Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok

2018 | Szakképzés | munkaerőpiac, nívódíjas projekt, szakmai gyakorlat, vendéglátás | Csongrád | Új receptek és minőségbiztosítási dokumentumok - Erasmus+ nívódíj 2018

Intézmény: Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája
Projekt címe: Vendéglátós tudásimport
Koordinátor: Jancsikinné Smicskó Klára
Honlap: www.hansagiisk.hu

Erasmus+ nívódíj 2018

Hosszú évek óta biztosít szakács, pincér és cukrász tanulói számára külföldi tapasztalatszerzési lehetőséget a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája. Kiváló pályázataiknak, valamint projektjeik tudatos és hosszú távú tervezésének köszönhetően számtalan díjban részesültek már. Az évek alatt szerzett tapasztalatokat újrahasznosítják, pályázati eszköztárukat folyamatosan bővítik, ennek köszönhetően nyerhették el idén az Erasmus+ Nívódíjat. Jancsikinné Smicskó Klára projektkoordinátorral beszélgettünk.

Nem ez az első elismerés, amit sikeres projektmegvalósításért kapnak…

Valóban, 2004-ben E-Quality díjat kaptunk egy németországi Socrates/Comenius nyelvi projekt kivitelezéséért, 2005-ben Mobilitási Nívódíj elismerésben részesültünk egy 3 hónapos németországi Leonardo da Vinci szakmenedzser mobilitásért, majd a Vendéglátós tudásimport című projektünkért 2014-ben átvehettük a Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjat is. 2009-ben Leonardo mobilitási tanúsítványt kaptunk, majd 2016-ban ismét elnyertük a tanúsítványt az Erasmus+ projektek lebonyolítására.

Milyen hozadékai lehetnek egy mobilitási projektnek?

A mobilitási projektek eredményeinek köre rendkívül sokszínű lehet. Mi elsősorban a diákok szakmai és nyelvi fejlődését várjuk a külföldi gyakorlattól. A legtöbb diákunk beszámol arról az értéktöbbletről, hogy a program segítségével nőtt az önállósága és az önbecsülése. A szakmai fejlődést bizonyítják a jó színvonalú munkanaplók, a szakoktató kollégák tapasztalatai az órákon, és a tartalmas előadások a disszeminációs rendezvényeken, ahol a fiatalok a résztvevőket a külföldről hazahozott receptek alapján készített kóstolóval is megvendégelik. Mivel általában egyhónapos programokat szervezünk, a nyelvvel kapcsolatban ennyi idő alatt főleg a hallás utáni értés kompetenciája erősödhet meg, és a szókincs fejlődhet. A mobilitások eredményeképpen bővül a szakmai tananyag, fejlesztjük az iskolai honlapot a külföldön megismert recepteket bemutató Receptbank létrehozásával.
Lényeges eredménynek tartjuk a minőségbiztosítási dokumentumaink létrehozását, amelyek nélkül nehezen képzelhető el a projektek zökkenőmentes, korrekt lebonyolítása, a mérés és értékelés folyamatszabályozása, valamint a külföldön végzett munka beszámíthatósága a hazai kötelező szakmai gyakorlatba.

Mi számít Önök szerint „alapszintű” projekt eredménynek és mi „felsőfokúnak”? Avagy honnan kezdték és meddig jutottak?

2000-ben egyetlen német partnerrel kezdtük a pályázati munkánkat. A Leonardo programon belül két szakács diákunk vett részt háromhetes szakmai gyakorlaton Münchenben. Ehhez kapcsolódott egy tanárcsere program is, és az együttműködés projekttermékeként elkészült egy multimédiás oktatási segédanyag. Azóta bővült partnereink köre: angol, svéd, finn, román, görög, olasz, máltai, spanyol, francia, német és osztrák iskolákkal, illetve gazdálkodó vállalatokkal álltunk kapcsolatban szakiskolai, Leonardo, majd Erasmus+ programok keretében. Bővítettük a szakmák körét is, tanulóink igényeinek megfelelően a szakács és pincér szakmák mellett a cukrász gyakornokok számára is kerestünk lehetőségeket. A minőségi pályázati munka érdekében alkalmazzuk az ECVET eszközöket, pl. a Kompetencia mátrixot, és a szakács, pincér, cukrász szakmákra kidolgoztunk tanulási eredményeket, így minden érintett számára egyértelműek lettek az elsajátítandó kompetenciák. A nyelvi fejlesztés és az eredmények mérése érdekében igénybe vesszük az OLS rendszer szolgáltatásait.

A sikeres mobilitások szűkebb és tágabb értelemben vett hatásait nézve (pl. intézményen belülitől az oktatáspolitikaiig), melyeket emelné ki?

Diákjaink tekintetében a legfontosabb hatás a kulcskompetenciáik, főleg a szociális, szakmai és idegen nyelvi kompetenciák fejlődése. Munkatársaink mobilitásainak tapasztalatai kihatnak egyrészt a szervezet egészére, másrészt hatnak a szülőkre, a külső képzőhelyekre, és minden távolabbi partnerre (pl. általános iskolák, szakmai és civil szervezetek), ily módon bátran beszélhetünk társadalmi hatásról is. Büszkék vagyunk a munkatársaink számára biztosított máltai, romániai, spanyol, német mobilitásokra is, melyek a nemzetköziesítés elemei, hiszen új tanítási módszerek és eszközök megismerésére és jó gyakorlatok átvételére, adaptálására adtak lehetőséget az intézményünkben, pl. a projekt alapú oktatás megvalósítása mind a szakgimnáziumban, mind a szakközépiskolában.
Az Európa 2020-as stratégia kiemelt területe a fiatalok és felnőttek szakképzése. Az általunk is használt ECVET eszközökkel a kompetenciák átvihetősége és kölcsönös elismerése lehetővé vált. A különböző szakképzési rendszerek közeledtek egymáshoz, azok átláthatósága és összehasonlíthatósága révén.

Mit tesznek annak érdekében, hogy projektjeik eredményei és hatásai fenntarthatóak legyenek?

A tanúsítványok elnyerésével pályázati munkánk folyamatossá, biztossá és kiegyensúlyozottá válhatott. Partnereinkkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, amit sokuknál a kölcsönösség is erősít. A projektbeszámolókból levonjuk a tanulságokat, és tapasztalatainkat megosztjuk hasonló tevékenységet folytató intézményekkel, így megismerhetjük és beépíthetjük mások jó gyakorlatát is. Ilyen fórum volt például a Szegedi Tudományegyetem által megvalósított Mentorháló program, amelynek munkájában intézményünk a dél-alföldi régió mintegy 700 köznevelési intézménye közül kiemelt intézményként vett részt 15-öd magával. Az évenként megrendezett Pályaválasztási vásáron részletes tájékoztatót tartanak diákjaink a külföldi szakmai gyakorlatokról az érdeklődő gyerekeknek és szüleiknek. A Szakmák éjszakája című programban az iskolánkba érkező általános iskolai tanulóknak, kísérőiknek és az új lehetőségeket kereső, érdeklődő fiatal felnőtteknek mutatjuk be külföldi tapasztalatainkat.

Mi a legnagyobb eredmény, amit el tudtak érni a kezdetek óta?

Számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekeink kitekinthessenek Magyarország határain túlra, és szakmai tapasztalatot szerezhessenek külföldön is, mert ez növeli az értéküket a munkaerőpiacon. Pályázati munkánk során 2000 óta összesen 545 diákunk jutott ki külföldre, tehát évente átlagosan tanulóink 10 %-a kapja meg ezt a lehetőséget. Mégis, a projektjeink legkiválóbb eredménye az, hogy iskolánk népszerűsége folyamatosan nő, amit a jó beiskolázási mutatók is bizonyítanak.

 


A PROJEKT ÉRTÉKEI:

Az intézmény nemzetközi dimenzióit a projekt megerősítette. Az iskolavezetés korszerű stratégia mentén menedzseli az intézményt, ezt bizonyítja, hogy a projekt céljait elsősorban a hazai vállalkozások igényeinek megfelelően határozták meg. A külföldi szakmai gyakorlaton részt vett diákoknak nőttek az elhelyezkedési esélyeik. Az európai kitekintéssel rendelkező, szakmailag jól képzett, idegen nyelveket beszélő fiatalok pozitív hatással vannak a régió vállalkozásaira és az ágazatra. A projekt eredményei fenntarthatók, és hasonló profilú képzőintézmények, illetve vállalkozások számára adaptálhatók.

 

Az interjút készítette: BERKES BLANKA
Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Programiroda