Határokon túlmutató értékek - TALENT: Zenei tehetségműhely óvodásoknak

2020 | Köznevelés | művészet | Somogy | Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

Érintett tantárgy(ak): ének-zene

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda a gyerekek zenei tehetséggondozását tűzte ki TALENT elnevezésű Erasmus+ projektje fő céljául. A Tücsök Zenekarról, a csíkszeredai partnerkapcsolatról, a program eredményeiről és az óvodás tehetségekről a projekt koordinátorával, Tóthné Keszeg Ildikóval beszélgettünk.

Mi motiválta Önöket és az intézményt arra, hogy belevágjanak a projektbe?

Óvodánk egy rendkívül innovatív intézmény, az intézményfejlesztési stratégiába pedig beleillett az, hogy nemzetközi együttműködést keressünk, és ehhez nagyon jól jött az Erasmus+ pályázati lehetőség. A tehetséges gyermek személyiségének, tulajdonságainak kibontakoztatása rendkívül fontos számunkra, ezért tudatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyek tovább tudnak bennünket lendíteni. Ezen kívül, az Óvodai nevelés országos alapprogramja is hangsúlyozza a határon túli óvodákkal történő együttműködést, így egyszerre több célnak is meg tudtunk felelni.

Mi volt a projekt legfőbb célkitűzése?

A TALENT fő célja a tehetséggondozás és a zenei tehetséggondozó jó gyakorlatunk átadása volt, hogy más óvodák pedagógusai is megismerjék az újszerű szemléletet, az óvodás korú ígéretes tehetségek nevelésének lehetőségeit.

A TALENT elnevezés a következő szavakból tevődik össze: Tehetséggondozás, Alternatívák, Lendület, Eredetiség, Néphagyományok, Tudás.

A projektbe partnerként a csíkszeredai Kis Herceg Óvoda kapcsolódott be. Hogyan vette kezdetét a projekt?

Mivel Kaposvár testvérvárosa Csíkszereda, így először polgármesteri szinten vettük fel a kapcsolatot egymással, és így ismertük meg a Kis Herceg Óvodát. Először telefonon beszéltünk koordinátori és vezetői szinten, utána pedig elküldtük egymásnak a bemutatkozó anyagokat, amelyek alapján ki tudtunk jelölni közös pontokat, amelyek szellemében a projekt során zajlott a munka. Ilyenek például a közös nevelési értékeink, a szeretet pedagógia, egymás kultúrájának megismerése, a néphagyományok és Mária Montessori gondolata, miszerint „minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

Az első perctől kezdve megtaláltuk a hangot egymással – azt mondhatjuk, hogy nemcsak szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani, hanem örökre szóló barátságot is.

Csíkszeredai gondolatok: „A partnerség nekünk a lehetőséget kínálja fel, hogy anyanyelvünkön sajátíthatunk el módszereket, eljárásokat művészeti, zenei területen, ami mindennapi tevékenységünkbe befűzhető, beilleszthető. Személyes kapcsolatot ápolhatunk anyaországi óvónőkkel, pedagógusokkal, tapasztalatokat cserélhetünk, megoszthatjuk egymással sikereinket, hagyományainkat, sajátosságainkat, mindezt zenei anyanyelvünkön, Kodály Zoltán nyomdokain.”

Hányan vettek részt a pedagógusok közül a projektben? Hogyan választották ki őket?

Mindkét intézményből öt fő vett részt a projektben, tehát összesen tíz pedagógus. Koordinátor intézményként a partnerség irányítása, a projekt szakmai felügyelete, dokumentálásának összefogása volt a feladatunk. Ennek érdekében alakítottuk ki a projektcsoport tagjainak névsorát, határoztuk meg a felelősségi köröket az alábbiak szerint. 

Csíkszereda projektcsapat

Csíki Tücsök Zenekar vezetők: Tőke Mónika, Pál Judit
Tehetséggondozás rendszeréért és disszeminációért felelős: Szakács Gyöngyike
Kommunikációért felelős: Kedves Ildikó
Reklám, arculatfelelős: Keresztes Emese 

Kaposvár projektcsapat
Kaposvári Tücsök Zenekar vezető: Tóthné Keszeg Ildikó
Tehetséggondozás rendszeréért felelős: Kollárné Kiss Márta
Kommunikációért felelős: Bekesné Porczió Margit
Reklám, arculatfelelős: Magony Eszter
Disszeminációért felelős: Maturiczné Visnyei Éva


A csapattagok kiválasztása tudatosan történt, hiszen a zenei tehetségműhely miatt fontos volt, hogy két olyan óvodapedagógus legyen a partnerek között, aki át tudja venni a zenei tehetségműhely gyakorlatait - ehhez pedig alapfokú zenei képzettség kell. A kiválasztásnál az óvodapedagógus szakma iránti elhivatottság, a gyermekek szeretete, a zene és művészetek iránti elkötelezettség, valamint az innováció iránti nyitottság játszott nagy szerepet. Szerencsére mindkét óvoda nevelőtestülete a projekt mellé állt, folyamatos tájékoztatással támogatták a közös munkát.

Hogyan zajlottak a projekttalálkozók, tevékenységek?

Két mobilitást szerveztünk: elsőként a Kis Herceg Óvodától érkezett hozzánk a projektcsapat Kaposvárra, hogy a háromnapos szakmai programsorozat alkalmával tanulmányozhassák a tehetséggondozó gyakorlatokat. Egyik nap egy regionális tehetségnap volt, ahol nemcsak a csíkszeredai partnerek vettek részt, hanem ellátogatott sok Somogy megyei óvodapedagógus is. Itt tartottunk gyakorlati bemutatót a kisgyerekekkel, népi játékokkal. Ekkor adtuk át a módszertani ajánlót, a 30 órás programot és egy hangszercsomagot, ami után ők megvásárolták a saját hangszereiket.

A csíki mobilitás alkalmával egy tehetségnapot szerveztek, ahova előadónak hívtak meg minket. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy előadhattunk a határon túli közönségnek, bemutathattuk a Tücsök Zenekart és a tehetséggondozás elméleti hátterét is. A szakmai program mellett lehetőségünk nyílt arra is, hogy kulturális programokat szervezzünk, amelyek által olyan érzelmi és lelki táplálékot kaptunk, ami egy egész életre maradandó lesz.

A mobilitásokon kívül havi programokat határoztunk meg (zene világnapja, decemberben bűvös csengettyűk, hangszerkiállítás a magyar kultúra napján), amelyekhez a zenekarunk online elérhető videófelvételeket készített. Ezek alapján a csíki tücskök adaptálhatták a módszert, így a tudásátadás a virtuális térben folyamatos volt.

Érdekesség: A Tücsök Zenekar zenei tehetségműhely nem a projekt alatt, hanem már 2010-ben alakult, a tehetséggondozó program kidolgozása tehát ekkor vette kezdetét az intézményben.

Miben fejlődhettek a gyerekek a projekt révén?

A gyerekek a zenei adottságaik alapján kerülnek be a tehetséggondozó műhelybe, ahol egy évig a szárnyaink alatt vannak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hetente egyszer van egy foglalkozás, ahol a 30 órás zenei program alapján elsajátítják a metalofon hangjáték alapjait, aminek természetesen megvannak az ő életkoruknak megfelelő játékos módszerei.

A projekt és a tehetséggondozó foglalkozások során az óvodások zenei adottságai tovább fejlődnek, inter- és intraperszonális képességeik erősödnek, csodálatos zenei élményekben részesülnek, miközben azt érzik, hogy egy közösséghez tartoznak. A TALENT programnak köszönhetően olyan értékeket ismerhetnek meg, amikkel a mindennapokban nem biztos, hogy találkoznának. Pedagógusként felelősségünk és feladatunk is a magyar kultúra megismertetése a gyerekekkel, amely által nyitottabb felnőttekké válhatnak majd.

Milyen visszajelzések érkeztek a szülőktől?

Szeretettel és nyitottsággal fogadták a projektet, folyamatosan nyomon követték a programokat, és mindenben támogatták a projektet, csak pozitív visszajelzések érkeztek tőlük. Mindkét óvodában összevont szülői értekezletet tartottunk a projekt indulásakor, a program alatt pedig folyamatosan tájékoztattuk őket a fejleményekről.

Milyen projekttermékek születtek a TALENT-nek köszönhetően? Mely intézményeknek, pedagógusoknak ajánlaná ezeket?

A TALENT projekt termékei közé tartozik egy módszertani ajánló és a 30 órás program, amely mindenki számára elérhető online formában. Elsősorban olyan óvodáknak ajánlanám, akik nyitottak az innovációra, művészeti programokkal dolgoznak, és ahol az óvónőknek van legalább zenei alapfokú képzettsége, hogy a program zenei részét adaptálni tudják. Emellett fontos még a program elsajátításához és beépítéséhez a nyitottság a művészetekre, az értékekre, a hagyományokra.

>> A TALENT program projekttermékeiről itt olvashat bővebben!

Hogyan valósították meg a disszeminációs tevékenységeket? Milyen tippeket adna más projekteknek ezen a területen?

Mindkét projektcsapatban megvolt az a személy, aki kifejezetten a disszeminációért felelt, tehát ők segítettek ezt megoldani. A szakmai programokhoz rendeltük hozzá, hogy mi lesz a hozzá tartozó projekttermék, amit meg tudunk majd mutatni a világnak.

Azt javasolnám más projektmegvalósítóknak, hogy ne felejtsék el: a kevesebb néha több. A projektötletet tekintve érdemes olyat kitalálni, amivel egy témát alaposan körül tudnak járni, amiből csodák születhetnek, de amihez kézzelfogható szakmai anyagot is tudnak társítani. Ezen kívül, a megfelelő partner megtalálása nagyon fontos, ezért erre fordítsanak sok időt, alaposan fontolják meg ezt a kérdést, hogy az együttműködés zökkenőmentes legyen. Valamint, az is elengedhetetlen, hogy jó hangulatban teljen a közös munka.

Mi változott a projekt után az intézmények életében? Melyek voltak a projekt legfőbb hatásai?

Ahogy Csíkszereda Kaposvár testvérvárosa, úgy lett testvére a kaposvári Tücsök zenei tehetségműhelynek a csíki Tücsök Zenekar.

Az elért eredmények ösztönöznek bennünket, hogy továbbvigyük munkánkat, elérjük hosszú távú céljainkat, folytassuk nemzetközi kapcsolataink kiépítését. Ennek eredményeként az óvodákban végzett munka gazdagodik, az új módszerek alkalmazásával a pedagógusok kompetenciái fejlődnek, a gyerekek és szülők pedig elégedettebbek lesznek, mindez javítja környezetünket, melyben dolgozunk.

Milyen pluszt adott ez az Erasmus+ projekt?

A Kodály Zoltán zenepedagógiájára alapozott jó gyakorlat módszere által a kora gyermekkorban történő zenei tehetségígéretek kibontakozását adta a világnak a programunk. Az Erasmus+ program pedig abban segített nekünk, hogy megtaláltuk egymást a partnerintézménnyel, megismerhettük egymás kultúráját és átélhettük ezt a csodát. Örök barátság, nemzetközi együttműködés, csodás élmény. 

Simon Boglárka,
Tempus Közalapítvány