Tanulj bringázni a suliban!

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, sport | Budapest | Vuelta Sportegyesület

Érintett tantárgy(ak): testnevelés és sport
Címkék: Mozgásos készségek

Safe4Cycle – BringaAkadémia európai módra

Bizonyára sokakhoz eljutott a közelmúltban a médiából az az örömteli hír, hogy 2018 őszén 200 ezer közlekedésre nevelést segítő kiadvány került az ország negyedik-ötödikes diákjaihoz. Azt talán kevesebben tudják, hogy ennek a kiadványnak az alapjául a Vuelta Sportegyesület koordinációjában, négy ország együttműködésével megvalósuló Erasmus+ köznevelési projekt során kidolgozott BringaAkadémia munkafüzet és oktatói kézikönyv szolgált. A Safe4Cylce projektről Szűcs Dóra projektkoordinátorral beszélgettünk.

A Vuelta Sportiroda második évtizede foglalkozik kerékpáros ügyekkel, a kerékpáros közlekedés fejlesztésével Magyarországon. Milyen nemzetközi szervezetek csatlakoztak a partnerséghez?

2015 tavaszán egy hasonló témában szervezett konferenciánk kapcsán keresett meg minket egy erdélyi magyar civil szervezet, a Marosszéki Közösségi Alapítvány, akik szűkebb hazájukban nagy erőkkel viszik előre – több civil ügy mellett – elsősorban a kerékpáros közlekedés témáját. Náluk különösen nagy lemaradás van ezen a területen, szerették volna a mi példánkat követni, mi pedig szerettük volna a nálunk már működő szakmai tudást továbbvinni és tökéletesíteni. Ebből a közös lendületből született meg a Safe4Cycle projektünk alappillére. Osztrák partnerünk, az EasyDrivers Mobile Radfahrschule szintén kerékpáros közlekedésbiztonsági oktatással foglalkozó szervezet, akiknek nem csak gyermekek részére kidolgozott, hanem többféle kategóriában, többféle igényhez (a legkisebbektől egészen a szenior korosztályig)igazodó oktatási programjuk van.

Hogy kerek legyen a történet, negyedik partnerként felkértük az Európában a kerékpározás „bölcsőjének” tartott Hollandia közlekedéstudományban vezető intézetét, a Mobycon-t, hogy szakmai tanácsadóként vegyen részt az európai kezdeményezésben.

 Mire a legbüszkébbek a két év eredményei közül?

A Safe4Cycle leginkább kézzelfogható eredménye, amire a legbüszkébbek is vagyunk , az a két kiadványunk: a BringaAkadémia munkafüzet és a BringaAkadémia oktatói kézikönyv. Régóta szerettük volna elérni, hogy legyen egy olyan kiadvány Magyarországon, ami a legfontosabb kerékpáros közlekedési ismereteket tartalmazza gyerekbarát, mégis informatív módon: sok színes képpel, kevés szöveggel. A grafikák magalkotásánál fontos szempont volt, hogy olyan közlekedési jelzőtáblákat, útburkolati jeleket jelenítsünk meg, amikkel az utcán is találkozhatnak a gyerekek – számos kiadványt lehet ugyanis beszerezni a könyvesboltokban, azonban ha belelapozunk ezekbe, általában egy osztrák vagy német rendőr néz velünk szembe a rajzokról, természetesen az adott országnak megfelelő környezettel illusztrálva. A BringaAkadémia oktatói kézikönyvet az elmúlt két évben mintegy ötszázan vehették át tőlünk: egyrészt az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága megbízásából 200 rendőr, polgárőr vett részt egynapos BringaAkadémia tréningen, másrészt 2018 tavaszán a Bringásvándor pedagógus-továbbképzéseken is 270 pedagógushoz jutott el a kiadvány. Aki tehát részt vesz bármilyen BringaAkadémia képzésen, biztosan hozzájut az oktatói kézikönyvhöz. A BringaAkadémia munkafüzetet például Szombathelyen, Karcagon, Bükkszentkereszten már az összes iskolában rendszeresen használják.

Az elkészült kiadványok a mögöttes elméleti és gyakorlati képzéssel kiegészítve alkotnak komplex tudásanyagot, a kiadványok csupán segédanyagként szolgálnak a későbbi oktatáshoz, tanuláshoz.

De az iskolai keretektől elrugaszkodva létrehoztunk egy bárki számára hozzáférhető online interaktív felületet is, ahol a gyerekek, akár szüleikkel közösen, biztonságos környezetben tesztelhetik elméleti tudásukat mielőtt kimennének a forgalomba. Ez a játékos formában kialakított kis videó olyan alap döntési helyzeteket állít a gyermekek elé, amellyel a forgalomban közlekedve naponta találkozhatnak. A videó magyar, román, német és angol nyelven érhető el a projektünk honlapján. 

Jelenleg hol tart Magyarország a kerékpáros oktatás, illetve kerékpáros közlekedés terén a többi partnerországhoz képest?

A földrajzi helyzet, a kerékpáros infrastruktúra fejlettsége, a kerékpáros közlekedés elismertsége, beágyazottsága mind-mind jó indikátorai annak is, hogy az iskolai kerékpáros oktatás milyen szintet, hány gyermeket ér el egy-egy országban. Romániáról sokat elmond, hogy a helyi KRESZ szerint 14 éves kor alatt közutakon, az úttesten tilos kerékpározni, ugyanakkor egy Marosvásárhely méretű városban mindösszesen pár száz méternyi kerékpárutat találunk. Ezzel szemben Ausztriában az általános iskola 4. évfolyamán a gyerekeknek egy vizsga keretében kell számot adniuk (elméleti) kerékpáros közlekedési ismereteikről, és 12 éves koruk alatt csak akkor mehetnek ki önállóan, felnőtt kísérete nélkül a közutakra, ha egy gyakorlati vizsgát is sikerrel teljesítenek. Ez utóbbi nem kötelező, de a gyerekek többsége igyekszik megszerezni a „kerékpáros jogosítványt”.

Az utazásaink során kicsit bepillanthattunk a jövőbe: Hollandiában részt vettünk olyan foglalkozáson, ahol az egyik téma a kerékpározás közbeni mobilhasználat volt, mivel ez jelenti az egyik legfontosabb baleseti okot a kerékpárosok körében. (Emiatt 2018 szeptemberében döntöttek a telefonhasználat tiltásáról.) Ezzel a kérdéskörrel előbb-utóbb biztosan nekünk is foglalkoznunk kell. A másik példa az osztrák partnerünktől származik, aki – ha nem is gyerekeknek elsősorban, de – e-bike oktatással is foglalkozik. Nálunk még kevesen használnak e-bike-ot, de semmi kétségünk nem lehet afelől, hogy előbb-utóbb Magyarországon is elterjednek az elektromos rásegítéssel üzemelő kerékpárok, amik egészen másképp tudnak mozogni, mint az elektromos motor nélküli bringák.
Magyarország – mint annyi más területen – kelet és nyugat között félúton lavírozik a kerékpáros oktatás területén is: az általános iskolák 3-4. és 5-6. évfolyamán a választható tantárgyak között szerepel a BringaAkadémia is. Ugyanakkor sokszor azt tapasztaljuk, hogy nemhogy heti egy tanórát nem tudnak a (kerékpáros) közlekedési ismeretek átadására fordítani az iskolákban, hanem sokszor a Nemzeti alaptantervben elvileg szereplő évi átlag 3 tanórát sem.

Talán idén teszünk egy nagy lépést előre: a BringaAkadémia munkafüzet gyalogos ismeretekkel való bővítésével megszületett a Közlekedő kisokos című kiadvány, amely 2018 őszén elvileg minden 4. és 5. évfolyamos tanulóhoz eljut, összesen 200.000 példányban. Ez nagy segítség lehet a pedagógusoknak a kötelező óraszám megfelelő tartalommal való kitöltéséhez. 

Ez óriási eredmény, gratulálunk hozzá! Most, pedig nincs más hátra, mint hogy elmondjuk az olvasóknak, hogy hol lehet a projekt eredményeit megtekinteni!

A Safe4Cycle projektben született tananyagot Magyarországon a BringaAkadémia program keretében hasznosítjuk a továbbiakban. Az érdeklődők (nem csak pedagógusok) részére 30 órás akkreditált továbbképzéseket szervezünk, melyek legalább 8 fő jelentkezése esetén indulnak, bárhol az országban, ahol erre igény van. A jelenléti típusú képzés során az összes olyan elméleti és gyakorlati ismeret terítékre kerül, ami szükséges az általános iskoláskorú gyermekek biztonságos és magabiztos kerékpáros közlekedésre neveléséhez. Az iskolai oktatást segíti a BringaAkadémia munkafüzet, illetve BringaAkadémia oktatói kézikönyv, amelyet minden, a továbbképzésen részt vevő mentor megkap.

A projektről a http://www.safe4cycle.com oldalon, a továbbképzésekről pedig a www.bringaakademia.hu oldalon találhatnak további információt, illetve az info@bringaakademia.hu címen Abelovszky Tamás programvezetőt kereshetik az érdeklődők.

PROJEKT CÍME: Safe4Cycle
KOORDINÁTOR: Vuelta Sportegyesület
TEVÉKENYSÉG TÍPUS: KA2 - Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek
PARTNEREK: Marosszéki Közösségi Alapítvány, Románia, EasyDrivers Mobile Radfahrschule, Ausztria Mobycon, Hollandia

Az interjút készítette:
FINTÁNÉ HIDY RÉKA
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda