Egységben az Erasmus+ - Egy tankerületi központ jó gyakorlatai az Erasmus+ pályázatok terén

2020 | | | |

Az Erasmus+ pályázatok sikeres megvalósulásának egyik feltétele a projektbe bevont munkatársak közötti egység és partneri viszony. Természetesen ez nem újdonság, ha a projekt koordinálásában közvetlenül érintett munkatársakra gondolunk, azonban a szakmai felelősök mellett általában kevesebb szó esik egy másik kulcsszereplőről: a fenntartói oldalról. Annak érdekében, hogy a pályázatokban megfogalmazott célkitűzések maradéktalanul teljesülhessenek, elengedhetetlen, hogy a pénzügyi és szakmai megvalósításért felelős munkatársak összhangban, a közös célokat szem előtt tartva, egymást segítve végezzék munkájukat.

A közelmúltban a Tempus Közalapítvány konzultációs napot szervezett tankerületi központok munkatársai számára. A találkozó alkalmával lehetőség adódott az Erasmus+ projektekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztására, a felmerülő kérdések tisztázására, valamint egy szorosabb együttműködés megalapozására. Örvendetes, hogy számos projektben a pályázó intézmény és fenntartója közötti munkakapcsolatot a kölcsönösen támogató attitűd jellemzi, sőt, az is elmondható, hogy a kialakított gyakorlatok sok esetben mások számára is inspirálóak lehetnek. Felkerestük a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központot azzal a kéréssel, hogy – mint rutinos Erasmus+ pályázó – ossza meg velünk a projektek megvalósításához kapcsolódó bevált gyakorlatait.

Az Erasmus+ szerepe a tankerületek életében
A Pest megyében található Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Szigetszentmiklósi és a Ráckevei járásokat foglalja magába. A tankerülethez tartozó 30 intézményben több mint 16.000 diák tanul és 1300 pedagógus dolgozik. Mivel az intézmények és a tankerületi központ a földrajzi elhelyezkedésük miatt a fejlett régióhoz tartoznak, nem jogosultak az oktatási szféra részére a 2014-2020-as időszakban kiírt uniós források, operatív programok nagy részének lehívására. Éppen ezért kiemelt jelentőséggel bírnak a Tempus Közalapítvány által kezelt Erasmus+ pályázatok.
A felhívásokban rejlő szakmai, motivációs és továbbképzési lehetőséget felismerve a tankerület igazgató asszonya, dr. Pálos Annamária is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minél több pályázó és – lehetőség szerint – nyertes intézmény legyen.

A sikeres együttműködés feltételei
Az Erasmus+ projekteket megvalósító iskolákkal 2017-ben helyezte a tankerületi központ új alapokra az együttműködést. A szerződéskötés folyamatától indulva azonosították azokat a kritikus pontokat, melyek a megvalósítást és az elszámolást is veszélyeztethetik.
Az egyik ilyen pont a folyamatos kooperáció szükségességének elfogadása az intézmények részéről. A rutinos pályázók tudják, hogy mivel az oktatási intézmények nem önállóan gazdálkodó szervezetek, így a projektek menedzselése során szükséges, hogy szorosan együttműködjenek a kötelezettségvállalóval, a fenntartóval. Az új pályázók figyelemmel kísérése, „nyomon követése” e tekintetben fokozottabb. A közös munka során minden projektmegvalósítóval folyamatos kapcsolatban áll a tankerületi központ, személyes egyeztetéseket is tartva mind a tankerületben, mind pedig az oktatási intézményben.
A jó együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, az elkötelezettség a minőségi munka irányába. Ennek feltétele a pályázatokkal foglalkozó munkatársak esetében a projekt tartalmának, míg a pedagógus részéről a jogszabályok és szabályozott munkafolyamatok fontosságának megértése, elfogadása.

Kommunikáció az intézmények között
A Tempus Közalapítvány rendezvényeit alapul véve, helyi sajátosságok mentén indult el a tankerületi workshop. Ezen az eseményen olyan intézmények pedagógusai és vezetői vesznek részt, akik szeretnének Erasmus+ pályázatot benyújtani, a szakmai előadásokat pedig a tankerületi központ pályázati referensei és a már futó projektek koordinátorai tartják. A közös egyeztetés során a különböző nézőpontokon keresztül mindenki betekintést nyerhet a pályázati és a megvalósítási folyamatba, ami segítheti a résztvevőket abban, hogy a napi munkavégzés mellett a projektet legjobb tudásuk szerint bonyolítsák le. Ez azért is nagyon fontos, mert hazai vonatkozásban mind a pályázati szakasz, mind pedig a megvalósítás során egy háromoldalú együttműködés zajlik, a projektben részt vevő oktatási intézmény, a kötelezettségvállaló tankerületi központ és a támogató Tempus Közalapítvány közreműködésével.
Fontos kiemelni, hogy a projektet megvalósító intézmény a hazai együttműködés mellett a partnerországokkal is közös munkát folytat, ami kihatással van az itthoni kooperációra is. A több mint háromévnyi tapasztalat és a nyertes intézményekkel való folyamatos munka alapján elmondható, hogy a folyamatban résztvevők egymással való kommunikációja az a terület, ahol minden egyes apró változás egyre sikeresebb közös munkát vetít előre. A háromoldalú együttműködés rendszere magában hordozhatja azt, hogy az információk szórtan jelennek meg az egyes feleknél (oktatási intézmény, tankerületi központ, támogató), így ez az a terület, amin folyamatosan dolgozni érdemes, hiszen az Erasmus+ projektek rendkívül sok pozitív hozadékkal bírnak. Ezen pozitívumok elsősorban a megvalósító intézmény beszámolóin keresztül jutnak el a fenntartóhoz. 

Az Erasmus+ pozitív hozadékai
Nagy öröm és elismerés számunkra, hogy egyre több meghívást kap a tankerületi központ a disszeminációs tevékenységekre, valamint az itthoni partnertalálkozókra is. Ezen események során betekintést nyerünk abba a szakmai munkába, melyről a részt vevő tanárokkal együtt valljuk, hogy pozitív hatással van minden érdeklődő kollégára és a projektben részt vevő gyerekekre is. A befektetett munka elismerése a külföldi mobilitásokon való részvétel, mely néhány esetben az egyetlen lehetőséget jelenti az utazónak, legyen az diák vagy pedagógus, hogy eljuthasson egy tőlünk távol eső külföldi országba.

Merre tovább?
Annak érdekében, hogy ez a lehetőség megnyíljon olyan intézmények előtt is, akik eddig nem mertek Erasmus+ pályázatot beadni, a tankerületi központ pályázati referensei a tankerület igazgatóasszonyának támogatásával új fába vágták a fejszéjüket, és megkeresték azt a pályázati kiírást, ahol a pályázatírói és megvalósítói tapasztalat a tanári szakmával ötvöződni tud.
Ebben az évben két olyan iskolával karöltve, akik nem rendelkeznek Erasmus+ tapasztalattal, a tankerületi központ nemzeti konzorciumként adott be mobilitási pályázatot. A támogatási döntéstől függetlenül is úgy gondolják, hogy az együttműködés máris hatalmas hozadékkal bírt, hiszen a részt vevő felek láthatják a különböző részterületekről befektetett munkát, és felismerhetik, hogy egy projektben mindenkire szükség van. A már megfogalmazott tanácsokon túl, a friss élmények hatása alatt mindenképp a konzorciumként történő pályázást javasolnánk a közös munka következő állomásaként mindenkinek.

Kormos Kata
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda