Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK 

(Capacity Building in the Field of Higher Education)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

 

Fontos változások a 2019-es felhíváshoz képest:

 

1. A pályázattípus célja

A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, hozzáférhetőségét és nemzetköziesítését, hozzájárulva ez által az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez. 

Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyeket elsősorban a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, illetve az üzleti szférával való kapcsolatok építését, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:

A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban.

Kivétel: Líbia, Szíria (3. régió) és az Orosz Föderáció (4. régió) területén lévő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot, a projektekben csak partnerként vehetnek részt.

További részt vevő szervezetek:

A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:

A teljes jogú partnereken (full partners) kívül társult tagok (associated partners) is bevonhatók a projektekbe.

A programországokban bejegyzett felsőoktatási intézményeknek ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ezek listája itt ellenőrizhető.

A konzorcium összetételére vonatkozó további szabályokat és a részleteket az Erasmus+ programútmutató tartalmazza.

 

3. A programban részt vevő országok

A) Programországok

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből. További információkat itt találnak a témáról.

Nem EU-tag programországok

Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

B) Partnerországok

Ebben a pályázatban az Erasmus+ partnerországok csaknem mindegyike részt vehet. Kivételt képez az 5. régió (Andorra, Monaco, San Marino, Svájc, Vatikán), a 12. régió (Bahrein, Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Kuvait, Oman, Szaúd-Arábia), valamint a 13. régió (Egyéb iparosodott országok: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Brunei, Hongkong, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Makaó, Szingapúr, Tajvan, Új-Zéland).

A partnerországok és a régiók felsorolása az Erasmus+ programútmutató 22-24. oldalán található.

 

4. Támogatható tevékenységek

A következő kategóriákban lehet pályázni:

A) Közös projektek (Joint Projects; a lista nem teljes): elsősorban közvetlenül a partnerországok intézményeit célozzák.

B) Strukturális projektek (Structural Projects): a felsőoktatási rendszerekre fejtik ki a hatásukat, akár nemzeti, akár regionális szinten.

Konkrétabban: kutatások, felmérések megvalósítása; szemináriumok, konferenciák, tréningek, kampányok szervezése.

A partnerországok körétől függően az alábbi módon lehet a projekteket megvalósítani:

 

5. Prioritások

Az Európai Bizottság mindegyik pályázattípussal kapcsolatban prioritásokat jelöl meg. Az ezeknek való megfelelés a pályázat támogathatóságának feltétele.

A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapján elérhető (a Guidelines menüpontra kattintva).

 

6. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek

Az Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek pénzügyi támogatása az egységköltséghez való hozzájárulást és tényleges költségeket kombináló becsült költségvetésen alapul.

A „támogatás” kifejezés alatt a program keretében igényelhető összeg, tehát az Európai Uniónak a projekt megvalósításához való pénzügyi hozzájárulása értendő, ami nem tévesztendő össze a projekt teljes költségével, mivel ez utóbbi a partnerintézmények és külső érintett szereplők általi társfinanszírozást is tartalmazza. A konzorciumi partnerek által tervezett társfinanszírozással (önrésszel) már a tervezési fázisban is kalkulálni kell.

Közös és strukturális projektek uniós támogatásának minimális összege : 500 000 EUR

Közös és strukturális projektek uniós támogatásának maximális összege: 1 000 000 EUR

 

7. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani.

o   A projekt részletes bemutatása (közös projektek, strukturális projektek

o   Költségvetési táblák 

o   „Declaration of Honour”: a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata és meghatalmazás a partnerektől (Mandate)

Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

 

8. Pályázati határidő

2020. február 5., 17:00 óra (brüsszeli idő szerint) 

 

9. Linkek

 

Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.

 

Utolsó módosítás: 2022.11.11.