igen. A fuvarozó cég munkatársának napi díja ugyanolyan utazási költségnek tekinthető, mint például a vonat-, repülőjegyek költségei. Ugyanakkor a sofőr nem munkatársa az intézménynek, ezért az ő utazása nem számít mobilitásnak.

Utolsó módosítás: 2022.11.10.