Európai Nyelvi Díj - Tanárjelölt, diák, mentor - mindenki új perspektívát kap

2019 | Felsőoktatás | nyelvtudás | Heves | Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvpedagógia Műhely

Érintett tantárgy(ak): nyelvoktatás

Európai Nyelvi Díjat1 kapott az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézet Nyelvi Műhelye. A jelenleg 12 középiskolában működő projektalapú nyelvi program egyszerre hat inspiráló módon a középiskolai angol nyelvtanításra és a tanárképzésre, valamint a középiskolai mentortanárok szakmódszertani eszközkészletére. A program sajátosságairól, összetettségéről és eredményeiről Majorosné Kovács Györgyi szakmai vezetővel beszélgettünk.

Díjazott projekt: Discover Your English Voice – Hallasd a hangod angolul! 

Hogyan született meg a nyelvi program?

A „Nyelvtanulással a boldogulásért” EFOP pályázat nyújtja a hátteret, de már hosszú ideje gondolkoztunk új idegennyelv-oktatási formán. A programunk keretében angol szakos egyetemi hallgatók tanórán kívüli, projektalapú foglalkozásokat tartanak a régió középiskolás diákjainak élményközpontú oktatás keretében. Nem nyelvvizsga-felkészítőt indítottunk, hanem az angol nyelvtudást eszközzé alakítottuk, tudást adunk, ami az angol nyelven keresztül szerezhető meg. 2018 októberétől a közös munkához létrejött a Nyelvpedagógia Műhely, hiszen nagy igény van az iskolák részéről egy szakmai központra.

Miben egyedi ez a program?

Az alapját négy alprogram képezi: nyelvfejlesztés drámagyakorlatokkal, kreatív írás-zsurnalisztika, prezentációs készségek és kritikai gondolkodás. A projektalapú foglalkozás túlmutat a nyelvtanuláson, hiszen a tanulók a fejlesztett kompetenciákat, kreatív önkifejezésüket, problémamegoldó képességeiket, kritikai gondolkodásukat az élet más területein is tudják kamatoztatni.
Segítjük a diákokat saját tanulási stratégiájuk megismerésében és kiépítésében. Hangsúlyos az önálló nyelvtanulás, online felületre tölthetik fel a haladási naplóikat, így kollaboratív módon is lehetőségük van tanulni. Az alprogramokon kívül például intenzív angol kurzust is szervezünk.

Kik a program résztvevői?

A fő célcsoport a középiskolás diákok és a leendő angol nyelvtanárok, akik ezzel több lehetőséget kapnak arra, hogy éleseben kipróbálják magukat a tanítási gyakorlatuktól függetlenül, és felkészüljenek a középiskolai foglalkozásokra. Közös élmény és tudásépítés biztosítása történik meg a kinti foglalkozásokon és az egyetemi órákon is. A harmadik nagy célközönség a partneriskolák mentortanárai. Számukra rendszeres tréningeket szervezünk, így bővül a módszertani tárházuk, és egy aktív szakmai közösség tagjaivá válnak.

Milyen hatásai vannak a programnak?

Mind a négy alprogramnál félév végén értékelést végzünk, a középiskolások kitöltenek egy kérdőívet a program kezdetekor és a végén is. Az értékelésekből jól látszik, hogy fejlődik többek között az érvelési technikájuk, vitakultúrájuk, kifejezőképességük, és angolból is egyre magasabb szintre jutnak. Az egyetemi hallgatók munkáját pedig a mentorokkal közösen értékeljük, mely során fontos az önreflexió szerepe is. Komoly szemléletváltást visz végbe a program a szereplők körében, mindenki új perspektívát kap.

Milyen tananyaghoz és milyen formában lehet hozzáférni?

Mindegyik alprogramnak van kidolgozott tematikája, tanmenete és tananyaga, az utóbbiból szabadon választhatnak a hallgatók. Az egyetem e-learning felületén minden alprogramhoz online oldal tartozik, ahol kollaboratív módon dolgozhatnak. A tananyagot nyomtatott formában is tervezzük megjelentetni, és az intenzív nyári tanfolyamnak is kidolgoztuk a nyomdai előkészületek alatt álló tanári kézikönyvét, amihez oktatóvideó is rendelkezésre áll. A program tehát más intézmények számára is átvehető, a partneriskolákban a tanárok és diákok már használják.

Milyen tanácsot tudna adni azoknak, akik most szeretnének új nyelvi programot kidolgozni?

Olyan kollegák szükségesek ehhez, akik szívesen dolgoznak együtt, lelkesítik egymást, tele vannak tenni akarással. A csapatmunka a nagy húzóerő. Ugyanakkor jó érzés látni a hallgatók szemében a lelkesedést, hogy sikerélményeik vannak, és a tanári pálya vonzóbbá vált számukra.

PÁSZTOR NATÁLIA
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda

A cikk a Pályázati Pavilon 2019. őszi számában jelent meg.

1 Az Európai Bizottság által indított kezdeményezés célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékű és innovatív programokat. További információ >>