Az Európa a polgárokért program is elérkezett a 7 éves pályázati és költségvetési időszakának feléhez, így az Európai Bizottság megbízásából készült egy értékelés a 2014 és 2016 közötti időszak eredményeiről.

Elkészült az Európa a polgárokért program (2014-2020) félidős értékelése

Az Európa a polgárokért program célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. Összesen 4 pályázattípusban lehet projektet megvalósítani; a program európai emlékezet, testvérvárosi találkozók, városok hálózatai és civil társadalmi projektek megvalósítását támogatja.

Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása szerint az Európa a polgárokért program releváns, az Európai Uniót foglalkoztató aktuális kérdésekre, problémákra és kihívásokra reflektál. Szükség van arra, hogy az itt élő polgárok jobban megismerjék az EU működését, történelmét, sokszínűségét, és lehetőséget kapjanak az Uniót érintő kérdések konstruktív megvitatására; a program ezekre ad lehetőséget.

Kiemelkedően magas a benyújtott pályázatok száma, folyamatos a túljelentkezés. Magyarország évek óta a legaktívabb pályázók között szerepel Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia mellett. A nagyszámú pályázat és a rendelkezésre álló, a pályázatok támogatására szánt pénzügyi keret összege miatt azonban előfordul, hogy több, egyébként jó minőségű pályázatot nem tudnak támogatni a program keretében. Szükség lenne ezért a pályázati keret növelésére az elemzés szerint.

A program egyik nagy erőssége, hogy nagyon sok európai polgárnak nyújt lehetőséget a projektekben való közvetlen részvételre. Fontos azonban, hogy sokkal jobban megvalósuljon az ún. „földrajzi kiegyenlítettség”, vagyis ne csak néhány ország domináljon a sikeres pályázatoknál.

Az elemzés további megállapításai alapján érdemes lenne újradefiniálni a testvérvárosi találkozók fogalmát, hogy ez a pályázati kategória még hatékonyabban tudjon hozzájárulni a program céljaihoz. Fontos lenne, hogy növekedjen a testvérvárosi találkozók hatékonysága, és hosszabb távon fenntartható projektek szülessenek.

Az elemzés szorgalmazza a pályázati kiválasztás folyamatának még átláthatóbbá tételét is, valamint azt, hogy a pályázók átfogóbb és részletesebb visszajelzést kapjanak benyújtott pályázatuk eredményéről.

Az értékelés konklúziója szerint az Európa a polgárokért céljait tekintve egy fontos programja az Európai Uniónak, ezért fontos, hogy a 2020 utáni időszakban is folytatódjon, megtartva a jelenlegi általános és speciális prioritásait, megemelve a program költségvetését, és felhasználva a félidős értékelés megállapításait.

Az elemzés angol nyelven itt található.

Utolsó módosítás: 2018.03.22.