„A fogyatékos felnőttek nagyon szeretnek tanulni, tudást és élményeket szerezni”

2020 | Felnőtt tanulás | hátrányos helyzet, IKT, nyelvtudás | Budapest | Kézenfogva Alapítvány

Érintett tantárgy(ak): informatika,nyelvoktatás
Címkék: IKT eszközök alkalmazása a tanórán

A Kézenfogva Alapítvány angol, svéd és szlovén partnerek összefogásával egy speciális, más területeken is jól hasznosítható tananyagot fejlesztett ki értelmi sérült felnőttek oktatására. Az Erasmus+ program támogatásával megvalósult együttműködésben a tanulók angol nyelvoktatására, informatikai és internetbiztonsági képzésére fókuszáltak, hogy ezzel is segítsék a résztvevők munkába állását és mindennapi boldogulásukat. Az ACCESS (Adult Education Courses on Capacity-building for the Employment and Support of Self-advocates) projektről Tóth Mónikával, az alapítvány nemzetközi programvezetőjével beszélgettünk.

Honnan jött a projekt igénye, és kik voltak a partnerek?

Az ötletet az alapítvány mindennapi működése adta. A napi munkát segítők, a mentorok azt tapasztalták, hogy a felnőtt, fogyatékos, munkát kereső emberek nem integráltan tanultak, vagy kiestek az oktatásból; nem tudtak lépést tartani a munkaerőpiaci igényekkel, lemorzsolódtak. E tapasztalatok alapján merült fel, hogy jó lenne egy olyan képzés számukra, ahol alapfokú angol nyelvet és számítógép-használati ismereteket tanulhatnak, és ezek segítségével nagyobb eséllyel juthatnak munkahelyhez. Az internetbiztonsági tananyag segítségével a magánéletben is tudatosan tudják használni az mobileszközöket és az internetet, ami ennél a csoportnál kiemelten fontos.

A partnerekkel korábbi Erasmus+ projektek során ismerkedtünk meg. A különböző országokban hasonló tendenciákat tapasztaltunk, és mindannyian úgy gondoltuk, fontos lenne erre a problémakörre kiemelt figyelmet fordítani egy újabb projekt keretében.  

Hogyan épült fel a projekt?

Az egyéni igényeket és a helyzetek összehangolását követően kezdődött el a közös tananyagfejlesztés. Először egy módszertani bevezető és egy könnyen érthető, fogyatékos résztvevőkre kifejlesztett munkafüzet készült el mindhárom témakörben, a partnerországok nyelvére lefordítva. Következő lépés az angol tananyag létrehozása volt, majd a számítástechnikai útmutató készült el, végül az internetbiztonsági kézikönyv született meg. A trénerek közösen feldolgozták és véglegesítették a tananyagokat, amelyek alapján aztán elkészültek a helyi változatok. Sor került az első pilot-képzésre: Magyarországon 3, Svédországban 3, Szlovéniában 4 oktató szakember vezetésével és 19 - 17 - 13 fogyatékos résztvevővel. Ők könnyen érthető kérdőívek kitöltésével adtak visszajelzéseket az egyes feladatokról. Ezek, valamint az oktatók személyes és kérdőíves visszajelzései alapján módosították a tananyagot, majd fejlesztették tovább a helyi országok igényeinek megfelelően.

A második pilot-képzés már hatalmas érdeklődés közepette valósult meg. Bár a programot eredetileg enyhe értelmi sérültek számára dolgoztuk ki, itt már siket és kerekesszékes résztvevők is megjelentek, de a résztvevők számát tekintve is túlteljesítettük a tervet: a tervezett 50 tanuló helyett végül 104 fő vett részt. Szlovéniában pedig az első pilot-képzésesen résztvevők közül volt, aki a következőn már asszisztens oktatói szerepben működött közre.

A képzés után a visszajelzéseket követően véglegesítettük az anyagokat a partnerországok helyi igényeinek megfelelően. A kidolgozott tananyagok két nagy részre oszthatók: szakembereknek szóló módszertani útmutatók és sérült emberek számára készült, könnyen érthető tanulói kézikönyvek. Az angol nyelvű, univerzális tananyag alapján minden ország nyelvén elkészült a helyi, lokalizált változat.

A projekteredmények túlszárnyalták a terveket, a kivitelezés, a disszemináció is példás volt, és az értékelést követően európai terjesztésre javasolták a projektet. Minek köszönhető a sikeres megvalósítás?

Ideális projektpartnereket találtunk: magasan képzett szakemberekkel, a kihívásoknál is jól működő együttműködéssel. Az egyes szervezeteknek példás volt az országon belüli lefedettsége is, rajtuk keresztül a projekt híre és az eredmények könnyedén eljutottak a szakmához és az érdeklődőkhöz. Nagyon elkötelezettek voltak az oktatók, szívesen adtak visszajelzést. És nagyon jónak bizonyult az alapötlet, valódi igény mutatkozik rá: bebizonyosodott, hogy a fogyatékos felnőttek nagyon szeretnek tanulni, tudást és élményeket szerezni.

A létrehozott tananyagok más területeken, más csoportok számára is használhatók?

Igen. Már a multiplikációs eseményeken is azt a visszajelzést kaptuk a 60 év feletti résztvevőktől, hogy nagyon jól adaptálható a tananyag. A könnyen érthető nyelvezet miatt idős emberek vagy alacsonyan iskolázottak számára is jól használhatóak az alapfokú angol, számítástechnikai és internetbiztonsággal foglalkozó ismertetők.

Milyen jövő vár a projektre?

Minden partner folytatja a projektet. A stockholmi szervezet bevette a képzést a rendszeres tevékenységeik közé. A szlovének a bentlakásos fogyatékos tagjaik képzésére használják a tananyagot. Magyarországon a multiplikációs eseményeken sok szakember és partner találkozott a kifejlesztett tananyaggal, többek között a fogyatékos munkavállalók munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő kollégák. Hamarosan indítjuk a kifejlesztett tananyagra épülő 12 alkalmas ACCESS képzési programunkat az alapítvány ügyfelei számára. A partnerekkel pedig tervezzük egy új Erasmus+ pályázat benyújtását az ACCESS program továbbfejlesztésére.

A Kézenfogva Alapítvány évek óta részt vesz Erasmus+ projektekben. Mi ösztönzi Önöket a részvételre?

Ezek a nemzetközi együttműködések nagyon jó lehetőséget adnak, hogy az ember benne legyen az európai vérkeringésben, lássa a trendeket, alkalomadtán részt vegyen az alakításukban. Találkozzon külföldi szakemberekkel, továbbképzéseken vegyen részt, tanulhasson a többi országról, az ott bevett és használatos gyakorlatokról, problémákról, megoldásokról, ugyanakkor a szervezet nemzetközi láthatóságára is remek lehetőség az Erasmus+ program.

A Kézenfogva Alapítvány egy módszertani fejlesztőközpont is, és ehhez a tevékenységéhez hozzátartozik a közös európai partnerségekben való aktív részvétel. Az első projektekben még csak partnerként vettünk részt, majd az évek során, az egyre gazdagodó erasmusos tapasztalattal egyre nagyobb szerepet kaptunk, koordinátorokká váltunk. Ebben nagy szerepe van az alapítvány elkötelezett kuratóriumának, akik fontosnak tartják a nemzetközi jelenlétet, hiszen ez az egyik legjobb módja, hogy Magyarországra új ötletek, irányelvek jussanak el.

Az Ön számára mi volt a legérdekesebb, leghasznosabb a projektben?

A sok izgalmas találkozás, a kreatív munka. A találkozók, a képzések, a közös tanulás valódi élményt adott. A fogyatékos emberek más szerepbe helyeződtek: tanultak, sőt voltak, akik tanítottak; a korábban nyelvet nem beszélők angolul énekeltek, és ezt még videóra is vették. Rengeteg pozitív élményben volt részük. A projektnek köszönhetően valóban hasznos, jól használható, hiánypótló tananyagok születtek.

Tóth Mónika, a Kézenfogva Alapítvány nemzetközi projektvezetője. Több éves projektmenedzseri múlttal rendelkezik a hazai civil szférában, emellett maga is oktat hátrányos helyzetű fiatalokat. Az ELTE kommunikációtudományi mesterszakán végzett, és az angliai University of Leeds-en folytatott fogyatékosügyi tanulmányokat.

 

Az Alapítvány honlapjáról:

Magyarországon minden huszadik ember él mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy kommunikációs akadályokkal, ami jelentős kihívások elé állítja őket. A Kézenfogva Alapítvány 1993 óta dolgozik egy befogadó társadalomért, melyben a fogyatékos emberek képesek méltósággal élni mindennapjaikat. Segítünk a tanulásukban, egészségügyi ellátásukban, a munkahely keresésben vagy éppen jogi kérdésekben. Támogatjuk családjaikat is és a velük foglalkozó szakemberek, szervezetek fejlesztését.

http://www.kezenfogva.hu/

Az ACCESS projekt oktatói és tanuló anyagai itt érhetőek el:

http://www.kezenfogva.hu/access

Szabó Adrienn, Tempus Közalapítvány