Mundus MAPP

2020 | Felsőoktatás | | |

A Közép-európai Egyetem által irányított projekt kiemelt célja, hogy bővítse a hallgatók ismereteit a felgyorsult ütemben változó globális környezetváltozásokról, és felkészítse őket a kihívásokra a közpolitikában bevezetett újdonságok tekintetében. A program felvértezi a diákokat mind elméleti, mind gyakorlati tudással, melyek segítségével képesek lesznek átfogó képet alkotni a kortárs transznacionális politikai problémákról: az éghajlatváltozástól kezdve a nemzetközi terrorizmuson át egészen az új pénzügyi rendeletekig. Résztvevői betekintést nyernek abba, miképp működnek az egyes politikai intézmények, milyen folyamatok zajlanak, és hogyan hatnak az intézkedések a globális gazdaságpolitikára nemzetközi és helyi szinten, különös tekintettel az európai projektekre.

A Mundus MAPP program résztvevőinek összetétele igencsak sokszínű, mind az oktatói gárda, mind pedig a hallgatók tekintetében. A program 2007-es indulása óta 323 diák tanult a képzésben, akik a világ 78 országából érkeztek, öt kontinensről. Legnagyobb számban Németországból (23), az Egyesült Államokból (21) és Kolumbiából (20) jöttek Magyarországra.

A program akkreditációt szerzett a négy konzorciumi egyetem székhelyén: Magyarországon, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, így a diploma európai szinten teljes mértékben elfogadott, a képzés elvégzése után pedig a diákok nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A Közép-európai Egyetemen végzett felmérés szerint a 2018-ban diplomát szerzett hallgatók 93%-a talált munkát az államvizsgát követő 6 hónapon belül.

A program további erőssége, hogy a hallgatók tanulmányi kirándulásokat tehetnek, illetve gyakorlatot végezhetnek elsőrangú nemzetközi szervezeteknél, állami szerveknél, illetve civil szervezetek kötelékében, ez pedig szintén elősegíti a munkába állást.

mundusmapp.org/

Összeállította: Kiss-Némethy Nóra
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység